Hvad er en kompositbordplade?

Komposit dækker over mange ting, men handler her om typen akrylkomposit, der fx kendes under de registrerede varemærker Corian eller Hi-Macs. 

Akrylkomposit består af en blanding af mineraler, bindemiddel og farvestof, og er blandt andet kendt for sin høje styrke og holdbarhed.

Klimapåvirkning

Akrylkomposit har et meget højt klimaaftryk sammenlignet med andre materialer til køkkenbordplader. 

Hvis du beholder din kompositbordplade så længe som overhovedet muligt, eller hvis du køber din nye kompositbordplade som genbrug, har det en positiv effekt i forhold til klimaaftrykket. 

Klimaaftrykket for udvalgte materialer til køkkenbordplader målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Ved at genbruge byggematerialer kan vi spare en belastning af klimaet fra produktionen af nyt. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og Build

Pris

Massivt træ
Laminat
Komposit
Stål

En bordplade af akrylkomposit ligger prismæssigt i den dyre ende. 

Kvaliteten kan variere, så vær opmærksom på, at den bordplade, du køber, lever op til standarder om hårdhed, varmebestandighed osv.

Levetid og vedligehold

En kompositbordplade har en lang levetid. Den kan vedligeholdes og delvist repareres, men den tåler ikke høj direkte varme. 

Bordpladen er nem at rengøre, og du kan slibe den for at fjerne mindre hakker, ridser og misfarvninger. 

Andre køkkenbordplader

Materialer til køkkenbordplader

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Massivt træ
-30,27
Laminat
-26,14
Komposit
152,00
Stål
135,37
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for køkkenbordplader. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.