62 tons sprøjtemidler. 

Så meget brugte private haveejere i 2018 målt på aktivstoffer. 

Men fremover kan det tal sagtens blive mindre. Fra 1. juli 2020 indføres nemlig nye regler, der gør det ulovligt for private haveejere at købe pesticider i koncentreret form, herunder glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup. Du må dog gerne købe koncentrater af pesticider med lav risiko, fx med pelargonsyre eller jernforbindelser.

At nedbringe mængden af brugte pesticider i private haver er dog ikke det primære formål med den politiske aftale, der danner grobund for de nye regler. 

– Med de nye regler undgår man, at private selv skal opblande deres pesticider. Man kan fortsat købe klar-til-brug midler, der sikrer korrekt dosering og mindsker risiko for spild og hudkontakt, siger Maria Sommer Holtze, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Uden mulighed for at købe koncentrerede sprøjtemidler, vil det ganske naturligt blive sværere for private at bruge mere sprøjtemiddel, end der er brug for.

– Der er en tendens til overdosering. Men det er unødvendigt, for det er jo testet, hvilken mængde aktivstoffer der skal til for, at sprøjtemidlet virker. Men bruger man for meget, kan det overskydende sive ned i jorden, bedet eller græsplænen og gøre mere skade end gavn, siger Berit Rørbøl, haveekspert i Videncentret Bolius.

De nye regler kort fortalt

Fra den 1. juli 2020 må du som privatperson uden autorisation kun købe:

  • Pesticider, der sælges som klar-til-brug.
  • Pesticider med lav risiko fx produkter med koncentreret pelargonsyre eller jernforbindelser.

Det kræver autorisation inkl. sprøjtecertifikat for at kunne købe produkter til professionelle.

Forbuddet vil ikke kunne mærkes på effekten af sprøjtemidlet, da der er samme mængde aktivstof i klar til brug-produkterne.
Berit Rørbøl, haveekspert i Videncentret Bolius

Hvilken betydning har forbuddet for dig?

Konkret vil det have den betydning, at du ikke længere kan købe produkter du måske er vant til at bruge, men i stedet vælge et klar til brug-produkt eller et produkt med lav risiko. 

I 2018 blev 73 % af alle ukrudtsmidler og 53 % af alle insektmidler solgt som koncentrat – og størstedelen af det salg bliver fremover forbudt. 

Otte produkter vil fremover ikke længere kunne købes som koncentreret middel. Her er Roundup klart den mest brugte, men også andre ukrudtsmidler og enkelte svampe- og insektmidler vil være forbudt at købe fra 1. juli 2020. 

Disse produkter kan du ikke købe efter 1. juli 2020

Ukrudtsmidler

Insektmidler

Svampemidler

Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse Koncentrat

InsektFri Spruzit N Koncentrat

Rosmat

Roundup 60

NeemAzal-T/S Garden

 

Roundup Garden

   

Roundup GP

   

Roundup Tough

   

Brug klar til brug-produkter

Til alle produkterne, der bliver forbudt at købe, findes der dog et alternativt med et godkendt klar til brug-produkt. 

– Forbuddet vil ikke kunne mærkes på effekten af sprøjtemidlet, da der er samme mængde aktivstof i klar til brug-produkterne, men produkterne kan måske blive dyrere, siger haveekspert Berit Rørbøl.

– Generelt set skal man bruge produktet som angivet på etiketten, og det bliver nemmere, når man ikke selv skal dosere og blande. Men det er klart, at der kan være en tilvænningsperiode for nogle brugere, siger Maria Sommer Holtze.

Koncentrerede produkter med lav risiko kan du fortsat købe. Her findes der både produkter til at bekæmpe ukrudt, mos og insekter. Er du i tvivl om, hvilket produkt du skal vælge, kan du henvende dig til personalet i byggemarkedet eller havecentret, der er forpligtet til at have mindst én medarbejder ansat, der har gennemgået et pesticidforhandler-kursus. 

– Sprøjtemidler bør dog altid være sidste udvej. Start med manuel bekæmpelse eller med maskiner – og vær vedholdende, siger Berit Rørbøl.

Ingen grund til at hamstre Roundup

Reglerne kan måske få flittige forbrugere til at skynde sig ned i byggemarkedet eller havecenteret for at købe et større lager af fx koncentreret Roundup ind. Og det er der som sådan intet galt i, men det tjener ikke noget større formål.

– Allerede fra sommeren 2021 vil produkterne være helt udfaset, og så vil det heller ikke være lovligt at anvende produkterne mere, siger Maria Sommer Holtze. 

Det er dit ansvar at sørge for, at de produkter, du bruger, er lovlige. Hvis de ikke er godkendte – eller deres godkendelse er udløbet – kan du risikere at skade dig selv, din have eller miljøet unødigt. Tjek derfor altid Miljøstyrelsens liste over godkendte produkter, før du bruger et produkt. 

Hvorfor skrappere regler for private?

Private haveejere står for ca. én procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler. Og forbruget har – udover 2018, hvor et nyt produkt blev lanceret – generelt været faldende siden 2011.

Derfor har reglerne mere det formål at undgå overdosering fremfor at nedbringe forbruget. 

Udover forbuddet mod at bruge koncentrerede sprøjtemidler i private haver, stiller de nye regler også skrappere regler til køb og salg samt brug af pesticider til professionelle og til forhandlere.

I maj 2020 fik et borgerforslag om helt at forbyde sprøjtemidler til private nok tilkendegivelser til at Folketinget skulle tage forslaget reelt. Forslaget blev dog stemt ned i Folketinget, bl.a. med den begrundelse, at et forbud formentlig vil stride imod EU’s lovgivning. 

Sådan bruger du sprøjtemidler korrekt

Overvejer du at bruge sprøjtemidler i din have, så følg Miljøstyrelsens 8 anbefalinger:

  1. Vælg alternative bekæmpelsesmetoder mod ukrudt og skadedyr i din have.
  2. Vælg altid klar til brug-pesticider.
  3. Køb kun produkter godkendt til private.
  4. Køb kun produkter godkendt i Danmark.
  5. Få råd og vejledning af personalet, når du køber pesticider.
  6. Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne.
  7. Smid ikke pesticider med faremærke i skraldespanden.
  8. Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet.