Tit kan du få både nyt bad, køkken og vinduer for de penge, du sparer ved at købe et velholdt hus af ældre dato i stedet for at investere i et sammenligneligt, moderne hus med samme beliggenhed.

Prisforskellen kan nemlig let være 300.000-400.000 kr., og i så fald kan du endda få mange af ombygningsopgaverne udført af professionelle.

Få en pris på de mest almindelige projekter

Uden sagkundskab kan det imidlertid være svært at gennemskue, hvad det vil koste at gennemføre de projekter, der forvandler det bedagede 1960'er-hus til en topmoderne drømmebolig.

Derfor har Videncentret Bolius’ fagekspert Tine R. Sode hjulpet med at lave en liste over fem projekter i en bolig med en beskrivelse af arbejdet samt en skønnet pris, hvis du ønsker projekterne løst af professionelle håndværkere.

Husk altid det skriftlige tilbud

Ifølge Tine R. Sode skal du være opmærksom på, at de skønnede priser kan variere mellem landsdelene. Uanset hvilken type arbejde, der er tale om, bør det ifølge fageksperten være en ufravigelig regel at få et udførligt, skriftligt tilbud, før arbejdet sættes i gang.

Også selv om der er tale om mindre opgaver som fx at få skiftet en dør eller en tagrende. For ellers står du ekstremt dårligt, hvis prisen ender med at blive højere end det forventede.

Hvis du indhenter flere tilbud, så sørg for, at hver entreprenør får de samme oplysninger og ønsker til materialer, så grundlaget for prisen er det samme. Jo mere udførlig beskrivelsen af arbejdet er, desto mere nøjagtig bliver prisen.

Sådan udformer du en god aftale

Ofte er det en god idé at anvende den såkaldte "Standardaftale mellem forbrugere og håndværkere", som du blandt andet finder på Håndværksrådets hjemmeside.

Ring til en ven og lav selv en overdækket terrasse

Tine R. Sode anbefaler, at du vurderer hver enkelt ombygningsopgave for sig, så du kan danne dig et indtryk af, om opgaven løses bedst af en professionel, eller om du selv kan stå for den med lidt assistance.

Som eksempel kan overdækket terrasse let komme til at koste 40.000 kroner, selvom materialerne ikke løber op i meget mere end 5.000-7.000 kroner. En overdækket terrasse er ifølge fageksperten ikke et videre kompliceret stykke arbejde, men en opgave, mange vil kunne løse på en weekend med de rette værktøjer og hjælp fra en ven.