Som en del af den grønne omstilling og udfasning af de fossile brændstoffer er der over det seneste år indført flere puljer og ordninger, der skal gøre det attraktivt at udskifte olie- eller gasfyret med en grønnere energikilde som fx varmepumpe eller fjernvarme.

Indtil april 2021 har du selv skullet betale de omkring 8.000 kr., det koster at blive frakoblet selve gasforsyningen, når gasfyret skrottes, og som dækker arbejdet med fx opgravning, afbrydelse af stikledning fra gadeledning samt fjernelse af måler, regulator og gasskab.

Her indførte Energistyrelsen en ny, midlertidig afkoblingsordning som en del af den politiske klimaaftale fra juni 2020.

Intet krav til ny opvarmning med Afkoblingsordningen

- Afkoblingsordningen vil betyde, at boligejerne kan undgå at betale for at få lukket for gasforsyningen, når de udskifter fyret, og når den kombineres med støtten fra de andre puljer som eksempelvis Fjernvarme- og Bygningspuljen, bliver det billigere for boligejerne at erstatte deres nuværende gasfyr med en grønnere opvarmningsform. Det er derfor vores forventning, at der vil blive taget godt imod afkoblingsordningen, sagde vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen, da afkoblingspuljen blev lanceret.

Afkoblingspulje åbner igen 3. januar 2023

I slutningen af maj 2022 var afkoblingspuljen kun få dage fra at være tømt. Men et flertal i Folketinget besluttede i en delaftale 24. maj 2022 at afsætte yderligere 75 millioner kr. i 2022 til afkoblingsordningen.

Alligevel er afkoblingspuljen for 2022 tømt. Men 3. januar 2023 kl. 10 åbner afkoblingsordningen for 2023.

Specialkonsulent i Energistyrelsen, Lise Skovsgaard, supplerede:

- Det var vigtigt for Energistyrelsen, at pengene gik derhen, hvor der var chance for størst mulig klimagevinst ved ordningen. Derfor skulle pengene gå til enkeltstående husholdninger med et gasfyr. Herved opnås en støtte til husholdninger, som bærer omkostningen alene samtidig med, at der kan forventes et betydeligt fald i gasforbruget. Ordningen er teknologineutral, og der tages således ikke stilling til husholdningernes nye opvarmning.

70.000 husstande kan få del i Afkoblingsordningen

Den nye ordning løber fra 2021-2026, og den samlede pose penge er på 595 millioner kroner, hvilket svarer til afkoblingen af knap 70.000 private husholdninger. Pengene fordeles efter først til mølle-princippet, og alle boligejere, der lever op til en række objektive kriterier, kan opnå gebyrfritagelse, så længe der er penge i puljen. 

Der uddeles knap 100 millioner kroner årligt frem til 2026. I 2022 blev der afsat 75 millioner kr. ekstra.

Læs mere om Afkoblingsordningen hos Energistyrelsen

Sådan søger du Afkoblingsordningen til naturgas

  • For at opnå gebyrfritagelsen skal du have installeret et gasfyr i din bolig, som du selv står som ejer af. Ved det seneste afregningsår skal forbruget være på 100-6.000 m3 gas. Hvis der er registreret et eller flere CVR-numre på adressen, må der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt ikke være modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).
  • Du skal selv opsige din gasforsyning hos statens gasdistributør Evida her https://selvbetjening.evida.dk/login. Det tjekkes automatisk, om du lever op til de overordnede kriterier. Dog har du selv ansvar for at leve op til reglerne i forhold til CVR-numre på adressen.
  • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme. 
  • Dit skift af varmekilde, og dermed datoen for din opsigelse, skal ligge inden årets udgang for, at du kan få del i afkoblingsordningen for 2023.
  • Det er vigtigt, at du har adgang til anden opvarmning, så snart gasmåleren er taget ned. I forbindelse med indmeldingen kan du markere, at du først ønsker en afkobling ved årsskiftet, hvis du fx ved, at du snart får tilsluttet din nye opvarmning, men ikke ved præcist hvornår inden for året. Herefter har Evida 18 måneder til at planlægge, hvornår afkoblingen faktisk kommer til at ske.
  • Det er vigtigt, at du ved, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret, inden du afkobler din gasforsyning. Derfor skal du søge og have fået tilsagn om andre tilskud, fx fra Bygningspuljen, inden du melder din afkobling hos Evida, hvis du ønsker at opnå både støttemidler og gebyrfritagelse.

Kilde: Energistyrelsen

Få flere tilskud, når du skifter dit gasfyr ud

Ud over de omkring 8.000 kr., du sparer på afkoblingsgebyret, har du en række muligheder for at få tilskud til at udskifte dit gasfyr med en grønnere energikilde.

- Den helt store er Bygningspuljen, som dækker tilskud til energiforbedringer i boligen – fx, hvis du sløjfer gasfyret og installerer en varmepumpe. For et ældre hus med et større varmebehov kan du få omkring 20.000-30.000 kr. i tilskud, hvis der er penge i puljen, forklarer Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

I 2023 afløses Bygningspuljen ifølge Energistyrelsen bl.a. af en ny tilskudspulje til varmepumper, der sandsynligvis åbner i januar 2023

- En anden mulighed er den såkaldte Skrotningsordning, hvor du kan leje en varmepumpe gennem et selskab og få et tilskud til udbetalingen.

Endelig er det muligt at få indirekte tilskud til fjernvarmeudbygning via Fjernvarmepuljen