I begyndelsen og midten af foråret begynder de små dræbersnegle at dukke frem, og det er her, det er mest effektivt at bekæmpe dem, inden de begynder at formere sig og lægge æg. De unge snegle har overvintret og dukker frem fra deres gemmesteder i kompostbunker og lignende, så snart temperaturen kommer op på 8-10 grader.

Sådan slipper du af med dræbersneglene

Her er nogle forskellige metoder til at finde og fjerne dræbersnegle fra din have.

Tjek sneglens yndlingsskjulesteder

Det kan fx være: kompostbunken, brændestablen, tæt bunddække, gamle træstubbe. 

Lav kunstige skjulesteder

Lav kunstige skjulesteder, som kan lokke sneglene til, så du kan indsamle dem. Du kan fx bruge en fugtig avis, en flamingokasse, en plastiksæk eller et gammelt bræt. 

Brug en ølfælde

Snegle elsker ølduft. Selv om det er lovligt at drukne drukne dræbersnegle, bør det dog være den sidste løsning, du bruger, da man skal skåne dyr – uanset hvilket – for undgåelig smerte og lidelse ved aflivning. Evt. kan du nøjes med at putte 1/2-1 cm øl i ølfælden, så de ikke drukner.

Gå på sneglejagt 2-3 gange hver uge

Vær ihærdig med at indsamle dræbersnegle, særligt fra marts, hvor sneglene så småt begynder at dukke op, hvis det er lunt, og til august, hvor de typisk begynder at lægge æg.

Gør fælles front med naboerne

Det er en god idé at aftale med naboerne, at I bekæmper dræbersneglene sammen. Sneglene kan hurtigt vandre fra have til have, og så er dit arbejde spildt.

Genkend dræbersneglen og dens æg

Snegle og isærdeleshed deres æg kan ligne hinanden. De fleste snegle er dog nyttedyr, så det er vigtigt, at du kan genkende voldsneglen og dræbersneglen, så du kun fjerner dem fra din have.

Sådan afliver du dræbersneglene

Du kan aflive dræbersneglene ved at klippe eller hakke dem over med en spade. Snittet skal helst lægges lige bag sneglens hoved, så dør den hurtigt.