Der er masser af penge at spare på opvarmning, hvis du skifter det gamle oliefyr ud. Beregninger, viser, at du kan sænke din varmeregning med flere tusinde kroner om året.

Beregningerne er lavet for et enfamiliehus på 130 m2. Huset har et ældre oliefyr fra 1977 og et årligt forbrug på 2.400 liter olie. Omregnet svarer husets faktiske varmebehov inklusive varmtvandsforbrug til 24.000 kWh.

Vælger du en varmepumpe, skal du sørge for at huset er velisoleret og tæt. Den optimale drift af varmepumpen opnår du ved at dimensionere pumpen, så den matcher husets varmetab. Varmepumper fungerer desuden bedst, hvis man har gulvvarme eller store radiatorflader, da fremløbstemperaturen er lavere.

Siden 1. juli 2016 har man ikke måttet udskifte sit gamle oliefyr med et nyt kondenserende oliefyr, hvis der er mulighed for at koble sig på fjernvarme eller individuel naturgas. Undersøg med kommunen, inden at du går i gang med at skifte oliefyr.

6 eksempler: Så meget kan du spare ved at udskifte oliefyret

Selvom det i forhold til vores klimaaftryk ikke giver mening af udskifte det gamle oliefyr til et nyt eller en anden fossil varmekilde, kan du herunder se, hvad du kan spare på varmeregningen, samt hvor lang tilbagebetalingstiden er, hvis du investerer i enten:

  • Et nyt kondenserende oliefyr
  • Naturgas
  • Fjernvarme
  • Jordvarme
  • Luft til vandvarmepumpe
  • Træpillefyr

Nyt kondenserende oliefyr

Virkningsgrad

Varmeforbrug

Pris

Før med olie

75 %

2400 liter

24.000 kr.

Nu med kondenserende oliefyr

97 %

1.811 liter

18.110 kr.

Årlig besparelse

 

589 liter

5.890 kr.

Investering 40.000-50.000 kr.

   

45.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

   

7,6 år

Nyt kondenserende gasfyr

Virkningsgrad

Varmeforbrug

Pris

Før med olie

75 %

2400 liter

24.000 kr.

Nu med kondenserende gasfyr

100 %

1.680 m³

11.760 kr.

Årlig besparelse

   

12.240 kr.

Investering 35.000-50.000

   

40.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

   

3,3 år

Nyt træpillefyr

Virkningsgrad

Varmeforbrug

Pris

Før med olie

75 %

2400 liter

24.000 kr.

Nu med træpiller

83 %

5.164 kg

13.943 kr.

Årlig besparelse

   

10.057 kr.

Investering 45.000-60.000 kr.

   

50.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

   

5 år

Tilslutning til fjernvarme

Virkningsgrad

Varmeforbrug

Pris

Før med olie

75 %

2400 liter

24.000 kr.

Nu med fjernvarme

 

18.000 kW

11.880 kr.

Årlig besparelse

   

12.120 kr.

Investering og tilslutning 25.000-50.000 kr. Fast afgift over 15 år = 75.000 kr.

   

110.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

   

9 år

Luft til vand-varmepumpe

Virkningsgrad

Varmeforbrug

Pris

Før med olie

75 %

2400 liter

24.000 kr.

Nu med varmepumpe

270 %

7.778 kWh

13.222 kr.

Årlig besparelse

   

10.778 kr.

Investering 80.000-130.000 kr.

   

110.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

   

10,2 år

Beregningen indeholder ikke udgifter til lån, forsikring, service, årlig vedligeholdelse, samt el til drift af tilbehør. Investeringspriserne er for en standard installation med montering, så anlægget kan igangsættes. Der kan komme yderligere omkostning på tale til eksempelvis forbedring af fyrrum, isolering, og udskiftning af varmtvandsbeholder, veksler og pumper. Desuden tager beregningerne heller ikke højde for husets energimæssige forfatning
Vær desuden opmærksom på, at prisangivelserne er udtryk for en gennemsnitlig beregning og et øjebliksbillede, som også er afhængig af, hvilket energiselskab du har.
Prisen for en kWh til jordvarme og luft til vand-varmepumpen er fratrukket 51 øre, da elafgiften nedsættes i helårsboliger med elvarme, for det forbrug der er over 4.000 kWh pr. år (som svarer til et normalt elforbrug i en gennemsnitlig husstand). Den særlige afgift fastsættes af myndighederne

 

Få de største besparelser ved helt at skippe olie

Samlet er den årlige varmeregning med det gamle oliefyr på 24.000 kr. Med et nyt, kondenserende oliefyr, hvor effektiviteten er højere, kan du, ud fra beregningerne, spare næsten 5.890 kr. om året.

Olieprisen stiger og falder i løbet af året. I vores eksempler regnes der med en gennemsnitspris på 10 kr. pr. liter.

De største besparelser får du dog ved at skifte til en helt anden grøn og vedvarende opvarmningsform. Olien som opvarmningsform bliver udfaset og oliepriserne kan indtil da fortsat stige. Derfor kan den måske oplagte og billigste investering, godt gå hen og blive den dyreste hvis priserne stiger

Husk også at drage nytte af energitilskuddet, som dit energiselskab er forpligtet til at give dig.

Du sparer mest med jordvarme

Jordvarmeanlægget er billigst i drift sammenlignet med oliefyret. Her er den årlige besparelse på 8.140 kr.

Træpillefyret ligger lige efter med en besparelse på 7.320 kr., mens luft til vand-varmepumpen skærer 6.911 kr. af den årlige varmeregning.

Naturgas er hurtigst betalt af

Af de 6 varmeanlæg er det kondenserende naturgasfyr hurtigst betalt af. Det tager 6 år. Træpillefyret har en tilbagebetalingstid på næsten 7 år.

Selvom jordvarme giver store besparelser, tager det længere tid at betale anlægget tilbage. Simpelthen, fordi det er den dyreste investering.

Den simple tilbagebetalingstid er udregnet ved at dividere den årlige besparelse op i prisen på det nye varmeanlæg. Dermed er der ikke medregnet bl.a. renteudgifter.

Træpillefyret skærer mest af CO2-forbruget

Det gamle oliefyr udleder en del CO2 baseret på afbrænding af fossile brændsler - træpillefyret absolut ingenting. Dermed er træpiller den mest miljøvenlige af de 5 muligheder.

Jordvarme og luft til vand-varmepumpen udnytter også en naturlig og vedvarende form for energi. Varmepumpen bruger dog el, og derfor vil du kun opleve en reduktion i udslippet af CO2 på ca. 50 procent i forhold til olie.

Dog er der en chance for, at disse varmeløsninger på sigt bliver endnu mere energivenlige, da en større mængde el i fremtiden forventes at komme fra fx vindenergi og solceller.

Vælg varmekilde ud fra dit hus

Vil du konvertere dit gamle oliefyr til en anden varmekilde, er det vigtigt ikke kun at se på de årlige besparelser eller tilbagebetalingstiden. Du skal også se på husets energimæssige stand. Derefter skal undersøge, om den varmekilde du ønsker at installere, overhovedet passer ind med husets eksisterende installationer.

Altså skal varmeanlægget passe til dit hus. For eksempel fungerer varmepumper bedst i boliger, som er velisoleret og tæt, har gulvvarme eller opvarmes med forholdsvis store radiatorer. Varmepumper kræver næsten intet vedligehold af boligejeren, mens et træpillefyr både kræver plads og en del arbejde meddrift og vedligeholdelse.

Det er heller ikke sikkert, at der er mulighed for hverken naturgas eller fjernvarme, hvor du bor.

Det er en god idé at få rådgivning fra fx en energikonsulent, når du skal vælge ny varmekilde.