Tit kan du få både nyt bad, køkken og vinduer for de penge, du sparer ved at købe et velholdt hus af ældre dato i stedet for at investere i et sammenligneligt, moderne hus med samme beliggenhed.

Prisforskellen kan nemlig let være 300.000-400.000 kr., og i så fald kan du endda få mange af ombygningsopgaverne udført af professionelle.

Få en pris på de mest almindelige projekter

Uden sagkundskab kan det imidlertid være svært at gennemskue, hvad det vil koste at gennemføre de projekter, der forvandler det bedagede 1960'er-hus til en topmoderne drømmebolig.

Derfor har vi lavet en liste over fem typiske projekter i en bolig med en beskrivelse af arbejdet samt en skønnet pris, hvis du ønsker projekterne løst af professionelle håndværkere.

Vil du have et mere konkret tilbud, kan du normalt få et uforpligtende tilbud eller overslag fra en håndværker.

Husk altid det skriftlige tilbud

Vær opmærksom på, at de skønnede priser kan variere mellem landsdelene - og afhænge af travlhed hos håndværkere og stigning i materialepriser.

Uanset hvilken type arbejde, der er tale om, bør det være en ufravigelig regel at få et udførligt, skriftligt tilbud, før arbejdet sættes i gang. Også selv om der er tale om mindre opgaver som fx at få skiftet en dør eller en tagrende. For ellers står du ekstremt dårligt, hvis prisen ender med at blive højere end det forventede.

Hvis du indhenter flere tilbud, så sørg for, at hver entreprenør får de samme oplysninger og ønsker til materialer, så grundlaget for prisen er det samme. Jo mere udførlig beskrivelsen af arbejdet er, desto mere nøjagtig bliver prisen.

Husk byggetilladelse

Ved flere af opgaverne skal søges byggetilladelse. Du må fx ikke udvide boligarealet uden at have en byggetilladelse. Er du i tvivl, om der skal søges tilladelse eller om arbejdet blot skal anmeldes, kan du tage kontakt til din kommune. 

Sådan udformer du en god aftale

Ofte er det en god idé at anvende den såkaldte AB forbruger aftale, som du blandt andet finder på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

Kan du lave det selv - eller bruge håndværkere?

Det anbefales, at du vurderer hver enkelt ombygningsopgave for sig, så du kan danne dig et indtryk af, om opgaven løses bedst af en professionel, eller om du selv kan stå for den med lidt assistance.

Som eksempel kan overdækket terrasse let komme til at koste 30.000 kroner, selvom materialerne ikke løber op i meget mere end 5.000-7.000 kroner. En overdækket terrasse er ikke et videre kompliceret stykke arbejde, men en opgave, mange vil kunne løse på en weekend med de rette værktøjer og hjælp fra en ven.

Hvis du vælger at give dit køkken en makeover i stedet for at udskifte det helt, kan du også gøre en større del af arbejdet selv - og dermed spare penge.