Nye tal fra Forsyningstilsynet fastslår, at hovedparten af landets fjernvarmekunder må grave dybere i lommerne i 2019, når varmeforbruget skal betales.

Statistikken viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er sat op med 6,6 procent fra 7. august 2019 i forhold til de gennemsnitspriser, der var gældende for godt et år siden i august 2018.

Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand i gennemsnit bliver ca. 797 kr. højere. Forsyningstilsynet definerer en husstand som en standardbolig på 130 kvm., hvor familien har et varmeforbrug på 18,1 megawatt-time (MWh).  

Den gennemsnitlige stigning på ca. 797 kr. på varmeregningen til forbrugerne dækker over, at lidt over halvdelen af landets fjernvarmevirksomheder, i alt 213, har sat prisen op, mens kun 77 ud af cirka 400 fjernvarmevirksomheder har sat prisen ned.

Hvor fjernvarmen er dyrest, betaler en boligejer med standardhus på 130 kvm. cirka 25.659 kr. for et varmeforbrug på 18,1 MWh. Hvor den er billigst, slipper samme boligejer med 6.691 kr.

I gennemsnit betaler en husstand i august 2019 12.919 kr. for fjernvarmen, hvor prisen i august 2018 for samme ydelse lå på 12.120 kr.

Fakta om prisændringerne

  • Omkring 170 fjernvarmeværker, der indtil 1. januar 2019 har modtaget et statsligt tilskud kaldet grundbeløbet, har hævet priserne med 13,9% siden august 2018.
  • I modsætning har de resterende varmeforsyninger, der ikke var omfattet af tilskudsordningen, i gennemsnit sat prisen op med 5,1% siden august 2018.

Kilde: Forsyningstilsynet

Derfor bliver fjernvarmen dyrere

Prisstigningerne skyldes, at et tilskud fra staten til fjernvarmeværkerne er forsvundet ved indgangen til 2019.

Tilskuddet var et tidsbegrænset grundbeløb, der blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet - og det kan ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler. Størstedelen af de selskaber, der bliver ramt, leverer varme til landdistrikterne.

Det er også typisk i landdistrikterne, at fjernvarmen typisk er dyrest, og der er der ifølge Forsyningstilsynet flere årsager til.

Nogle forsyninger har et stort varmetab i deres ledningsnet, og mellem leverandørerne kan der være væsentlig forskel på produktionsomkostningerne, der afhænger af fx virksomhedens anlæg og brændselstype.

Dertil kommer, at flere varmeforsyninger har indført sæsondifferentierede priser, så priserne stiger om vinteren og falder om sommeren. 

Foruden grundbeløbets forsvinden, kommer prisstigningen også til at være højere, fordi AffaldVarme Aarhus i slutning af 2018 ekstraordinært sænkede prisen grundet en vundet skattesag. Ifølge fjernvarmeselskabernes brancheforeningen, Dansk Fjernvarme, kan en tredjedel af den gennemsnitlige prisstigning henledes til det.

Forvent små udsving på fjernvarmeprisen

Den store prisstigning, som fjernvarmekunder har oplevet i 2019, er ikke et tegn på, at prisen kommer til at fortsætte med at stige i samme takt. Økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Kasper Villum Hansen, mener ikke, at der er store prisudsving i vente i de kommende år.

- Det er naturligvis svært at spå om fremtiden, men vi har formentlig set den fulde effekt af, at grundbeløbet er forsvundet, så jeg forventer ikke flere prisstigninger på den bekostning, siger han og fortsætter.

- Generelt forudser jeg ikke, at der skulle være store prisstigninger på vej. En af de største udgifter ved at producere fjernvarme er indkøb af brændsel som gas og biomasse, og her kan udsving naturligvis påvirke prisen, som det altid har gjort. 

- Derudover står vi foran en grøn omstilling på fjernvarmeværkerne, men der har historisk set også været store investeringer tidligere. Så med mindre der kommer krav om at sætte fuld fart på den proces, forventer jeg ikke, at det kommer til at påvirke prisen markant, fortæller Kasper Villum Hansen.

Se, om din fjernvarme bliver billigere eller dyrere

Hvis du har fjernvarme og ved, hvem der leverer din varme, kan du søge i tabellen nedenfor – enten på postnummer eller virksomhedens navn. Dermed kan du se, om din leverandør hæver, sænker eller fastholder prisen fra august 2019.