Alle boliger er med i ny ejendomsvurdering

I 2019 får alle boligejere besked om Skats nye vurdering af deres bolig, herunder parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger.

Kolonihavehus: Vurderingsprisen for dit kolonihavehus kan ikke overstige maksimalprisen fastsat af kolonihaveforeningen.

Fredede ejendomme: Er fortsat fritaget for grundskyld.

Udlejede ejerlejligheder: Den nuværende praksis om 50 % værdiansættelse ophæves, så alle ejerlejligheder bliver vurderet efter de samme regler.

En ny ejendomsvurdering skal fra 2019 give mere korrekte ejendomsvurderinger af de danske boliger.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre offentliggjorde fredag 18. november 2016 en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem. Det sker efter, at det tidligere vurderingssystem blev stoppet, fordi mange vurderinger var alt for upræcise. Fremover kan boligejere og andelshavere forvente at betale en boligskat, der mere præcist afspejler ejendommens markedsværdi.

- Der kommer til at blive mange nye tiltag i de nye vurderinger, der bliver bedre og mere grundige, end de har været før, med et mere fintmasket system med en tættere inddeling. Jeg forventer, at der fremover vil være færre fejl i vurderingerne, siger advokat Thomas Booker fra advokatfirmaet Lett og Ph.D-studerende i ejendomsbeskatning ved Aarhus Universitet.

Reelle handelspriser bruges i ejendomsvurdering

Formand for Grundejeren.dk, Fællesforeningen for grundejerforeninger i København, Birgit Philip, glæder sig til, at det fremover bliver de reelle handelspriser, der bruges til beregning af ejendomsvurderingen.

- Med den opmærksomhed, der har været på dette område i de seneste år, tror jeg, at ingen boligejer nu længere vil finde sig i uretfærdige beregninger, siger Birgit Philip.

Køreplan for ny ejendomsvurdering og boligskatter

I løbet af de næste 4 år vil regeringen gennemføre den nye aftale om ejendomsvurderinger og arbejde for en ny boligbeskatning

 • 2017: Regeringen fremsætter endelig lovforslag aftalt med de øvrige partier i løbet af foråret.
 • 2017: Aftalepartierne er forpligtet til at vedtage lovforslaget inden Folketingets sommerferie.
 • 2017: Aftale om boligbeskatning skal ske, inden Folketinget går på sommerferie i juni.
 • 2018: Vurderingsarbejdet starter.
 • 2019: Boligejere får besked om den nye vurdering af deres bolig og kan indsende rettelser til Skats oplysninger og får igen lov at klage over vurderingerne af ejerbolig.
 • 2019: Boligejere, der har betalt for meget i skat siden 2011 i forhold til den nye vurdering, får automatisk tilbagebetalt det overskydende beløb med et procenttillæg på deres NemKonto.
 • 2019: Klageprocessen evalueres i løbet af efteråret.
 • 2020: Andelsforeninger og andre erhvervsejendomme får lov at klage over vurderingen.
 • 2021: Regeringen foreslår, at boligskatterne sænkes.

Penge tilbage til boliger med for høj ejendomsvurdering

Der er kontante fordele for en stor del af danske boligejere med den nye vurdering, der kommer i 2019. En del boliger forventes at blive vurderet lavere i 2019 end de nuværende vurderinger. Hvis du fra 2011-2018 har betalt skat af en vurdering, der var for høj, vil du automatisk få penge tilbage.

Skatteministeriet regner med, at 730.000 boliger er blevet vurderet for højt, og boligejerne vil i gennemsnit få 12.500 kr. tilbage. Det er specielt boligejerne i landdistrikterne på Lolland og Falster, i Vestjylland og i Sønderjylland, der vil få penge tilbage.

Hvis ejendomsvurderingen af din bolig har været for lav i de senere år, får du ingen ekstraregning.

Nyt ejendomsvurderingssystem: Manuel kontrol af 350.000 boliger

Kernen i det nye vurderingssystem bliver en fælles database med landets ejendomme, der alle bliver sendt gennem Skats beregning, hvor der tages hensyn til husets areal, beliggenhed og alder. Som noget nyt vil beregningen også indeholde forhold i lokalområdet som havudsigt, afstand til vej med meget trafik og større byggeplaner hos naboerne.

Den nye vurdering bliver bedre end den nuværende. Skatteministeriet regner med, at 80 procent af landets ejerboliger bliver vurderet ganske præcist.

Desuden kommer der en omfattende manuel kontrol af landets boliger, når vurderingsarbejdet går i gang i 2018. Skats medarbejdere vil tjekke ejendomsregistre, historiske salgspriser og indberetninger fra boligejere for 350.000 boliger.

Nogle boliger bliver kigget ekstra godt på. En vurderingsmand kan foretage en ’kantstensvurderingerne’ fra offentlig vej uden, at du får besked forinden. Din bolig vil også blive fotograferet fra luften hvert andet år.

Omvurdering af boliger

Hvis din bolig er blevet væsentligt ændret, vil SKAT foretage en ny vurdering – en såkaldt omvurdering. Omvurdering foretages, når:

 • Nye ejendomme etableres, fx ved udstykning.
 • En ejendoms tinglyste grundareal ændres.
 • Ejerlejligheders fordelingstal ændres
 • Der opføres nybyggeri på en ejendom.
 • Der foretages om- eller tilbygning i henhold til byggetilladelse, eller der foretages nedrivning i henhold til nedrivningstilladelse.
 • En ejendom ændrer anvendelse, og det har væsentlig betydning for vurderingen.
 • Værdien af en ejendom ændres væsentligt som følge af ændrede planforhold.
 • Der dokumenteres væsentlig ny forurening, eller afhjælpning af eksisterende forurening konstateres.
 • En ejendom har lidt væsentlig skade på grund af brand, storm, oversvømmelse eller anden pludseligt opstået hændelse.
 • Samvurdering med andre ejendomme ophører, jf. nedenfor.
 • Der til beskatningsformål skal foretages nye fordelinger af ejendomsværdi eller grundværdi.

Kilde: Den politiske aftale om det nye ejendomsvurderingssystem

Ret selv forkerte oplysninger i BBR

Du kan selv være med til, at ejendomsvurderingen bliver så præcis som mulig. Inden du får den nye ejendomsvurdering, vil du få en oversigt over, hvilke oplysninger SKAT har om din bolig – fx hvor mange kvadratmeter din bolig og grund er, beliggenhed og andre bolighandler i nærområdet. Hvis du finder fejl, kan du bede om at få dem rettet, og i BBR-registret kan du selv tjekke, om oplysninger om din bolig er korrekte, og rette dem, hvis de ikke er. 

Koster op mod 2.500 kroner at klage over ejendomsvurdering

Når der igen bliver åbnet op for klageadgangen i 2019, vil det koste 1.000 kr. at klage over den nye vurdering. Vil du også klage over de nuværende videreførte vurderinger i 2013, 2015 og 2017, skal du betale yderligere 500 kr. for hver vurdering. Det bliver sammenlagt 2.500 kroner for at klage over de 4 vurderinger, fremgår det af aftaleteksten.

Samtidig får boligejeren fremover ikke tilsendt sagsfremstilling og mister retten til et kontormøde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler. De høje gebyrer får kritik fra Birgit Philip, der anklager Skat for at spænde ben for borgeres forsøg på at få en korrekt vurdering.

- Retssikkerheden lider yderligere skade, når klagegebyret hæves, fordi gebyrets størrelse kan afholde nogle fra at klage. Grundejeren.dk mener, at klager over forkert ejendomsvurdering i princippet burde være gebyrfrie for klager, som uden egen skyld både bliver pålagt en ukorrekt ejendomsskat og frivillig, ubetalt arbejde.

- Skats medarbejdere bliver betalt af vores skatteindbetalinger, så det forekommer urimeligt, at vi derudover skal betale og bruge vores fritid på at opnå korrekte beregninger af vores ejendomsskatter, siger Birgit Philip.

Højt klagegebyr vil afholde boligejere fra at klage

Thomas Booker studser over at Skat fremover vil tage sig betalt for hvert år, de mistænkes for at lave fejl i vurderingen.

- Et gebyr på 2.500 kr. vil afholde mange almindelige skatteydere fra at klage. Det er usædvanligt, at man skal betale et gebyr for hvert år, man klager over. Det er der ingen grund til, med mindre man vil afholde folk fra at klage, siger Thomas Booker.

Klagere kan miste rabat på vurdering

I aftalen fremgår det, at boligejerne kan miste en rabat på 20 %, hvis de klager over deres vurdering uden at få medhold. Det får hård kritik fra Thomas Booker.

- Truslen om at miste tilbagebetalingsretten er lidt en bøllemetode. Budskabet er helt klart, at man skal lade være med at klage, for det er de færreste boligejere, der tør risikere så store beløb, mener Thomas Booker.