Du skal betale mindst 5.500 kr., når oliefyret skal skrottes. Sådan lyder vurderingen fra 2 vvs-installatører, som bolius.dk har talt med.

Typisk vil afmonteringen af oliefyret dog være en del af det tilbud, du indhenter, når dit nye varmeanlæg skal installeres.

Hvordan skrottes et oliefyr?

Arbejdet med at frakoble et oliefyr tager omkring en halv arbejdsdag og består af 2 dele:

1. Oliefyret bortskaffes

Denne del er typisk uproblematisk, med mindre fyret er meget stort og står et sted i huset, fx kælderen, hvor det ikke kan fjernes fra i et stykke. I så fald skal det skæres i mindre dele, inden det fjernes. Det tager længere tid og kan svine en del.

Afhængig af arbejdets omfang og tidsforbrug koster det omkring 2.500-16.000 kr. at få oliefyret afmonteret, flyttet og skrottet.

Opgaven kan udføres af en vvs-installatør eller en oliefyrsmontør.

2. Olietanken tømmes og sløjfes

Olietanken kan både være gravet ned eller stå frit. Uanset, hvor tanken er placeret, skal den sløjfes, når oliefyret ikke længere er i brug. Det vil sige, at den tømmes for restindhold, spules og derefter enten fjernes eller blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i. En vvs-installatør kan udføre arbejdet – typisk vil han dog hyre et slamsugerfirma til at tømme og spule tanken.

Kan en sløjfet olietank bruges til at opsamle regnvand?

Du må gerne bruge olietanken til at opsamle regnvand, så længe, at røret, der leder vandet ned i tanken, ikke er formet og placeret, så det kan forveksles med en påfyldningsstuds til fyringsolie.

Det er dog ulovligt at sprede forurenet vand på jorden - og da det sjældent er muligt at rengøre tanken så grundigt, at der ikke er olierester tilbage, vil der komme olie i det opsamlede vand.

Miljøstyrelsen fraråder derfor, at du bruger en tidligere olietank til opsamling af regnvand.

Du kan i nogle tilfælde få betaling for olieresterne i tanken. Forvent ca. 3-5 kr. pr. liter. Dog ikke for de sidste 100 liter, da de er for beskidte.

Flere kommuner anbefaler, at du fjerner tanken, når den ikke længere bruges. Men mange lader den være i jorden og nøjes med at afmontere påfyldningsstudsen og fjerne alle rørforbindelser over jorden. Til slut skal tanken blændes af ved at proppe rørstudsene til, så der ikke kan fyldes olie på tanken igen.

Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, skal den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning.

Prisen for sløjfning af en olietank på eksempelvis 2.500 liter ligger på 3.000-4.000 kr. Skal tanken graves op og bortskaffes, skal du dog forvente, at det koster mellem 11.000-16.000 kr. (pris 2016 inkl. moms).

Husk, at du skal udfylde og indsende et sløjfningsskema til kommunen senest 4 uger efter, at arbejdet er udført. Find det på kommunens hjemmeside, eller tag kontakt til afdelingen for teknik og miljø. Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne.

Kan du få tilskud, når oliefyret kvittes?

Tilskud fra energiselskaberne

Du kan få tilskud til energiforbedring af private boliger og dermed også til skiftet fra oliefyr til en anden opvarmningsform. Tilskuddet fås via forsyningsselskaberne, hvor nogle selskaber giver tilskud til varmepumpe og naturgasfyr, mens andre giver til solvarme.

Tilskuddet er et engangsbeløb og gives som en fast pris pr. kWh, du på årsbasis sparer ved at efterisolere huset eller skifte varmekilde. Typisk er tilskuddet på 20-40 øre pr. kWh.

Håndværkerfradrag

Du har også mulighed for at bruge håndværkerfradraget (BoligJobordningen). Her kan du få et fradrag på maksimalt 18.000 kr. inkl. moms på de lønudgifter, du har til at droppe oliefyret pr. person i husstanden over 18 år.

Udskiftning af oliekedel er nemlig blandt de ydelser, der giver fradrag. Det samme er installation af varmepumpe – herunder jordvarmeanlæg.

Se listen over samtlige fradragsberettigede ydelser hos SKAT.