Du skal ikke bare sige ”Tak skat”, hvis din kæreste vil betale mere end dig, når I køber bolig sammen, eller senere vil nedbringe det boliglån, I har i den bolig, I sammen ejer. Du risikerer nemlig at få en stor ’efterregning’ fra SKAT, hvis I ikke tænker jer om.

- Der er flere ting, man skal være opmærksom på: Hvis din kæreste skyder pengene ind i boliglånet inden for de 2 første år, I bor sammen, skal du betale 51,5 % indkomstskat. Har I boet sammen i mindst 2 år, skal du betale gaveafgift på 15 %, hvis beløbet er højere end 60.700 kr (2015-tal), forklarer advokat Marie Hviid Pedersen fra Advodan i Horsens.

Kæreste måtte betale 60.000 kr. i gaveafgift for ny bil

Ifølge Marie Hviid Pedersen har SKAT haft fokus på problemstillingen tidligere, hvor SKAT slog ned på et kærestepar, hvor den ene person gav sin kæreste en bil til 400.000 kr., hvor der ikke var betalt gaveafgift på 15 %.

- I denne sag slog Landsretten fast, at kæresten skulle betale gaveafgift til staten (60.000 kr. red.) for modtagelsen af bilen, siger Marie Hviid Pedersen.

Så meget sparer I på et gældsbrev

Din kæreste har mulighed for fx at skyde 500.000 kr. i jeres fælles bolig.

Giver kæresten alle pengene alene, skal der betales gaveafgift på 15 % af halvdelen af beløbet. Dvs. 15% af 250.000 = 37.500 kr.

Opretter I et gældsbrev på de 250.000, koster det ca. 2.500 kr. i advokatsalær. Vil I have gældsbrevet som en del af større samejeoverenskomst, koster det omkring 4.000 kr.

Husk, at muligheden for at give gaver i skattemæssig forstand først opstår, efter I har boet sammen i mere end 2 år.

Lav et gældsbrev og slip for skat eller gaveafgift

I kan dog slippe langt billigere, hvis halvdelen af pengene gives som et lån i form af et gældsbrev.

Hvis kæresten betaler halvdelen af beløbet af på gælden selv, og giver den anden halvdel af beløbet til dig, som du så kan betale den anden halvdel med, giver I på papiret 50 % hver, og så er der ikke længere tale om en gave.

Pengene gives som et lån, I udarbejder et gældsbrev mellem jer, og dermed kan kæresten give det fulde beløb, vedkommende gerne vil give for at betale af på jeres gæld, uden at der betales skat eller afgift til staten.

Få pengene tilbage, hvis I går fra hinanden

- Med gældsbrevet får I et sikkert bevis for, at der ikke er tale om en gave, som der skal betales gaveafgift af. En anden fordel er, at den af jer, der har indskudt flest penge, kan få de penge tilbage i det omfang, der ikke er afdraget på gælden, hvis I en dag vælger at gå fra hinanden og sælge huset, forklarer Marie Hviid Pedersen.

Hun opfordrer til, at I får udarbejdet gældsbrevet som en del af en samejeoverenskomst, hvor I bliver enige om, hvordan ejendommen deles, hvis I går fra hinanden.

Nedskriv gælden med det afgiftsfrie gavebeløb

Når du skal 'betale' lånet tilbage til kæresten, behøver du ikke at have penge op af lommen hver måned.

- Det, I gør, er at nedskrive gældsbrevet med det afgiftsfrie gavebeløb, som man hvert år må give samleveren. Det er dog vigtigt, at I på papiret ikke aftaler denne løsning på forhånd, eller samtidig med oprettelsen af gældsbrevet, for så vil SKAT anse hele beløbet som en gave - uanset, at der er oprettet en samejeoverenskomst - og dermed kunne kræve gaveafgift, siger Marie Hviid Pedersen.

I stedet for skriver I bare på gældsbeviset i hånden med en kuglepen. Streg den oprindelige gæld ud og nedskriv den hvert år med det afgiftsfrie gavebeløb (typisk 60.700 kr.) til gælden er betalt.

Hvornår skal du betale gaveafgift?

En gaves størrelse og gavens modtager bestemmer, om der skal betales gaveafgift.

Den kreds af personer, som skal betale gaveafgift, skal kun betale gaveafgiften, hvis gaven overstiger et afgiftsfri bundbeløb i 2023 på 71.500 kr.

Alle beløb, der nævnes i denne boks, er fra 2023, og de reguleres hvert år.

Gaveafgiftsfri 0 %

 • Gaver til din ægtefælle er afgiftsfri (men gaven kræver gaveægtepagt, hvis du vil overdrage fast ejendom til din ægtefælle og koster kr.1.750 i tinglysningsafgift).

Gaveafgift 15 %, hvis gaven overstiger 71.500 kr.

 • Dine børn, stedbørn og deres børn, dvs. børnebørn m.v. Også adoptivbørn er omfattet.
 • Personer, som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år (samlevere, søskende).
 • Dine forældre. Også adoptivforældre er omfattet af bestemmelsen.
 • Enken eller enkemanden efter et af dine børn, dvs. den efterlevende svigerdatter eller svigersøn (medmindre vedkommende gifter sig på ny).
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.
 • Bedsteforældre (skal dog betale gaveafgift på 36,25 %, hvis gaven overstiger bundbeløbet).

Gaveafgift 15 %, hvis gaven overstiger 25.000 kr.

 • Svigerbørn (børns ægtefæller).
 • Stedbørns ægtefæller.

Indkomstskat - op til ca. 51,5% (plus kirkeskat - der betales ikke bruttoskat af gaver)

 • Samlever, du har boet sammen med i mindre end 2 år.
 • Søskende og halvsøskende.
 • Søskendes børn, stedbørn, børnebørn og stedbørnebørn.
 • Din fraseparerede/fraskilte ægtefælle.
 • Svigerbørns livsarvinger.
 • Børns og børnebørns stedbørn.
 • Børnebørns ægtefæller.
 • Børns samlevere.
 • Svigerforældre.
 • - samt alle andre, du giver gaver, og som ikke er omfattet af "gaveafgiftspersonkredsen" ovenfor.

Kilde: minadvokat.dk