2020 og 2021 var rigtige gode år for boligsælgerne. Med henholdsvis 78.000 og 79.000 solgte parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse er det klart de to år, hvor der er blevet solgt flest boliger siden 2004, hvor statistikken over solgte boliger begyndte. Til gengæld faldt antallet af bolighandler kraftigt igen i 2022.

Det viser tal fra Boligmarkedsstatistikken, som Videncentret Bolius har regnet videre på.

Nedenunder kan du, hvor mange huse, ejerlejligheder og sommerhuse, der er blevet solgt i Danmark og i de enkelte kommuner i hvert år fra 2018-2022, og om der har været en stigning eller fald. Hvis din kommune ikke optræder på listen, skyldes det, at der har været for få handler.

Corona og lav rente gav stort boligsalg i 2020 og 2021

Corona-pandemien spillede ind i den store interesse, der var i at finde en ny bolig i 2021 og 2022, da mange fik øjnene op for, at deres hidtidige bolig måske ikke har passede helt til at opholde sig i, når man skullet arbejde hjemme, mens børnene var hjemsendt fra institutioner og skole. Samtidig var renterne lave.

Det smittede også af på priserne, der steg.

Høje energipriser og rente gav færre bolighandler i 2022

Men i 2022 vendte billedet. Energipriserne steg med rekordfart samtidig med, at renterne også gik op, og det kølnede interessen for at købe bolig. I 2022 blev der solgt knapt 54.000 boliger, og det har ikke været lavere siden 2014.

I 2023 er boligsalget dog kommet fint fra start.

Stort fald i hussalget i hovedstaden og på Sjælland

Der har været stort fald i hussalget i hele landet fra 2021-2022, men særligt i hovedstadsområdet og på Sjælland, hvor der har været en nedgang på 31-36 procent. Tilbagegangen har været størst i Nordsjælland og Københavns omegn.

Det mindste fald er sket på Bornholm med 19,5 procent færre solgte huse og i Vestjylland med 23,3 færre hushandler.

Samlet blev der solgt 35.752 huse i 2022 mod 50.766 i 2021 – et fald på 30 procent.

Der blev solgt færre huse i samtlige kommuner. Det største fald i salget af huse skete i Gentofte og Odder Kommuner, mens det mindste fald var i Ringkøbing-Skjern og Glostrup.  

Fald i salg af lejligheder i hele landet

Også lejlighedssalget er gået meget tilbage fra 2021 til 2022 – fra 17.793 til 11.860, et fald på 33,3 procent.

Også her er der blevet solgt færre lejligheder i alle landsdele. Mellem 27 og 44 procent. Den største tilbagegang er sket på Bornholm (hvor der dog kun bliver solgt meget få ejerlejligheder) i Nordjylland og på Fyn, men faldet har været mindst i Vest- og Sydsjælland og Sydjylland.

I de fleste kommuner er der blevet solgt færre lejligheder fra 2021 og 2022, men der har dog været nogle få, hvor salget har været højere i 2022. Det er i Billund, Struer, Vejen, Stevns, Sorø og Faaborg-Midtfyn Kommuner, mens der er blevet solgt præcist det samme antal lejligheder i Brøndby Kommune.

Fra rekordstort salg af sommerhuse til stort fald

Der var usædvanligt godt gang i sommerhushandlerne i 2020 og 2021 bl.a. fordi corona-pandemien fik flere til at søge et fristed fra deres normale bolig. Her blev der solgt henholdsvis 13.093 og 10.763 fritidshuse.

Men i 2022 faldt salget med hele 43 procent og endte på 6.097 handler. Man skal tilbage til 2015 for at finde et lavere antal sommerhushandler.

Der blev solgt færre sommerhuse i hele landet, men tilbagegangen var størst i Vestjylland med mere end 50 procent samt i Nordjylland og på Fyn.