Sådan udregner du din besparelse*:

2018**:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,15 * 0,48 = årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2019:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,15 = årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2020:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,20= årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

2021 og frem***:
(Årligt forbrug kWh - 4.000) * 0,25= årlig besparelse i kroner sammenlignet med 2017

*
Du er kun omfattet af afgiftsændringen, hvis boligen er registreret i BBRsom helårsbolig med elektricitet som primær opvarmingskilde (elradiatorer eller eldrevne varmepumper)

**
Beregningen for 2018 er baseret på at 52 % af årets varmeforbrug ligger i årets første 4 måneder.
Kilde: NFS

Tusindvis af boligejere kan se frem til lavere varmeregning, over de kommende år.  En ny aftale lavet af et enigt Folketing gælder husstande som er registreret i BBR med el som primær opvarmningskilde og omfatter både boliger med elradiatorer og varmepumper uanset om det er af typen luft til luft, luft til vand eller jord til vand.

Hidtil har boliger opvarmet med elradiatorer eller varmepumper betalt en elvarmeafgift på lidt over 40 øre pr. kWh for forbruget over 4000 kWh. Den afgift bliver med den nye aftale vedtaget i juni 2018 trappet ned frem mod 2021 til 15,5 øre.

Aftalen skulle oprindeligt træde i kraft i 2019, men er blevet fremrykket og justeret ad flere omgange. I juni 2018 indgik regeringen aftale med alle Folketingets parier om en varig nedsættelse til 15,5 øre fra 2021.

Afgiften på 40,5 øre pr. kWh sænkes fra maj 2018 og hele 2019 med 15 øre pr. kWh for helårsboliger, der er registreret med elradiatorer eller varmepumper som primær opvarmningskilde. Fra 2020 bliver afgiften sat ned med 20 øre, og i 2021 er der vedtaget yderligere besparelser, så afgifen kommer ned på 15,5 øre.

Så meget sparer du med varmepumpe

Besparelsen for et typisk parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne -1970’erne med jord til vand-varmepumpe vil i 2018 give en besparelse på cirka 370 kr.

I 2019, hvor boligejerne får glæde af afgiftsnedsættelsen gennem hele året, vil besparelsen for samme hus blive omtrent 775 kr. I 2020 vil besparelsen være på omkring 1000 kr., mens der i 2021 vil være omtrent 1300 kr at spare sammenlignet med 2017. Udregningerne er baseret på et varmeforbrug på 5.170 kWh om året.

Den lavere afgift kan være med til at gøre det mere attraktivt for boligejerne at vælge mere grønne opvarmningskilder til boligen.

- Det er med til at skubbe i den rigtige retning, så flere udskifter fossile opvarmningsformer som oliefyr og naturgas med vedvarende energi, siger Tue Patursson, Videncentret Bolius’ fagekspert i byggeteknik og energi.

Varmepumper er på vej frem

Antallet af boliger, som opvarmes med varmepumper, er i løbet af de seneste 5 år mere end fordoblet fra 30.563 boliger i 2012 til 64.307 i 2017, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er et tal, vi kan forvente, vil vokse yderligere i de kommende år, vurderer Tue Patursson. Og med lavere afgifter vil investeringen i et nyt varmepumpeanlæg tjenes hjem hurtigere.

- Vi har i Danmark forholdsvis høje priser på strøm, når man tager i betragtning, hvad det koster at producere. Derfor er lavere afgifter på strømmen et skrift på vejen til at gøre varmepumper og vedvarende energi billigere og mere fordelagtigt for boligejerne, siger han.

Det er helt i tråd med regeringens intention med afgiftssænkningen.

- Med lempelse af elvarmeafgiften tager vi endnu et skridt mod den grønne omstilling. Når strømmen bliver billigere, bliver det mere attraktivt at købe energi fra vedvarende energikilder, siger finansminister Kristian Jensen (V) om aftalen.

Lavere pris for elvarme

Elradiatorer er fortsat den primære opvarmningskilde i mere end 122.000 danske boliger. Et parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne-1970’erne har typisk et elforbrug til varme på ca. 18.100 kWh om året.

Lempelsen på 15 øre pr. kWh fra maj 2018 giver en besparelse i 2018 på cirka 1300 kroner, baseret på at 52% af varmeforbruget ligger i årets første 4 måneder.

I 2019, hvor afgiftsnedsættelsen er gældende hele året, vil besparelsen være på cirka 2.700 kroner i et parcelhus på 130 m2 fra 1960’erne-1970’erne. I 2020 vil den årlige besparelse være på cirka 3.600 kr. om år

Billigere strøm til alle

Det er ikke kun strøm til opvarmning, der bliver billigere med den nye aftale. Folketingets partier er også blevet enige om en lempelse af den almindelige el-afgift, som trappes ned over en årrække fra 2019 til 2025.

I 2019 lempes den almindelige afgift på strøm med 4 øre, og trappes gradvist op til 14 øre i 2025. For en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus med et forbrug på 4.450 kWh om året giver det i 2019 en besparelse på knap 200 kr. som gradvist trappes op frem mod 2025, hvor besparelsen vil være lidt over 600 kroner om året.

Målet med lempelsen er at fremme elektrificeringen af samfundet og sikre en bedre udnyttelse af vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller.

Beregn din kommende varmebesparelse

Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvor stor en besparelse du kan se frem til, når en ny aftale om sænkning af afgifter på strøm til opvarmning træder i kraft 1. maj 2018. 

Aftalen omfatter husstande, der er registreret med el som primær opvarmningskilde i BBR. Aftalen omfatter både boliger med elradiatorer og varmepumper, uanset om det er af typen luft til luft, luft til vand eller jord til vand.

Vær opmærksom på, at resultatet for 2018 i resultaterne er baseret på, at 52 procent af årets varmeforbrug typisk ligger i årets første fire måneder. Får du et negativt resultat i beregneren nedenfor, skyldes det, at dit forbrug ikke er stort nok til at udløse en rabat.

Billigere fjernvarme på sigt

Boligejere med fjernvarme kommer formentlig også til at nyde godt af de lavere afgifter på strøm til opvarmning. En halvering af elvarmeafgiften betyder nemlig, at fjernvarmeselskaberne fremover får bedre mulighed for at udnytte overskudsvarme.

- Det betyder, at vi nu kan sætte strøm til fjernvarmen og udnytte de store mængder overskudsvarme, som fjernvarmeselskaberne har efterlyst, siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme.

På sigt vil det både resultere i bedre og mere miljøvenlig udnyttelse af varmen og lavere priser til forbrugerne.

OBS: Artiklen er blevet opdateret ad flere omgange, efterhånden som der er kommet nye oplysninger fra Energi-, Forsynings- og Energiministeriet.