Spørg Bolius

Nye altaner i ejendommen betyder nye vedtægter - er der forskel på en altan og en fransk altan?

Hej Bolius.

Vi bor i en ejerforening, hvor der er 30+ lejligheder. Vi er tre lejligheder, som har mulighed og lyst til at etablere altaner.

Der er for ca.15 år siden etableret fransk altan uden at der blev ændret i vedtægterne i forhold til vedligeholdelsespligt.

Nu kræver bestyrelsen, at der ændres i vedtægterne således, at vedligeholdelsen af facaderne omkring altanerne påhviler ejerne af altanerne.

Ejeren af den franske altan mener dog ikke at hans franske altan er en altan, men en frank dør ud til gården.

Skal der i vedtægterne skelnes?

Ejeren af den franske altan er den eneste der har fransk altan i foreningen.

mvh M D

Kære M D

Generelt gælder at en fransk altan/fransk dør er en åbning i dørhøjde der går til gulv og kan åbnes indad - der er så et værn i nogenlunde plan med facaden. Men ikke nogen vandret afsats eller altanplade man kan træde ud på

 

Den Store Danske Ordbog om fransk altan: ”en eller to indadgående glasdøre (i lejlighed) som kan åbnes til det fri, og med rækværk foran åbningen”

hvis der er en afsats eller altanplade som man kan træde ud på -  så vil det kunne betegnes som en altan, der defineres som: ”åben bygningsdel, fremspringende eller indbygget, hævet over jorden og forsynet med rækværk eller brystning."

Altanen blev indført i mange etageboliger fra omkring 1929 som alternativ løsning til brandredning, så man kunne undgå at have køkkentrappe men nøjes med kun én trappe adgang til boligen. Men altanen  har senere udviklet sig til ophold og etableres nu også ofte i ældre bygninger alene som et tilskud til brugen af lejligheden

Når det foreslås at de der får altan skal vedligeholde facade omkring altanen er det helt praktisk måske fordi man har direkte adgang til at facaden når man står på altanen, og det gælder jo ikke hvis man har fransk altan/fransk dør - der jo kan sidestilles med et oplukkeligt vindue.

Men generelt kan det ofte være hensigtsmæssigt af foreningen står for vedligehold af hele facaden, så den altid er ensartet vedligeholdt - men der kan være særlige forhold der har betydning for ønsket om den vedtægt at den enkelte skal stå for vedligehold af facade ved altanerne - det bør i drøfte i foreningen.

Bygningsmæssigt og i forhold til myndigheder vil det I tvivlstilfælde være op til den enkelte kommunes byggesagsbehandling at vurdere om der i det konkrete tilfælde er tale om fransk altan - eller en altan

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden