På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan huspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig i de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet. Under kortet kan du se, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de parcel- og rækkehuse, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre huse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan huspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan huspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt boligkvarter i kommunen, og de nye og ofte dyre huse bliver solgt, mens der tilsvarende vil være et fald året efter, hvis det samme ikke sker der.

Sådan bruger du kortet

 • Klik på en kommune eller brug "Søg".
 • Se priserne kvartal for kvartal og sammenlign med landspriserne.
 • Klik på "X" øverst til højre for at komme tilbage til kortet.
 • Under kortet kan du læse mere om, hvor priserne er steget og faldet mest i det seneste år.
 • Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.
Laveste gennemsnitlige pris
Højeste gennemsnitlige pris
 
 
 
 
 

Corona-epidemi har ikke ramt huspriserne hårdt

Mange økonomer frygtede, at corona-epidemien ville ramme boligpriserne hårdt, men det har ikke været tilfældet endnu. De nyeste tal fra 2. kvartal 2020 viser, at huspriserne på landsplan er steget med 2 procent siden samme periode året før. Stigningen er dog ikke så høj som tidligere.

De Økonomiske Råd forventede i første omgang, at boligpriserne ville falde 8,2-11,1 procent i 2020 på grund af corona-epidemien, men i juni blev det forventede prisfald justeret til 1,8 procent. Nationalbanken mener, at boligpriserne vil falde med 2,3 procent i 2020.

Indtil videre har boligpriserne dog klaret frisag, og i øjeblikket er der ingen tegn på fald - bl.a. fordi der er meget få boliger til salg.

I 2021 forventer både de økonomiske vismænd og Nationalbanken, at boligpriserne vil stige pænt. 

Sommerhuspriser og ejerlejlighedspriser stiger mere end huspriser

Efter at huspriserne i halvandet år steg mere end lejlighedspriserne, har lejlighedspriserne igen fået overtaget. De steg således med 2,7 procent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 mod husprisstigningen på 2 procent.

Ingen af de to kan dog hamle op med stigningen i sommerhuspriserne, der er gået op med 3,4 procent det seneste år.

Højeste huspriser nogensinde - næsten

Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 14.286 i 2. kvartal 2020 er huspriserne på det højeste niveau nogensinde - også højere end de var lige før finanskrisen i 2007.

Fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne justeret for inflation stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 2007.

- Siden medio 2007 har inflationen udgjort ca. 18 procent, så selv om huspriserne i dag ligger lidt over niveauet i 2007, er der stadig tale om et realt prisfald på cirka 16 procent, fastslår han.

Stor forskel på stigninger i huspriser siden 2007

Jørgen Munksgaard Rasmussen understreger, at der er tale om meget store forskelle i prisudviklingen siden 2. kvartal 2007. 

- Flere områder i landet halter rigtig meget bagefter. Mens huspriserne i København er steget med 37 procent siden 2. kvartal 2007, ligger priserne i Lolland Kommune i dag 34 procent under niveauet i 2007, siger han.

Jørgen Munksgaard Rasmussen peger dog på, at boligstatistikken ikke er helt retvisende ved sammenligning af kvadratmeterpriserne.

- Vi ved, at der er store kvalitetsforskelle mellem husene i de enkelte kommuner. Boliger i dyre områder bliver renoveret for flere penge end boliger i billige områder, hvilket der ikke er taget højde for i statistikkerne.

- Dertil kommer, at huse i landets lavprisområder er væsentligt ældre end i højprisområderne, hvilket tilsvarende bringer slør i statistikken. Alene af den grund kan en kvadratmeter bolig i Lolland Kommune til 4.000 kr. ikke sammenlignes med en tilsvarende kvadratmeter bolig i København til 38.000 kr., forklarer han.

Huse dyrest på Frederiksberg og billigst i Lolland Kommune

Huspriserne i 2. kvartal 2020 er højst i hovedstaden og i området omkring København. Aarhus er den eneste kommune uden for dette område, der er på top 30-listen over kommuner med de højeste kvadratmeterpriser. Aarhus Kommune er rykket frem som nr. 21 på listen, mens Skanderborg nr. 31 og Odense nr. 34.

Listen toppes af Frederiksberg og Gentofte Kommuner, hvor et gennemsnitshus koster henholdsvis 52.029 og 46.139 kr. pr. kvadratmeter i 2. kvartal 2020. Gennemsnitsprisen på landsplan er 14.286 kr.

I Frederiksberg er huspriserne 13 gange højere end i Lolland Kommune, der er landets billigste kommune at købe hus i, mens huspriserne er næst lavest i Tønder Kommune. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus i Lolland og i Langeland Kommuner er henholdsvis 3.979 og 4.231 kr.

Et gennemsnitligt hus på 145 m2 i Frederiksberg Kommune koster 7,5 millioner kr., mens prisen for samme størrelse hus i Lolland Kommune er 577.000 kr.

Huspriser stiger mest i provinsen

58 kommuner har en positiv prisudvikling fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020, mens 38 kommuner har haft et fald i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på de huse, der er blevet solgt.

Frederikshavn, Jammersbugt, Odsherred og Samsø Kommuner har haft de største husprisstigninger det seneste år. De største stigninger ligger spredt ud over landet, særligt i provinsen, og altså uden for de store byområdet.

Huspriserne er faldet mest i Tønder, Ærø og Skive Kommuner.

At det netop er disse kommuner, der ligger i top og bund kan skyldes, at nogle få dyre huse er blevet solgt i 2. kvartal 2020, men ikke for et år siden.

Huspriser stiger mest i Nordjylland

Nordjylland og København by er med henholdsvis 4,9 % og 4,3 %  højdespringerne blandt landsdele, når det kommer til prisstigninger, mens priserne er faldet i 5 ud af de 11 landsdele. Både prisstigninger og prisfald har dog været temmelig moderate.

 1. Nordjylland: 4,9 %
 2. København by: 4,3 %
 3. Østjylland: 3,6 %
 4. Nordsjælland: 3,3 %
 5. Vest- og Sydsjælland: 2,4 %
 6. Københavns omegn: 2,2 %
 7. Vestjylland: -0.1 %
 8. Sydjylland: -0,7 %
 9. Østsjælland: -1,0 %
 10. Fyn: -1,1 %
 11. Bornholm: -2,1 %