Kort resumé

 • Huspriserne i Danmark er steget med 2,7 procent det seneste år, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 16.105 kr. i 1. kvartal 2024.
 • Frederiksberg Kommune har de højeste huspriser, mens Lolland Kommune har de laveste. 
 • Stigningerne i huspriserne er spredtud over hele landet, men er dog faldet i 27 kommuner. Ser man på landsdele er de steget mest i Østsjælland, København By og Københavns Omegn.

På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan huspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig i de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet. Under kortet kan du se, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de parcel- og rækkehuse, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre huse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan huspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan huspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt boligkvarter i kommunen, og de nye og ofte dyre huse bliver solgt, mens der tilsvarende vil være et fald året efter, hvis det samme ikke sker der.

Sådan bruger du kortet

 • Klik på en kommune eller brug "Søg i kommuner".
 • Se priserne kvartal for kvartal og sammenlign med landspriserne - vær opmærksom på, at landspriserne på grund af en teknisk fejl ikke er helt korrekte på kortet.
 • Klik på "X" øverst til højre for at komme tilbage til kortet.
 • Under kortet kan du læse mere om, hvor priserne er steget og faldet mest i det seneste år.
 • Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.
Laveste gennemsnitlige pris
Højeste gennemsnitlige pris
 
 
 
 
 

Hvad koster et gennemsnitshus?

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er i 1. kvartal 2024 16.105 kr. - det svarer til, at en gennemsnitlig villa på 145 kvadratmeter koster 2,34 millioner kr.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Så meget stiger huspriserne

Huspriserne stiger i Danmark, hvis man ser på udviklingen det seneste år. Fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 er de steget med 2,7 procent.

Det er lidt overraskende i forhold til tidligere prognoser, hvor mange troede, at huspriserne ville falde.

– Udsigterne for 2023 så ved årets begyndelse dystre ud for de husejere, der havde planer om at sælge. Det tegnede dengang til yderligere prisfald som følge af de ekstraregninger den høje inflation og stigende renter sendte videre til danskerne.

–Men kurven ændrede i løbet af 2023 retning i takt med, at der kom mere styr på inflationen, danskerne fik mere i lønningsposerne, og arbejdsmarkedet fremviste store muskler. Derfor ser vi også, at priserne på huse på landsplan i 1. kvartal 2024 ligger 2,7 procent højere end første kvartal 2023, siger Louise Kastberg, fagekspert i privat boligøkonomi i Videncentret Bolius.

Udsigt til stigende huspriser i 2024 og frem

At huspriserne stiger igen kan bl.a. hænge sammen med, at ledigheden fortsat er lav, og at energipriserne og inflationen er tilbage på et mere normalt niveau. Omvendt er renten trods et lille fald stadig høj i forhold til tidligere, og det gør boligkøbernes rådighedsbeløb mindre, så de enten skal tjene flere penge eller bruge en højere andel af deres indkomst på boligen.

I 2024 forventer både Nationalbanken, Det Økonomiske Råd (de økonomiske vismænd), regeringen og en række realkreditkreditselskaber, at huspriserne vil stige.

– Tallene fra Finans Danmark kommer med en vis forsinkelse, da der er tale om kvartalstal. Vil man følge den seneste udvikling i boligpriserne, offentliggør Boligsiden, som er ejendomsmæglernes fælles boligportal, hver måned sit såkaldte markedsindeks.

– I Nationalbankens prognose for dansk økonomi fra marts 2024 er forventningen, at enfamiliehuse vil stige 3,7 procent i pris i 2024. Det er en opjustering i forhold til prognosen fra september 2023, hvor forventningen var en prisstigning på huse på 0,7 procent i 2024. I 2025 forventer Nationalbanken, at huspriserne vil stige med 1,6 procent – og i 2026 med 2,4 procent, siger Louise Kastberg.

Huse dyrest i Frederiksberg og billigst i Lolland Kommune

Frederiksberg Kommune har normalt de højeste huspriser i Danmark, og det er også tilfældet i 1. kvartal 2024. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus solgt i Frederiksberg Kommune er 69.477 kr. Det er en stigning på 2,6 procent i forhold til for et år siden.

Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er de næste på listen med kvadratmeterpriser på 40.566-56.198 kr.

Gennemsnitsprisen for et hus på landsplan er 16.105 kr. pr. kvadratmeter.

Huspriserne er generelt højest i hovedstadsområdet og tæt på hovedstaden. Aarhus er den eneste kommune uden for dette område, der er på top 30-listen over kommuner med de højeste kvadratmeterpriser. Aarhus Kommune er nr. 25 på listen.

I Frederiksberg er kvadratmeterprisen på huse 15 gange højere end i Lolland Kommune, der er landets billigste kommune at købe hus i. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus i Lolland Kommune er 4.647 kr., og det er den eneste kommune, der har en gennemsnitlig kvadratmeterpris under 5.000 kr. 

Et gennemsnitligt hus på 145 m2 i Frederiksberg Kommune koster 10 millioner kr., mens prisen for samme størrelse hus i Lolland Kommune er omkring 675.000 kr.

Huspriser falder og stiger

I 69 kommuner er huspriserne steget fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, mens de er faldet i 27. To kommuner, Læsø og Fanø, har for få handler til at indgå i statistikken

Det er i kommuner spredt over hele landet, at huspriserne er steget – mest i Langeland, Morsø og Haderslev – mens huspriserne er faldet mest i Odsherred, Kerteminde og Vesthimmerlands Kommuner.

At det netop er disse kommuner, der ligger i bund eller top, kan skyldes, at nogle få dyre huse er blevet solgt i enten 1. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024 og dermed har påvirket den samlede pris.

Top 10 i huspriser

I tabellen nedenfor kan du se, hvor priserne på parcel- og rækkehuse er steget mest fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023.

Kommune

m2-priser 1. kvt 2023

m2-priser 1. kvt 2024

Stigning i %

Langeland

5.044

6.744

33,7 %

Morsø

4.780

6.098

27,5 %

Haderslev

7.161

8.533

19,2 %

Nyborg

9.133

10.770

17,9 %

Svendborg

12.043

14.173

17,7 %

Varde

7.020

8.208

16,9 %

Hedensted

9.243

10.770

16,5 %

Greve

23.360

27.051

15,8 %

Vordingborg

8.012

9.233

15,2 %

Tønder

5.468

6.297

15,2 %

Bund 10 i huspriser

I tabellen nedenfor kan du se, hvor priserne på parcel- og rækkehuse er faldet mest fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023.

Kommune

m2-priser 4. kvt 2022

m2-priser 4. kvt 2023

Fald i %

Nordfyns

8.337

7.813

-6,3 %

Holstebro

11.927

11.073

-7,2 %

Lejre

16.769

15400

-8,2 %

Faxe

13.107

11.981

-8,6 %

Struer

7.486

6.798

-9,2 %

Stevns

14.311

12.547

-12,3%

Odder

15.169

13.291

-12,4 %

Odsherred

9.805

8.449

-13,8 %

Kerteminde

13.366

11.133

-16,7 %

Skive

7.034

5.363

-23,8 %

Hvordan har huspriser udviklet sig i landsdele?

Det sidste år – fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 – er huspriserne steget i 9 af 11 landsdele. Kun på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland er priserne faldet en lille smule. Priserne er steget mest i Østsjælland, København by og Københavns Omegn.

Her kan du se, hvordan huspriserne har udviklet sig i procent fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023:

 1. Østsjælland: 6,6 %
 2. Københavns by: 6,6 %
 3. Københavns Omegn: 6,1 %
 4. Fyn: 4,8 %
 5. Nordjylland: 3,1 %
 6. Nordsjælland: 2,8 %
 7. Sydjylland: 2,2 %
 8. Vestjylland: 0,9 %
 9. Østjylland: 0,31 %
 10. Vest- og Sydsjælland: -0,5 %
 11. Bornholm: -2,6 %