Fasemåler eller summationsmåler?

Danske solcelleejere har én af to typer elmålere – en fasemåler eller en summationsmåler. De fejlagtige målinger – og deraf følgende forhøjede afgifter – rammer solcelleejere med fasemålere, mens du kan ånde lettet op, hvis du har en summationsmåler. 

Hvis du har solceller, men er i tvivl om, hvilken type måler du har, kan du spørge dit energiselskab.

Kilde: DENFO og EnergiWatch 

Omkring halvdelen af alle danske solcelleejere betaler for meget i afgifter og har gjort det siden 2010, hvor loven om solceller blev ændret. Her var beskeden, at solcelleejere ikke skal betale afgifter af den el, der er i overskud, sendes tilbage på elnettet og senere modregnes i deres forbrug.

Så langt er alle enige, og i efteråret 2016 nedsatte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt en arbejdsgruppe, der skulle afdække problemets omfang og komme med forslag til løsninger. Men ifølge Michael Hvitfeldt, bestyrelsesformand i forbrugerorganisationen DENFO (Danske Energiforbrugere), går arbejdet for langsomt, og derfor har de nu taget sagen til domstolene med krav om kompensation til de berørte solcelleejere.

- Vi har ventet på det her i halvandet år nu. Vores tålmodighed med ministeriet er ophørt, siger han.

Hos Energiministeriet er man på nuværende tidspunkt ved at undersøge sagen og stævningen fra DENFO.

- Det er korrekt, at ministeriet er blevet stævnet. Vi er ved at se nærmere på, hvad stævningen konkret handler om, og vurdere, hvordan ministeriet forholder sig til den, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. 

Halvdelen af danske solcelleejere betaler for meget i afgifter

Danske solcelleejere har forskellige elmålere. Enten har de en fasemåler, eller også har de en såkaldt summationsmåler – og det er forskelle i måden, de to typer målere virker på, der har betydet, at solcelleejere med en summationsmåler har deres på det tørre, mens dem med en fasemåler altså betaler for meget i afgifter.

Alt i alt er ca. 50.000 solcelleejere berørt af problemet. Dansk Energi har tidligere vurderet, at de ramte solcelleejere årligt betaler mellem 200 og 1.800 kr. for meget i afgifter, og ifølge Michael Hvitfeldt kan den samlede regning for staten løbe op i omegnen af en halv milliard kr. 

Statens reelle udgifter afhænger dog af sagens udgang – om der skal betales tilbage til solcelleejere, der har betalt for meget i afgifter, eller om der blot bliver tale om, at der fremover ændres på måden, der afregnes på.

Et ønske om klarere regler for solceller

Ifølge Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, er det beklageligt, at der er uklarhed om regler og lovgivning omkring solceller i Danmark, og at DENFO derfor ser sig nødsaget til at stævne Energiministeriet.

- Uden at tage stilling til søgsmålet så mener jeg, at det er ærgerligt, at det skal være så forvirrende. Jeg håber, at resultatet af det her bliver, at det bliver nemmere at gennemskue for den enkelte solcelleejer, siger han.

For DENFO og Michael Hvitfeldt er formålet med at lægge sag an mod Energiministeriet klart.

- Det er, at de retter ind og kører den lovgivning, vi er blevet lovet, siger han.