I mange huse er gulvets flisebelægning ført helt ud i døråbningen i facaden. I nogle af disse huse er der revner i flisebelægningerne i døråbninger.

Revnerne kan være alvorlige, men ofte er der tale om revner, som kun har æstetisk betydning.

Løsning på revnede flisebelægninger i døråbninger

Revner i flisebelægninger bør udbedres for at undgå følgeskader. 

Grundlæggende bør årsagen til revnerne udbedres. Men det vil sandsynligvis kræve, at hele gulvkonstruktionen skal ændres, dvs. overgangen mellem sokkel og dæk skal bygges om. 

Terrændækket, som er betonlaget under gulvbelægning, skal enten ligge på selve soklen eller fundamentet, eller også skal sokkel og terrændæk være armeret sammen, så bevægelser imellem de to bygningsdele ikke er mulig.

En decideret ombygning indebærer dog risiko for forskydninger og sætninger i resten af husets vægge og gulve. Så det bør undgås.

I vores huse opstår der helt naturligt mindre revner som følge af de små bevægelser, der er mellem husets forskellige bygningsdele. Bevægelser og små revner kan ikke undgås. Men små revner kan i et vist omfang styres, så de sker kontrolleret og planlagt på steder, hvor det ikke har betydning.

Tegn og virkning på revnede flisebelægninger i døråbninger

Revner i flisebelægninger i døråbninger ses almindeligvis som en revne i flugt med indervæggen og ses ofte i ældre parcelhuse. 

Problemet skyldes typisk, at husets sokkel og terrændæk ikke blev bundet tilstrækkeligt sammen, da huset blev opført, som almindelig byggeskik anviser i dag.

Det vil sige, at revnerne opstår i overgangen mellem sokkel og terrændæk, når soklen og gulvet giver sig i forhold til hinanden. 

Problemet kan skyldes, at husets terrændæk har sat sig lidt, eller det kan skyldes bevægelser som følge af temperaturændringer. Husets sokkel er mere stabil end terrændækket, og samlingen vil revne, hvis sokkel og terrændæk ikke er bygget tilstrækkeligt sammen - hvilket normalt gøres med armeringsjern fra terrændækket til soklen inde i betonen.

Her anbefales det at udbedre den revnede flisebelægning ved at styre revnedannelsen:

  • Er belægningen revnet på langs med en fuge, skæres fugen op og fjernes.
  • Er belægningen revnet gennem selve fliserne, skæres en revne i en bredde svarende til de øvrige fuger i gulvbelægningen.

I den nye fuge skal der fuges med en fleksibel silikonefuge (dilatationsfuge), der kan optage små bevægelser og hindre yderligere revnedannelse.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at udskifte enkelte fliser. 

Husk at vælge en fuge med den rigtige farve. Der findes rigtig mange forskellige fugefarver. Det kan være en ide at få et fugefarvekort med hjem, før man begynder, så den nye fuge skiller sig mindst muligt ud fra de eksisterende fuger. Der vil dog altid være lidt forskel på den nye og de gamle fuger, da det er to forskellige materialer.