Hvad er et viktualierum?

Et viktualierum (også kaldet et spise- eller forrådskammer) er beregnet til langvarig opbevaring af mad- og drikkevarer i større mængder, end man ellers har plads til i en moderne husholdning. Om vinteren kan det tillige anvendes til opbevaring af fødevarer, der kræver en vis køling, men ikke behøver at ligge i køleskabet.

Rummet karakteriseres ved at være mørkt og køligt - men frostfrit! - året rundt. Desuden skal det naturligvis sikres mod sultne mus og rotter.

Et viktualierum er navnlig interessant for dem, der dyrker en stor del af den frugt eller de grøntsager, familien spiser i løbet af vinterhalvåret. Eller som ganske enkelt køber stort ind af varer, der er i sæson.

Endelig er den oplagte fordel ved et viktualierum, at du kan indrette det udelukkende med henblik på opbevaring af fødevarer. Du slipper for at tage hensyn til, om der er plads i køkkenskabene, eller om myriader af kasser, glas og alskens fødevarer tager sig godt ud på hylder i samtalekøkkenet.

Hvad kendetegner et viktualierum?

Rummet bør placeres, så det holder en ret stabil temperatur i vinterhalvåret - mellem 5 og 10 grader. Det er den optimale temperatur til opbevaring af stort set enhver type fødevarer, der ikke nødvendigvis skal i køleskab eller fryser. Denne relative kølighed bremser bakterievækst og andre biologiske nedbrydningsprocesser og gør det muligt at forlænge en lang række fødevarers holdbarhed uden brug af strømkrævende køling.

I sommerhalvåret er det naturligvis ikke muligt at holde temperaturen under 10 grader uden ekstra køleforanstaltninger. Men på det tidspunkt er den primære del af det "grønne" forråd og resultatet af efterårets sylteindsats jo nok også spist.

Indrettes rummet korrekt, vil du året rundt kunne holde en temperatur, der er lavere end i husets øvrige rum. Det forlænger alt andet lige holdbarheden af frugt eller grønt, du ikke har plads til i køleskabet om sommeren. Samtidig er det stadig velegnet til opbevaring året rundt af fødevarer, der ikke nødvendigvis skal på køl, eller som har bedst af at blive opbevaret mørkt, herunder fx øl, vin og olivenolie.

Rummet bør desuden holde en luftfugtighedsprocent på omkring de 90, da det hindrer udtørring af grøntsager, rodfrugter og løg.

Skal du søge byggeteknisk rådgivning, hvis du vil indrette et viktualierum?

Ja, altid!

Et viktualierum udnytter naturlig kulde fra jord og/eller luft og bør derfor kun indrettes i samråd med en byggesagkyndig eller anden fagmand med passende ekspertise. Ellers risikerer du at trække fugt eller kulde ind i de øvrige beboelsesarealer. Det kan medføre alt fra mindre ubehageligheder såsom kolde fødder og varmetab til alvorlige og ødelæggende fugt- og skimmelproblemer.

Hvordan indrettes et viktualierum?

Typisk anlægges viktualierum i uopvarmede kælderrum eller i nordvendte rum (gerne uden vinduer) et par trin under gulvniveau. Dette er med til at sikre en naturligt lav temperatur på højst 10 grader tidligt forår og sent efterår.

Om vinteren kommer temperaturen længere ned, da man samtidig sørger for lufttilførsel via mekanisk eller naturlig ventilation, fx i form af en luftventil ud til det fri. Ventilationen sikrer desuden, at luften i rummet udskiftes, hvilket er vigtigt uanset årstiden. Ellers kommer der hurtigt til at lugte muggent, og du får problemer med skimmel og anden svampevækst. Husk at sætte kraftigt net for luftventilen for at sikre mod mus og rotter!

For at nedbringe temperaturen i rummet om sommeren kan der luftes ekstra ud om natten. Men endelig ikke om dagen, da der så trækkes varm fugtig luft ind i rummet, hvorved der kan dannes kondens og øget fugt i rummet.

Isolér vægge og evt. loftet i viktualierummet grundigt mod beboelsesarealer. Dermed holdes varmevekslingen mellem viktualierum og beboelsesarealer på et minimum, og du undgår fugtproblemer. Husk også en isoleret og tæt dør mellem viktualierum og beboelse.

Rådfør dig med en byggesagkyndig eller anden fagmand, da det øgede isolerede areal kan have betydning for beregningen af husets ejendomsværdiskat. Det er en klar fordel at opbygge rummet som vådrum med beton eller klinkegulv med fald mod et afløb. Det gør det muligt at hælde lidt vand ud over gulvet fra tid til anden for at sikre en høj luftfugtighed på omkring 90 procent. Det hindrer udtørring af frugt og grønt. Husk dog, at der aldrig må komme vand direkte på fødevarerne. Du kan naturligvis også sætte en luftfugter op, hvis du vil undgå vand på gulvet.

Sæt termometer og hygrometer op i rummet, og hold jævnligt øje med temperatur og fugtprocent.

Sæt aldrig fryser eller køleskab i viktualierummet. Begge apparater udvikler varme, der afgives til rummet.

Har du ikke en kælder, kan du indrette viktualierummet i stueplan - men mod nord. Der etableres ventilation i rummet ved huller til det fri i både top og bund af ydervæggen mod nord (husk kraftigt trådnet mod gnavere). Rummet skal isoleres mod det øvrige hus, både så der ikke kommer varme ind i viktualierummet, men også så der ikke kommer kulde fra rummet til resten af boligen. Husk at døren også bør være isoleret.

Viktualierum som en selvstændig bygning

Som alternativ til at lave viktualierum i selve huset eller i umiddelbar tilknytning til huset, kan det opføres som en lille bygning på grunden. En sådan bygning opføres et par trin under jordniveau, og kan opføres uden eller med meget lidt isolering, men nok til at holde den nødvendige lave temperatur. Inden du går i gang, skal du undersøge, om det er muligt at opføre en ny bygning i henhold til Bygningsreglementets regler om bebyggelsesprocent.

I vores naboland, Sverige har man en lang tradition for jordkældre. Det er dog kun interessant, hvis du har meget plads og et stort opbevaringsbehov. En jordkælder kan købes færdig klar til nedgravning/tildækning eller du kan bygge den selv. Uanset hvad er det godt at få en byggesagkyndig ind over. Der findes enkelte danske importører af jordkældre og ellers skal du et smut over sundet for at hente én hjem.

Mindre kan dog også gøre det. Et viktualierum kan også opføres som et nedfældet køleskab, som man ser det i det bæredygtige hus, ”Bolig for Livet”. I en overdækket uopvarmet tilbygning har de nedfældet et køleskab, hvor temperaturen konstant ligger på 7°.

Hvad kan du opbevare i et viktualierum?

Viktualierummet er velegnet til opbevaring af mange - men ikke alle - fødevarer, som du ellers vil stille i køleskabet eller opbevare andre steder i køkkenet, fx frisk og tørret frugt, grønt og rodfrugter. Du kan også sagtens opbevare henkogte eller syltede varer i viktualierummet, så længe temperaturen er under 10 grader.

Du kan også med sindsro sætte fx uåbnede konserves, spiseolier, eddike eller andre af de varer derind, du ellers ville opbevare ved stuetemperatur på hylder eller i køkkenskabe.

Hvad kan du ikke opbevare i et viktualierum?

Fødevarer, der kræver en opbevaringstemperatur på højst 5 grader, bør sættes i køleskabet, ikke i viktualierummet. Det gælder bl.a. kød og fisk, æg, pålæg og mælkeprodukter eller konserves, der har været åbnet.

Dertil kommer selvsagt frysevarer, der skal opbevares ved -18 grader.

Kan du opbevare vin og øl i viktualierummet?

Et optimalt anlagt viktualierum giver rigtig gode betingelser for opbevaring af vin og øl. Det beskytter produkterne mod sollys og de langt mere skiftende temperaturforhold, der i løbet af året er i beboelsesarealerne.

Er du endda så heldig at kunne placere viktualierummet i en dyb kælder, hvor temperaturen højst svinger 2-3 grader året igennem, får du de bedst tænkelige betingelser for langvarig opbevaring af kvalitetsvin.

Vin opbevares nemlig bedst liggende i mørke, lugtneutrale rum ved en stabil temperatur. En temperatur på 10-12 grader anses af vinkendere for at være optimal. Men skulle der være en smule lunere eller køligere, gør det ikke så meget, blot der er mørkt, og temperaturen ikke svinger alt for meget i løbet af året.