Mange har i de seneste år oplevet at få deres bolig oversvømmet efter voldsom regn, forhøjet vandstand eller stormflod. Især er det gået ud over kældre.

For at sikre både værdier og bygningsdele er det vigtigt at komme i gang hurtigst muligt med at tømme kælderen for vand og gøre den ren. Før du går i gang, skal du dog nøje overveje, om du vil udsætte dig selv for den helbredsrisiko, der kan være – eller om du vil tilkalde professionel hjælp.

Så farligt er kloakvand

Hvis vandet i din kælder indeholder spildevand, kan det medføre sygdomme som:

  • Smitsom leverbetændelse (hepatitis)
  • Roskildesyge
  • Stivkrampe
  • Salmonellose (sygdom forårsaget af salmonellabakterier)
  • Weils syge, som i værste fald kan være dødelig.

Kommer vandet op fra gulvafløb eller fra toilet er det kloakvand, og du bør overveje at lade professionelle hjælpe dig.

Kommer vandet i stedet ind igennem vægge og gulve eller fra vinduer og døre i kælderen, er der mindre risiko for, at vandet er inficeret med spildevand fra kloakken.

10 trin: Sådan tømmer du selv din kælder for vand

Som udgangspunkt bør du tilkalde professionelle rengøringsfolk til at tømme og rengøre din oversvømmede kælder, hvis der er fare for, at vandet er forurenet med kloakvand.

Hvis du alligevel vil gøre arbejdet selv, skal du gøre følgende:

1. Brug langskaftede gummihandsker og gummistøvler

Hold dig væk, hvis vandet er højere end dine gummistøvler og vent i stedet på, at professionelle kan pumpe vandet væk.

2. Brug det rigtige tøj og værnemidler

Brug arbejdstøj, der ikke suger vand, og som dækker hele kroppen, samt øjenværn og åndedrætsværn.

3. Vær opmærksom på at vaske dig

Vask dig hurtigst muligt, hvis du kommer i berøring med spildevand, og vær især påpasselig ved sår på huden.

4. Fjern snavs

Du bør fjerne alt synligt snavs, før du begynder at desinficere kælderen. Brug desinfektionsmiddel til at fjerne snavset frem for klorin, da desinfektionsmiddel  også tager lugten. Brug en forstøver eller en håndspray med desinfektionsmiddel til at komme helt ind i hjørnerne.

5. Få fat på en dykpumpe

Brug en dykpumpe, hvis vandet står højere end en halv cm. Du kan købe en dykpumpe i byggemarkeder fra 500 kr. og op til flere tusinde kr. Dykpumpen skal kunne pumpe vand op med smuds i.

Vandet fra dykpumpen skal ledes hen i kloakken uden for dit hus. Du skal dog være sikker på, at kloakken ikke løber over.

6. Fjern resten af vandet med klude og mopper

Fjern resten af vandet med klude og mopper, inden du går i gang med at desinficere hele kælderen. Smid klude og mopper væk bagefter og brug nye og rene til desinficeringen med desinfektionsmiddel.

7. Desinficer hele kælderen

Afrens gulv, vægge og alle ting/møbler, der kan aftørres, med desinficerende midler. Smid alt, der ikke kan afrenses, ud. Husk at tage billeder til forsikringsselskabet.

8. Gør dig selv ren

Vask og desinficér dine hænder og gå i bad, når du er færdig.

9. Rens dit tøj

Vask tøj, sko og andre tekstiler, du har brugt, ved mindst 60 grader.

10. Forebyg nye oversvømmelser med en højvandslukke

For at mindske risikoen for en oversvømmet kælder kan et højvandslukke være en simpel løsning.

Højvandslukket er en stump kloakrør med to indbyggede klapper, der fungerer som en slags sluse. Den åbner, når spildevandet løber ud af huset, og lukker hvis kloakvandet presser på udefra.

Video: Sådan sikrer du boligen lige inden et skybrud