I efteråret 2018 præsenteret regeringen efter planen sit udspil til en ny klimaplan for Danmark, og den kan meget vel komme til at indeholde forslag, der skal begrænse partikeludledningen fra brændeovne.

Syv ministerier står bag 20 forslag, som kan bruges i klimaplanen, og to af forslagene omhandler begrænsning af luftforurening fra brændeovne, viser forslagene, som Politiken har fået fat i.

Brændeovne bag partikelforurening

Det skyldes, at brændeovne står for en stor del af den partikelforurening, der udledes fra Danmark. 

”Luftforurening fra de i alt ca. 700.000 brændeovne og 70.000 brændekedler udgør ca. 70 % af det samlede danske bidrag til partikelforureningen. (,,,) Samtidig er Danmark udfordret i forhold til at nå reduktionsmålene for partikler i NEC-direktivet i både 2020 og 2030”, står der som begrundelse i forslagene om brændeovne.

NEC-direktivet er et EU-direktiv, hvor EU-landene bl.a. forpligter sig til at reducere partikeludledningen med 33 % i 2020 og 55 % i 2030, og her halter Danmark i øjeblikket efter. 

De to forslag går ud på at udfase/skrotte de ældste brændeovne og give kommunerne bedre muligheder for lokalt at stramme reglerne for brændeovne.

Udfasning og skrotningsordning for ældre og forurenende brændeovne

I Tyskland er der lavet regler for at skille sig af med de ældste og mest forurenende brændeovne. Det sker trinvist, og i 2025 vil brændeovne fra før 2010 ikke længere være tilladt, medmindre de kan overholde en fastsat grænseværdi, der er halvt så skrap som for nye brændeovne. Skorstensfejerne står for målingen. 

I Danmark lægges der op til et af følgende to forslag:

  1. Når du køber en bolig, bliver det obligatorisk at udskifte din brændeovn, hvis den er gammel og forurener meget.
  2. Alle gamle og forurenende brændeovne skal skiftes over en årrække.

Skrotningsordning for brændeovne kan genindføres

I forslag 2 foreslås det, at der evt. kan indføres en skrotningsordning for brændeovne, så de, der skrotter brændeovnen før tid, kan få et mindre tilskud.

I 2015 og 2016 var der netop sådan en skrotningsordning, hvor de, der skilte sig af med deres brændeovn fra før 1990, fik 2.150 kr. i tilskud. Da ordningen udløb, anslog Teknologisk Institut, at ca. 20.000 brændeovne blev skrottet, og at det reducerede udledningen af fine, sundhedsskadelige partikler med omkring 390 ton om året.

Forslag: Kommuner kan stramme regler for brug af brændeovne

I det andet forslag lægges der op til, at kommunerne skal have flere redskaber til at reducere antallet af ældre brændeovne og forebygge problemer med lokal brænderøg. 

Der er flere, der føler sig generet, når naboen fyrer op. I 2015 modtog de danske kommuner næsten 500 klager over gener fra brændeovne, viser en rundspørge, som Bolius lavede i 2016, og Bolius’ brevkasse, Spørg Bolius, får ofte spørgsmål om netop naboens brænderøg. En anden undersøgelse, som YouGov lavede for Bolius i december 2015, viste, at fire ud af ti ønsker skrappere regler for brændeovne.

I forslaget til en ny klimaplan lægges der op til, at kommunerne får mulighed for følgende, da flere kommuner har efterspurgt flere ting, de kan gøre:

  1. At indføre en tvungen trinvis udfasning af de ældste brændeovne og brændekedler i hele kommunen eller indenfor særligt ”ren lufts”-zoner a la miljøzoner. 
  2. At etablere en skrotningsordning for gamle brændeovne. Ordningen kan fx forbeholdes kommuner, der har iværksat en tvungen trinvis udskiftning af de ældste brændeovne, eller som har igangsat andre initiativer, hvis mål er at reducere luftforurening fra brændefyring i byområder. 
  3. I forbindelse med opførelse af nyt byggeri og nye boligområder gives der mulighed for, at kommunerne fx kan udpege rammeområder for lokalplaner eller indføre anden lokal regulering (brændefyringsregulativ eller lignende) for afgrænsede områder i kommunen, hvor der ikke tillades etablering af brændeovne ved nybyggeri. 
  4. At begrænse fyring med brænde i områder med tæt bebyggelse – fx ved at stille krav om varmeføler på brændeovnens røgrør.

Regeringen fremlægger klimaplan i efteråret

Det er nu op til regeringen, om forslagene skal tages med i udspillet til klimaplanen i efteråret, og herefter skal der forhandles med andre partier.

Socialdemokratiet er klar til at stramme reglerne for brændeovne.

- Brændeovne er skyld i, at folk dør for tidligt, så hvis man er seriøs omkring luftforurening, er man nødt til at kigge på brændeovnene. Socialdemokratiet bakker op om, at der laves en skrotningsordning, så ældre brændeovne udskiftes.

- I forhold til brændeovne vil vi give kommunerne mulighed for at fastsætte regler om brug af brændeovne i de store byer, herunder eksempelvis at stille krav om, at brændeovne i helårshuse med fjernvarme skal udfases, hvis et politisk flertal i kommunen ønsker det. Kommunerne er centrale, fordi der lokalt er store forskelle på, om brændeovnsrøg udgør et sundhedsproblem. Vi bakker således op om, at kommunerne får mulighed for at indføre en trinvis udfasning af de ældste brændeovne og brændekedler i hele kommunen eller indenfor særlige områder, siger miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen

Venstre ønsker ikke at kommentere på lækkede regeringspapirer.