Selv om en husbuk kun er 10-25 mm lang, kan den anrette store skader på dit hus. De små biller kan ødelægge din tagkonstruktion, hvis du ikke griber ind.

Husbukke kan ødelægge al træ i trækonstruktionen, hvis de ikke bliver forstyrret. De kan ødelægge selve bæreevnen i tagkonstruktionen, så den kan risikere at styrte sammen under en kraftig storm.

Hvilken type træ angriber husbukke?

Husbukken er det insekt, som kan lave de største skader på træværket på dit hus. Sammen med herkulesmyrer adskiller husbukke sig fra andre insekter ved at angribe tørt og sundt træ. Andre insekter som borebiller går efter fugtige konstruktioner og materialer.

LÆS OGSÅ:Husbukke

Hvilke tage går husbukke efter?

En husbuk er især glad for tørt nåletræ og høje temperaturer. Derfor er det især taget, som bliver angrebet, da tømmer af nåletræ er det mest almindelige materiale til tagkonstruktioner. Et sort tag bliver varmest, så risikoen for at få besøg af husbukke er større, hvis du har et sort tag frem for et rødt tag.

Risikoen for, at husbukken slår sig ned i dit hus, stiger frem til huset ca. er 20 år gammelt. Derefter falder risikoen igen, og det er sjældent, at du finder husbukke i huse, der har mere end 50-70 år på bagen. Dog kan en husbuk gå til angreb, hvis du har fået nyt træ til huset i forbindelse med. at det er blevet repareret.

Hvilke forhold lever husbukke bedst under?

Mens husbukken ofte åd løs på danske huse før i tiden, er de dog blevet langt mere sjældne. Skadedyrlaboratoriet registrerer kun et enkelt tilfælde af husbukke-angreb om året. Men det kan de højere temperaturer, hvor den ene varmerekord afløser den anden, være med til at ændre på.

Husbukken er ikke så almindelig i Danmark længere. Men jo varmere det bliver, jo større et problem kan den blive, da den elsker tørt træ og varme, hvilket er grunden til, husbukken ofte besætter loftet og tagkonstruktionen.

Hvordan opdager jeg husbukke?

Det kan være svært at finde ud af, om du har husbukke i dit hus eller ej, da husbukkelarven æder løs inde i træværket på dit hus, og du dermed ikke kan se dem. På varme dage er det nogle gange muligt at høre, at de gnaver - det lyder lidt, som hvis du kradser under bordet med din negl.

Når husbukkelarven bryder ud og snart efter forvandler sig til en bille, er der størst chance for at opdage dem. De efterlader små huller - såkaldte flyvehuller - på 6-10 mm med boremel i. Boremel er en blanding af ekskrementer og træspåner. Derfor er det en god idé at se dit træværk efter en gang om året og se efter flyvehuller og træspåner.

Vær opmærksom på, at andre insekter, fx borebiller, også efterlader boremel.

Hvis du har mistanke om, at dit hus er blevet angrebet af husbukke, kan du kontakte Skadedyrlaboratoriet, der rådgiver og foretager undersøgelser mod betaling. En undersøgelse koster typisk omkring 6.000 kr.

Har du en insekt- og svampeforsikring, dækker din forsikring udryddelser og reparationer i nødvendigt omfang efter angreb fra husbukke.

Andre skadedyr i huset

Udover husbukken er der flere andre insekter, der kan gå til angreb på dit hus. Bl.a.:

  • Borebiller - angriber paneler, lister og inventar nær kolde og fugtige vægge.

  • Rådborebiller - angriber træ, der er nedbrudt af råd og svamp, f.eks spær.

  • Murbier - graver gange i svage og porøse fuger mellem mursten.

  • Myrer - slår sig ofte ned under gulvet, hvor de bygger rede. Kan give huset fugtskader.

  • Herkulesmyrer - bygger også rede under gulvet og kan udhule og ødelægge tørt og sundt træ.