Her er de største og mindste kommuner i Danmark

Se, hvor mange indbyggere der er i de forskellige danske kommuner fra 2008-2017, og arealet i de danske kommuner og regioner i 2017.

De danske kommuner med flest indbyggere er ikke overraskende også de største byer. Kommunerne med den største befolkning i 2017 er København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg Kommuner, mens Vejle er nr. 6.

De mindre øer har færrest indbyggere. Udover på øerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

DANMARKSKORT: Indbyggertal

Indbyggertallet stiger mest i København og Vallensbæk

Indbyggertallet i de danske kommuner stiger generelt. Helt i top ligger København, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, hvor befolkningstallet er steget 7,7-9,7 procent fra 2012-2017.

Det viser en opgørelse, som Bolius har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Men samtidig er der blevet færre indbyggere i 26 af de 98 danske kommuner. Antallet af indbyggere er faldet i Ærø, Lolland, Læsø, Lemvig, Samsø, Bornholm, Langeland, Morsø, Struer, Tønder, Thisted, Skive, Sønderborg, Ringkøbing-Skjern, Frederikshavn, Hjørring, Guldborgsund, Aabenraa, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Assens, Jammerbugt, Kerteminde og Svendborg Kommuner.

Hvor mange indbyggere er der i de danske regioner?

Med et indbyggertal på flere end 1,8 millioner pr. 1. januar 2017 bor der klart flest indbyggere i Region Hovedstaden, mens der bor færrest i Region Nordjylland, hvor der er 587.000 indbyggere.

Region Hovedstaden har også haft den største vækst - fra 1. kvartal 2008-2017 er indbyggertallet steget med 9,8 procent, mens stigningen i Region Nordjylland og Region Sjælland har været henholdsvis 1,5 og 1,6 procent som det laveste.

Hvilke kommuner har det største og mindste areal?

Målt på størrelse er de tre midtjyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning de største kommuner i Danmark med arealer på henholdsvis 1.470, 1.409 og 1.321 km2. Der er kun jyske kommuner i top 10-listen, mens Guldborgsund og Lolland Kommuner er nr. 11 og 12.

I den modsatte ende ligger Frederiksberg og Vallensbæk Kommuner med et areal på 9 km2.

Samlet har Danmark et areal på 42.931 km2 pr. 1. januar 2017.

Hvilken region er størst og mindst?

Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.007 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.559 m2.

Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Kilde: Danmarks Statistik, ARE207

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab