Jo flere etager, der er mellem boligen og jordens overflade, desto mindre bliver risikoen for, at der er for meget radon i dit hjem.

Det konkluderer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).Her har forskere undersøgt radonniveauet i en række danske lejeboliger, nærmere afgrænset som etageejendomme samt kæde- og rækkehuse opført efter 1960.

Det betyder, at du udsættes for langt mindre radon, hvis du bor i lejlighed, end hvis du bor i hus.

Mindre radon i lejligheder

- Radon kommer ind i kælderen eller stueetagen gennem revner og sprækker i kældergulv, kældervægge og terrændæk, og bevæger sig med luftstrømme i bygningen. Dog tilsyneladende ikke i et omfang, der fører til forhøjede niveauer i lejligheder, som ligger over en kælder eller på første sal i en etageejendom med terrændæk, forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen, som er seniorforsker hos SBi, og som har forsket i emnet. 

Forskerne fra SBi bemærker således i en undersøgelse, at radonniveauet i mere end 95 procent af lejeboligerne var under de 100 Bq/m3, der i bygningsreglementet er fastsat som den øvre grænse for, hvor meget radon indeluften må rumme, før du som boligejer bør reagere.

Mest udsatte blandt de mindst udsatte er dem, der bor i kæde- og rækkehuse.

Radon skyld i lungekræft

Radon er en usynlig, radioaktiv gasart, som kan trænge ind i boliger gennem utætheder i bygningens konstruktioner mod jorden. Det anslås, at radon er skyld i 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år i Danmark, og det er især rygere, der er i farezonen.

Af samme årsag har foreningen Realdania sidste år iværksat en landsdækkende kampagne under parolen ’Sov trygt’ for at skabe opmærksomhed om netop radonproblematikken i Danmark.

Trapper giver ikke mere radon

Forskerne har også interesseret sig for, om der er en sammenhæng mellem enkelte bygningsdele, som fx affaldsskakte, trapper eller installationsskakte, og forekomsten af radon i de undersøgte boliger. Men det er der ikke, lyder konklusionen fra forskerne, der også har opstillet et forsøg, som skal undersøge, hvilke materialer der egner sig bedst og værst til radonsikring.