Hvorfor kan vandrør eller varmerør frostsprænge?

Når vand fryser, udvider det sig. Og det betyder, at hvis vandet inde i vand- og varmerør fryser, udvider det sig og presser ud imod røret, som til sidst vil revne og give en frostsprængning.

Frostsprængning af et rør lyder temmelig voldsomt. I de fleste tilfælde er der tale om en revne i røret, men selv en lille revne kan give store følgeskader. 

I år med frost er det mange tilfælde af frostsprængte vandrør og varmerør. Frostsprængte rør sker typisk:

  • Når vandrørene ligger et sted, hvor der er meget koldt.
  • På grund af manglende vandcirkulation.
  • Fordi de er uisolerede.

Er der pludselig ingen varme i en radiator, eller kan du ikke få vand ud af hanen, kan det være tegn på, at et af vandet i husets rør er frosset.

Vigtigt råd om frostsprængte rør!

Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Ofte ligger der støv og andre brandbare materialer på fx loftet, der nemt kan gå ild i, og du risikerer endnu større skade på boligen.

I sådanne tilfælde kan det ske, at forsikringen ikke dækker, da du har udvist grov uagtsomhed.

Hvad gør du, hvis et vandrør eller varmerør er frosset til is?

Hvis dine vandrør eller varmerør er frosne, bør du hurtigst muligt få bugt med frosten i røret.

Tø frosne rør opmed varme håndklæder

Du kan forsøge at tø isen op ved at lægge varme håndklæder om rørene.

Denne løsning er besværlig, da håndklæderne skal udskiftes mange gange, og optøningen tager lang tid, hvis problemet er slemt.

Kontakt en vvs'er

I langt de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som sætter elektrisk spænding til røret.

Det vil relativt hurtigt tø isen op.

Et godt råd er altid at bede om en pris, inden arbejdet starter. Det kan også betale sig at ringe til mere end én vvs-installatør og bede om et prisoverslag.

Dækker forsikringen frostsprængte vandrør?

Du kan ikke forvente erstatning for alle skader i forbindelse med frostsprængninger. Det afhænger af årsagen.

Ingen dækning

Forsikringsselskaber dækker typisk ikke frostsprængte vandrør eller følgeskader, hvis skaden er sket på grund af manglende eller utilstrækkelig opvarmning af boligen. Heller ikke i tilfælde, hvor skaden er opstået pga. for lidt cirkulation i rørene.

En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 17 graders varme i huset, når der er frost.

Og har du rum, der ikke benyttes, bør du have tændt for varmen alligevel, da det sikrer, at vandet cirkulerer i rørene.

Det store vandtab, der kan være forbundet med en frostsprængning, dækkes som oftest heller ikke af forsikringen.

Dækning

I ældre huse vil forsikringen ofte dække, hvis vandrørene er ført efter de regler, der var gældende, da huset blev bygget. Har du fx vandrør, der løber i en skunk eller i en krybekælder, er de mere udsatte end rørene i husets varme rum, som er beskyttet af isolering. Undersøg evt. dine forsikringsvilkår for at få klarhed over, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude.

Sker der en strømafbrydelse, så fyret går ud, mens du er på ferie, dækker forsikringen ligeledes. Men du skal kunne dokumentere, at strømafbrydelsen er sket før skaden. Skal du være væk fra boligen i længere tid, er det altid en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen.