En særlig ordning giver dig en økonomisk håndsrækning, hvis du vil udskifte dit gamle oliefyr eller gasfyr. Siden 1. oktober 2020 har du kunnet få et tilskud på op til 25.000 kr. til at få installeret en varmepumpe og dermed få varme på abonnement. 

Ordningen - som også kaldes skrotningsordningen - skal sætte skub i den grønne omstilling ved at udfase olie- og gasfyr til varmepumper. Den indebærer, at du får en varmepumpe i en abonnementsordning, hvor en leverandør står for installation, service og vedligehold af varmepumpen. Dermed behøver du altså ikke selv investere de omkring 80.000-120.000 kr., det koster at købe en varmepumpe.

Hvis du køber en varmepumpe, kan du i nogle tilfælde halvere udgiften til opvarmning af din bolig i forhold til et olie- eller gasfyr, og har du elvarme, er besparelsen endnu større. Besparelsen skyldes, at varmepumper udnytter den tilførte energi over tre gange bedre end andre former for opvarmning.

Hvis du vælger en varmepumpe på abonnement, vil besparelsen ikke være helt så stor, da selve driftsudgiften er lidt større.

Skrotningsordning for olie- og gasfyr

Ordningen med varmepumper på abonnement blev oprindeligt indført i 2016 som en forsøgsordning, hvor fem virksomheder i hele landet stod for installation og drift af varmepumperne. Men som en del af klimaaftalen blev abonnementsmodellen overført til skrotningsordningen, der gælder fra 1. oktober 2020. 

Som noget nyt er der ikke længere nogen begrænsning på, hvor mange virksomheder der kan blive godkendt til at være en del af ordningen, og nye virksomheder kan løbende ansøge om at opnå tilskud. 27. juni 2023 er følgende prækvalificeret på Skrotningsordningen som leverandører af varmepumper på abonnement – (der kan godt være andre leverandører).

Leverandør søger og giver tilskud til varmepumpe til boligejere

Det er leverandøren af varmepumpen, som søger og får tilskuddet til boligejeren, som dermed betaler mindre i det samlede abonnement. Når du har en varmepumpe på abonnement, betaler du typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr samt en pris for den varme, du bruger. 

Det kan blandt andet være en idé at vælge en abonnementsordning, hvis du ikke har midler til anskaffelsen af en varmepumpe, der typisk koster 80.000-120.000 kr. Derudover slipper du for at tænke på vedligehold, men på den lange bane kommer du samlet til at betale mere. 

Varmepumper kan bedst betale sig i velisolerede huse

Fagekspert i Videncentret Bolius, Henrik Bisp, ser støtteordningen som et godt initiativ, der kan hjælpe med at få flere boligejere til at droppe fyring med fossile brændstoffer og dermed støtte den grønne omstilling.

Men han ser bl.a. udfordringer i, at det kun er varmepumper, der kan kobles på et varmeanlæg med radiatorer og gulvvarme, som er dækket af ordningen, og at det for huse med et et-strengs varmeanlæg måske ikke kan lade sig gøre. 

Et et-strengs radiatoranlæg er, når der kun er ét varmerør, som løber igennem huset, og som forbinder både frem- og returløb fra radiatoren.

- Og så er det sådan, at hvis du skal have varme nok i et hus ved hjælp af varmepumper, så skal huset være velisoleret og tæt.

- Har du et ældre hus, skal du for egen regning sørge for, at det både er isoleret og tætnet i et rimeligt omfang. Hvis det ikke er, så kan varmepumpen ikke varme huset tilstrækkeligt op, eller elforbruget vil være højere, fordi varmepumpen skal yde mere, forklarer Henrik Bisp.

Som ejer af en helårsbolig kan du desuden søge om tilskud til bl.a. at skifte til varmepumpe via bygningspuljen. 

Læs alle betingelser om varmepumper på abonnement igennem, før du skriver under

Det er meget vigtigt, at du sørger for at læse alle detaljer i din kontrakt igennem, hvis du vil have en varmepumpe på abonnement.

Står der ikke allerede konkrete priser på, hvad det vil koste at komme ud af kontrakten før tid, bør du bede om at få dem på skrift. Så du ved, hvad du har at regne med, hvis du fx er tvunget til at sælge og flytte på grund af skilsmisse eller sygdom, eller hvis der kommer fjernvarme i dit område, som du gerne vil tilsluttes.

For at blive godkendt til skrotningsordningen skal energitjenesteleverandørerne oplyse om blandt andet udtrædelsesvilkår.