Nye tal fra Forsyningstilsynet fastslår, at hovedparten af landets fjernvarmekunder må grave dybere i lommerne i 2019, når varmeforbruget skal betales.

Statistikken viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er sat op med 3,6 procent fra 1. januar 2019 i forhold til de gennemsnitspriser, der var gældende for godt et år siden i december 2017.

Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand i gennemsnit bliver ca. 460 kr. højere. Forsyningstilsynet definerer en husstand som en standardbolig på 130 kvm., hvor familien har et varmeforbrug på 18,1 megawatt-time (MWh).  

Den gennemsnitlige stigning på ca. 460 kr. på varmeregningen til forbrugerne dækker over, at lidt over halvdelen af landets fjernvarmevirksomheder har sat prisen op, mens kun 83 ud af cirka 400 fjernvarmevirksomheder har sat prisen ned.

Hvor fjernvarmen er dyrest, betaler en boligejer med standardhus på 130 kvm. cirka 25.659 kr. for et varmeforbrug på 18,1 MWh. Hvor den er billigst, slipper samme boligejer med 5.456 kr.

Fakta om prisændringerne

  • I alt 173 fjernvarmeværker i hovedsageligt landområder har indtil 1. januar 2019 modtaget et statsligt tilskud kaldet grundbeløbet
  • Indtil nu har kun 98 af varmeværkerne offentliggjort priser efter tilskuddets afvikling, og det viser prisstigninger for tusinder af danskere. De resterende 75 værker har forskudt regnskabsår, hvorfor de først kan ændre priser til sommer
  • I gennemsnit er prisen på tværs af de 98 værker steget med 1595 kroner for et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter

Kilde: Forsyningstilsynet

Statsligt fjernvarme-tilskud fjernet

Prisstigningerne skyldes, at et tilskud fra staten til fjernvarmeværkerne er forsvundet ved årsskiftet.

Tilskuddet var et tidsbegrænset grundbeløb, der blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet - og det kan ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler. Størstedelen af de selskaber, der bliver ramt, leverer varme til landdistrikterne.

Det er også typisk i landdistrikterne, at fjernvarmen typisk er dyrest, og der er der ifølge Forsyningstilsynet flere årsager til.

Nogle forsyninger har et stort varmetab i deres ledningsnet, og mellem leverandørerne kan der være væsentlig forskel på produktionsomkostningerne, der afhænger af fx virksomhedens anlæg og brændselstype.

Dertil kommer, at flere varmeforsyninger har indført sæsondifferentierede priser, så priserne stiger om vinteren og falder om sommeren. 

Se, om din fjernvarme bliver billigere eller dyrere

Hvis du har fjernvarme og ved, hvem der leverer din varme, kan du søge i tabellen nedenfor – enten på postnummer eller virksomhedens navn. Dermed kan du se, om din leverandør hæver, sænker eller fastholder prisen i 2019.