Varmepumper er blevet meget populære hos danskerne de seneste år. Ifølge arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne blev der sidste år solgt lige knap 24.000 vandbårne varmepumper i Danmark – det er en stigning på 56 procent i forhold til året forinden. 

Derudover forudsiger TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det tal vil stige til cirka 50.000 solgte varmepumper pr år i løbet af de næste par år. 

Den store efterspørgsel på varmepumper samt en ustabil markedssituation på grund af krigen i Ukraine betyder lige nu, at levering og installation af varmepumper kan have længere udsigter end normalt. 

Men hvor længe skal du egentlig vente på din nye varmepumpe?

Leveringstid på 5-6 måneder for populære varmepumper

- Normalt kan man få sin varmepumpe indenfor et par uger, men pt. er efterspørgslen så stor, at mange at leverandørerne af varmepumper har svært ved at følge med. Det fortæller Troels Hartung der er chefkonsulent ved TEKNIQ Arbejdsgiverne.

- I værste fald skal man derfor lige nu regne med op til 5-6 måneders leveringstid, men der er forskel på, hvilken producent og varmepumpemodel man vælger, så man kan godt være heldig at få en varmepumpe hurtigere. Det er noget, den enkelte installatør bedst kan give et svar på. Selve installationen tager typisk to dage, forklarer Troels Hartung.

Sjællændere er ekstra vilde med varmepumper

Hos Vølund Varmeteknik, der producerer varmepumper, mærker man også den stigende efterspørgsel, og særligt ét sted i Danmark er folk er vilde med varmepumper.

- På Sjælland går det virkelig stærkt med varmepumper lige nu! Der er mange kundehenvendelser fra Sjællænderne, og det gør også ventetiden længere, specielt fordi efterspørgslen generelt er  stor i hele Danmark. Vi sælger typisk vores varmepumper gennem installatører, så i sidste ende er installatørens travlhed afgørende for, hvornår en varmepumpe kan være klar til at køre hos aftageren. Og installatørerne har travlt lige nu. Der kan gå fra 3 dage til 3 uger med at få installationen udført, efter modtagelsen af varmepumpen, alt efter hvilken installatør man bruger, og alt efter hvor man bor i landet, fortæller Niels Peter Skov, kommerciel Chef hos Vølund Varmeteknik.

Varmepumpetypen gør en forskel for installationstiden

Når det kommer til levering- og installationstid, gør det en forskel, hvilke type varmepumpe, du vælger. Lige nu er der længst leveringstid på luft til vand varmepumper, hvor leveringstiden på luft til luft varmepumper stort set er uændret, hvilket vil sige, at de typisk kan leveres fra dag til dag og installeres i løbet af et par uger alt efter installatørens tidsplan.

- For luft til vand varmepumper er leveringstiden umiddelbart den længste, og her skal man regne med op til seks måneders leveringstid, fortæller Troels Hartung fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hos Vølund Varmeteknik oplever man lige nu en leveringstid på 3-5 måneder for luft til vand varmepumper, hvor der er kortere leveringstid på varmepumper til jordvarme.

- For varmepumper til jordvarme er der lige nu en leveringstid på 1-2 måneder. Jo større varmepumpen til jordvarme er, jo mindre ventetid. De mindre modeller er lige nu efterspurgte til nybyggeri, hvor de store modeller typisk er til enkeltstående projekter, fortæller Niels Peter Skov, fra Vølund Varmeteknik.

For luft til luft varmepumper, er der lige nu umiddelbart ikke større leveringstid end normalt. Luft til luft varmepumper kan dog ikke erstatte et naturgas- eller oliefyr, men kan bruges som supplering til den eksisterende opvarmning eller i sommerhuset.

Leveringstid på varmepumper er ikke afhængig af nuværende opvarmningsform

- Det har ikke nogen betydning for leveringstiden, om du fx har gas eller olie som opvarmning i dag. Det, der kan tage tid, er selve installationen, afhængigt af din nuværende opvarmning. Har du fx elvarme i dag, skal du have installeret radiatorer til din varmepumpe, forklarer fortæller Troels Hartung.

Niels Peter Skov, fra Vølund Varmeteknik supplerer:
- Leveringen kan også tage længere tid, hvis der fx mangler en komponent til lige den varmepumpe, man har bestilt.

Krigen i Ukraine skaber forsinkelser på varmepumper

Netop problemet med manglende komponenter er, sammen med en mængde andre, nye udfordringer, stigende efter krigen i Ukraine. 

- Vi har oplevet en kraftig stigende efterspørgsel efter varmepumper de sidste 5-6 år, og alene i 2021 steg salget med mere end 50 %. Men højere gaspriser og særligt Ukrainekrisen har yderligere skærpet interessen for at skrotte naturgas- og oliefyr med varmepumper. Vi har ikke et klart billede af omfanget af den øgede aktivitet, men tilbagemeldingerne er, at leveringstiden siden årsskiftet er gået fra et 1-2 måneder og op til seks måneder på de mest eftertragtede varmepumper, siger fortæller Troels Hartung.

Hos Vølund Varmeteknik oplever man samme situation:

- for os er al samhandel med Rusland lukket ned, og vi må heller ikke handle med virksomheder, der samarbejder med Rusland. Det betyder, at vi er udfordret på indkøb af delkomponenter til varmepumper, og vi mærker også tydeligt stigende fragttider og mangel på containere. Fordi prisen på olie er steget, stiger prisen på plastik også, ligesom fragt og andre materialer stiger i pris, fortæller Niels Peter Skov, fra Vølund Varmeteknik.

- Lige nu er vi på usikker grund i forhold til, hvornår leveringstiderne bliver bedre, slutter han.