Hvordan er indervægge af brædder og puds typisk bygget op?

En indvendig væg af brædder og puds er typisk bygget op af to lag brædder, fx et lag, der er sat lodret op, og et lag, der er sat diagonalt op. Derefter er ydersiden af brædderne beklædt med rørvæv og pudset op.

Rørvævet består af tagrør, der er vævet sammen med ståltråd, og pudsen er en blanding af kalkcement, vand og sand. En bræddevæg kan også bestå af tre lag brædder med en overfladebehandling af puds. I så fald ligger det tredje lag brædder enten vandret eller diagonalt vinkelret på det første diagonale lag.

Underlaget for pudslaget kan også være terrakottavæv, som er hønsenet, der er omsluttet af terrakotta eller ler. Det er den mere ”moderne” form for underlag til pudsen

Er der hustyper eller perioder, hvor indervægge af brædder og puds især er typiske?

Bræddevægge findes typisk i huse eller ejendomme fra 1850'erne frem til slutningen af 1950'erne. Fra 1850 var den pudsede bræddevæg den eneste kendte type let indervæg, men fra omkring 1900 kom der andre lette vægtyper frem, fx koksvægge. Senere er det gasbetonvægge og lette pladevægge, der er blevet opført.

Fra ca. 1850 til 1870 blev der kun brugt brædder og puds til mindre vægpartier, og i disse stod det ene lag brædder lodret, og det andet lå vandret. Fra 1870'erne blev vægpartierne større, og det ene lag brædder blev lagt diagonalt for at gøre væggen stivere.

Fordi brædderne efterfølgende skulle beklædes med strå og pudses, blev de sat op med en vis afstand, for at pudsen kunne hærde, uden at vandet i pudsen beskadigede brædderne. Jo mere luft der er i konstruktionen, jo mindre skade tager træet af vandet i pudsen.

Kan indervægge af brædder og puds indgå i husets bærende og stabiliserende system?

Pudsede bræddevægge kan i sig selv ikke være bærende eller stabiliserende. De fungerer udelukkende som lette vægge, der adskiller to rum.

Kan indervægge af brædder og puds uden videre rives ned?

Da indervægge af brædder og puds ikke er bærende eller stabiliserende, kan du uden videre rive dem ned. Du skal dog være opmærksom på, at det sviner rigtig meget. Det vil være oplagt at erstatte en væg af brædder og puds med en let pladevæg fx med gips på træskelet eller stålskelet.

Kan der uden videre laves en ny døråbning i en indervæg af brædder og puds?

Du kan godt lave en døråbning i en pudset bræddevæg, men der vil være et stort arbejde forbundet med det. Skal der skæres hul i en pudset bræddevæg, vil pudset som regel blive beskadiget, og væggen skal pudses op igen. Det kan i nogle tilfælde nemt gå hen og blive et større arbejde end at rive væggen helt ned og lave en ny væg med en døråbning i. For eksempel er en gipsvæg nem at sætte op.

Hvor godt lydisolerer indervægge af brædder og puds?

En bræddevæg med puds lydisolerer relativt godt. Pudslaget på begge sider af væggen gør den, sammen med brædderne inde i den, tungere, og det er med til at lydisolere. Desuden bryder brædderne inde i væggen også lyden.

  • En væg med to lag brædder lydisolerer ca. 35 dB.
  • En væg med tre lag brædder lydisolerer ca. 40 dB.

Hvor godt væggen lydisolerer, afhænger også altid af samlingerne mellem væg og gulv, mellem væg og loft samt samlingerne med andre vægge. Hvis samlingerne ikke er tætte, vil lyden smutte igennem der.

Hvor godt brandisolerer indervægge af brædder og puds?

Brædder er ikke særligt gode til at modstå brand, men pudset vil beskytte træet i et vist tidsrum. Normalt vil en pudset bræddevæg kunne klassificeres som en EI30 væg (tidligere BD30-væg), dvs. at væggen kan holde til en brand i 30 minutter uden at kollapse eller blive beskadiget.

Hvilke typiske overflader har indervægge af brædder og puds?

Den oprindelige overflade på en pudset bræddevæg var en maling, der kunne ånde, dvs. en limmaling eller en kalkmaling. Væggen kunne også være tapetseret.

Nu til dags repareres bræddevægge ofte med ny puds, hvorefter den fuldspartles, og der sættes glasfilt op. Glasfilten bruges for at undgå, at pudsen revner eller for at optage mindre revner. Den skal holde sammen på pudsen, der er relativt skrøbelig, og samtidig ser væggen stadig pudset ud. Vævet kan dog også revne, fx hvis huset sætter sig, eller vægkonstruktionen giver sig. Glasfilten males efterfølgende med  plastmaling.

Hvor dyre er indervægge af brædder og puds i forhold til andre typer indervægge?

I dag laves der ikke nye indervægge af brædder og puds. Det vil være alt for dyrt i arbejdstid. Pudsede bræddevægge er et stykke historie, som du støder på i ældre huse og ejendomme. Nu til dags sættes der i stedet gipsvægge op. De har stort set de samme egenskaber som bræddevægge.

Hvilket underlag kræver indervægge af brædder og puds?

Der er ikke store krav til, hvad en pudset bræddevæg skal stå oven på. I ældre ejendomme står bræddevæggene både på bjælkerne, der bærer gulvet, langs med bjælkerne, på tværs af bjælkerne og midt imellem bjælkerne på en bjælke oven på den bræddekonstruktion, der bærer laget af indskudsler.

Hvor er indervægge af brædder og puds særligt egnede eller uegnede?

En indervæg af brædder og puds kan sagtens bruges til vægge mellem værelser, men er mindre egnede til en væg i et køkken, da det kan være svært at hænge overskabe op på den.

En indervæg af brædder beklædt med puds er heller ikke særligt egnet som væg i badeværelset. Hvis du alligevel skal lave dit badeværelse helt om, vil det være en god idé at erstatte væggen med en gipsvæg med vådrumsgips, når du nu er i gang.

Er indervægge af brædder og puds velegnede til at hænge tunge ting op på?

Det er ingen fornøjelse at hænge tunge møbler som skabe og reoler op på en pudset bræddevæg. Du kommer nemt til at ramme et hul imellem brædderne, når du borer. Skruerne kan komme til at hænge i et enkelt bræt, og pudsen kan krakelere. Det er derfor ikke nogen god idé at hænge tunge ting op på en pudset bræddevæg. Hvis du alligevel gør det, kræver det megen omhu og forsigtighed samt sandsynligvis en reparation af pudslaget bagefter.

Er opbygning af indervægge af brædder og puds gør det selv-arbejde?

Det vil både være for dyrt og for besværligt at lave en pudset bræddevæg. I stedet skal du lave en gipsvæg, som er væsentlig nemmere at lave. Har du trods det mod på at prøve kræfter med en pudset bræddevæg, kan der på internettet findes flere gør det selv-videoer, som viser arbejdsgangen.