Hvorfor opstår der dug i forsatsruder?

Forsatsruder

Er forsatsruder med energiruder korrekt monteret kan de give en lige så god isolering som nyere vinduer med termoruder. Forsatsruder er med til at bevare de gamle vinduer, som ofte er et vigtigt element i boligens arkitektoniske udtryk.

De gamle vinduer er derfor ofte langt at foretrække arkitektonisk frem for at montere nye termovinduer med kraftigere rammer og sprossetykkelser, som kan virke for dominerende og reducere lysgennemstrømningen.

Desuden er det i nogle tilfælde mere bæredygtigt at bevare vinduerne. Der bruges store mængder af ressourcer og energi, til at udvinde, producere og transportere de materialer og produkter vi bruger, når vi blandt andet vil energirenovere vores huse. Derfor bør man undersøge om det er mere bæredygtigt at bevare så meget som muligt og forbedre dele, fremfor at udskifte hele vinduet.

Forsatsvinduer benyttes ofte i ældre huse. Med en  forsatsrude opnås bedre isolering af gamle bevaringsværdige vinduer med enkeltlagsglas. Det består af en ramme med glas i, som monteres på den indvendige side af vinduet. De kan enten være monteret på rammen, så de følger med vinduet, når det åbnes, eller de kan være monteret på karme med hængsler, så du skal åbne forsatsruden, inden du kan komme til vinduet og åbne det.

Det er dog ikke ualmindeligt at opleve problemer med dug (kondens), hvis der er forsatsruder på vinduerne. Dug generer udsynet og medfører risiko for skimmelsvamp og råd, som på sigt nedbryder vinduets maling og træværk.

Problemet med kondens i forsatsvinduer skyldes, at den varme og fugtige indeluft trænger ind mellem forsatsruden og selve vinduet. Den varme luft indefra bliver nedkølet, når den rammer den yderste rude. Nedkølingen bevirker, at fugten i luften, der kommer indefra, fortættes og danner dråber på den yderste rude.

Hvordan undgår du dug i forsatsruder?

Nogle vælger at udskifte til helt nye vinduer, hvis der er hyppige problemer med dug. Gamle vinduer kan dog have særlige detaljer, fx profileringer, inddelinger, sprosser m.v., som er med til at give boligens karakter. Derfor vil det være et drastisk tiltag at skifte de gamle vinduer ud, hvis problemet med forsatsruderne begrænser sig til dug.

Dug kan undgås ved at sikre, at den inderste ramme populært sagt er mere tæt indadtil end den yderste rude er udadtil. Det betyder, at den smule fugt, som måtte komme ud i mellemrummet, skal kunne bortventileres af en større mængde luft udefra. Løsningen er derfor at tætne forsatsrammen. Det kan du gøre ved at benytte denne fremgangsmåde:

  1. Fjern gamle tætningslister og limrester.
  2. Sæt nye tætningslister i forsatsrammens fals. Pas særligt på i hjørnerne - tætningslisterne skal også være tætte her. 
  3. Spænd hængslerne.
  4. Spænd vridere til, så forsatsrammen lukker helt tæt.
  5. Er det yderste oprindelige vindue meget tæt, så bor to huller i yderrammen med et 6 mm træbor i rammens top og bund. Sørg for at bore skråt nedad, så du minimerer risikoen for, at regnvand kommer ind. 

Har du stadig problemer med dug på ruderne i dit forsatsvindue, selvom du har fulgt ovenstående fremgangsmåde, bør du kontrollere, om de nye tætningslister er tykke nok til at optage de skævheder, der er mellem ramme og karm. Er de ikke det, må du montere kraftigere tætningslister. Det afhjælper også nogle gange problemet, at hængslerne bliver justeret, eller vrideren spændes yderligere - eller en kombination af alle tre elementer.