På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan huspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig i de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet. Under kortet kan du se, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de parcel- og rækkehuse, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre huse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan huspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan huspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt boligkvarter i kommunen, og de nye og ofte dyre huse bliver solgt, mens der tilsvarende vil være et fald året efter, hvis det samme ikke sker der.

Sådan bruger du kortet

 1. Klik på en kommune (i nogle få tilfælde kan navnet på kommunen gå lidt ind over en anden kommune, her skal du kiikke på omridset af kommunen og ikke navnet for at finde den rigtige kommune).
 2. Før musen hen over grafikken og se huspriserne kvartal for kvartal.
 3. Under kortet kan du læse mere om, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.
 4. Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.
Laveste pris i 4. kvartal 2019
Højeste pris i 4. kvartal 2019

Huspriser stiger mere end lejlighedspriser

De nyeste tal fra 4. kvartal 2019 viser, at huspriserne på landsplan er steget med 3,8 procent siden samme tidspunkt året før. Lejlighedspriserne steg med 3,3 procent, og er dermed igen på vej opad efter en periode med lave stigninger.  Huspriserne har nu i halvandet år præsteret større stigninger end priserne på ejerlejligheder efter en lang periode, hvor lejlighedspriserne gav huspriserne baghjul. Lejlighedspriserne er dog stadig næsten dobbelt så høje som huspriserne.

For sommerhusene er tendensen også opadgående med en stigning på 3,4%

Højeste huspriser nogensinde - næsten

Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 14.163 i det sidste kvartal i 2019 er huspriserne på det højeste niveau nogensinde. Antallet af bolighandler vidner også om et varmt boligmarked. I 4. kvartal 2019 blev der solgt 9793 boliger, hvilket er 2,5 % flere handler end samme periode året før.

Fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne justeret for inflation stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 2007.

- Siden medio 2007 har inflationen udgjort ca. 18 procent, så selv om huspriserne i dag ligger lidt over niveauet i 2007, er der stadig tale om et realt prisfald på cirka 16 procent, fastslår han.

Stor forskel på stigninger i huspriser siden 2007

Jørgen Munksgaard Rasmussen understreger, at der er tale om meget store forskelle i prisudviklingen siden 2. kvartal 2007. 

- Flere områder i landet halter rigtig meget bagefter. Mens huspriserne i København er steget med 32 procent siden 2. kvartal 2007, ligger priserne på Lolland i dag 37 procent under prisniveauet i 2007, siger han.

Jørgen Munksgaard Rasmussen peger dog på, at boligstatistikken ikke er helt retvisende ved sammenligning af kvadratmeterpriserne.

- Vi ved, at der er store kvalitetsforskelle mellem husene i de enkelte kommuner. Typisk er de solgte huse i landets lavprisområder væsentligt ældre end i højprisområderne. En kvadratmeter bolig på Lolland til 3.800 kr. kan derfor ikke sammenlignes med en tilsvarende kvadratmeter bolig i København til 37.000 kr., forklarer han.

Huspriser går op i hele landet

Over hele landet er der en opadgående tendens for huspriser. Samtlige landsdele og regioner er gået op i 4. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018, undtagen Bornholm som oplever et beskedent fald. 

73 kommuner har en positiv prisudvikling, mens 24 kommuner har haft et fald i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på de huse, der er blevet solgt.

Tønder, Thisted og Aabenraa Kommuner har haft de største husprisstigninger det seneste år. Det er alle relativt små kommuner, og udsvingene kan derfor skyldes, at nogle få dyre huse er blevet solgt. De største stigninger ligger spredt ud over landet.

Huspriserne er faldet mest i Lolland, Norddjurs og Favrskov Kommuner.

Huspriser stiger mest i Jylland

Sydjylland og Nordjylland er med hendholdsvis 7,9 % og 5,1 %  højdespringerne blandt landsdele, når det kommer til prisstigninger. Bornholm er med et lille fald på -0,3 %.  

 1. Sydjylland 7,9 %
 2. Nordjylland: 5,1 %
 3. Nordsjælland: 4,5 %
 4. Østsjælland 4,4 %
 5. København By: 2,8 %
 6. Vest- og Sydsjælland: 3,1 %
 7. Fyn 3,1 %
 8. Københavns Omegn: 2,8 %
 9. Østjylland 2,4 %
 10. Vestjylland: 1,2 %
 11. Bornholm: -0,3 %