Hvad gør du, hvis et rør er frosset til is?

Hvis vandet i varmerør og - rør til brugsvand - fryser til is, udvider røret sig og kan til sidst springe. Det sker for rigtig mange boligejere hvert år. Frostsprængte rør sker typisk:

  • Når vandrørene ligger et sted, hvor der er meget koldt.
  • På grund af manglende vandcirkulation.
  • Fordi de er uisolerede.

Er der pludselig ingen varme i en radiator, eller kan du ikke få vand ud af hanen, kan det være tegn på, at et af vandet i husets rør er frosset.

Vigtigt!

Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Ofte ligger der støv og andre brandbare materialer på fx loftet, der nemt kan gå ild i, og du risikerer endnu større skade på boligen.

I sådanne tilfælde dækker forsikringen ikke, da du har udvist grov uagtsomhed.

Opstår problemet, bør du hurtigst muligt få bugt med frosten i røret.

Tø isen op

Du kan forsøge at tø isen op ved at lægge varme håndklæder om rørene.

Denne løsning er besværlig, da håndklæderne skal udskiftes mange gange, og optøningen tager lang tid, hvis problemet er slemt.

Kontakt en vvs'er

I langt de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som sætter elektrisk spænding til røret.

Det vil relativt hurtigt tø isen op.

Et godt råd er altid at bede om en pris, inden arbejdet starter. Det kan også betale sig at ringe til mere end én vvs-installatør og bede om et prisoverslag.

Dækker forsikringen frostsprængte vandrør?

Du kan ikke forvente erstatning for alle skader i forbindelse med frostsprængninger. Det afhænger af årsagen.

Ingen dækning

Forsikringsselskaber dækker typisk ikke frostsprængte vandrør eller følgeskader, hvis skaden er sket på grund af manglende eller utilstrækkelig opvarmning af boligen. Heller ikke i tilfælde, hvor skaden er opstået pga. for lidt cirkulation i rørene.

En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 17 graders varme i huset, når der er frost.

Og har du rum, der ikke benyttes bør du have tændt for varmen alligevel, da det sikrer, at vandet cirkulerer i rørene.

Det store vandtab, der kan være forbundet med en frostsprængning, dækkes som oftest heller ikke af forsikringen.

Dækning

I ældre huse vil forsikringen ofte dække, hvis vandrørene er ført efter de regler, der var gældende, da huset blev bygget. Har man fx vandrør, der løber i en skunk eller i en krybekælder, er disse mere udsatte, end rørene i husets ”varme” rum, som er beskyttet af isolering. Undersøg evt. dine forsikringsvilkår for at få klarhed over, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude.

Sker der en strømafbrydelse, så fyret går ud, mens du er på ferie, dækker forsikringen ligeledes. Men du skal kunne dokumentere, at strømafbrydelsen er sket, før skaden. Skal du være væk fra boligen i længere tid, er det dog altid en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen.

LÆS OGSÅ: Gør dit hus klar til vinterens ferier