Hvor findes husmår?

Husmåren findes ifølge Naturstyrelsen i det meste af Danmark, dog ikke Anholt og Bornholm. Danmark er den nordlige grænse for husmårens udbredelsesområde, og den findes ikke andre steder i Skandinavien. 

Tidligere holdt den mest til i små skove og i ældre, stråtækte huse på landet. l dag er det ikke usædvanligt at finde husmåren på lofter i parcelhuskvarterer og især i sommerhusområder og boliger på landet.

Hvad er en husmår?

Husmåren (latin: Martes foina) er overvejende aktiv om natten, men om sommeren, når nætterne er korte, kan den også ses om dagen. I naturen bor husmåren som regel i et hult træ, en forladt rævegrav eller en forladt rovfugle- eller egernrede.

Husmårens udseende

Husmåren ligner skovmåren, som er fredet. Men hvor skovmåren har en gul halsplet og en sort snude, er husmårens halsplet hvid - og den kan strække sig ud på forbenene - og den har en lys snude. En voksen husmår er ca. 70 cm lang, og heraf udgør halen de 25 cm. Den kan minde om et egern, der er blevet trukket godt og grundigt i halen. Husmåren lever fortrinsvis af mindre pattedyr; fra mus til pindsvin, og af fugle og fugleæg.

Rotte, mus eller mår - hvad er tegn på husmår?

Husmårs lyde

Husmåren kan forårsage en del larm på loftet, men kan nemt forveksles med fx rotter og mus, som også kan finde på at bosætte sig på lofter af huse og udhuse.

Husmårs afføring

Husmårens ekskrementer er derimod nemme at kende. Ofte har husmåren udvalgt et særligt hjørne eller lign. på loftet, hvor den besørger. Her ophober ekskrementerne sig efterhånden. De er ca. 8-10 cm lange, 1-2 cm tykke og indeholder hår, fjer og knoglerester. Rotters ekskrementer er over alt og ikke i små bunker.

Det kan være ganske svært at slippe af med en husmår, hvis den først er flyttet ind på dit loft. Du bør overveje, om du kan leve med at have den på loftet. Det gælder naturligvis kun, hvis den ikke forvolder stor skade.

Husmårs lugt

Har du husmår, kan det ofte lugtes. Husmåren slæber ådsler med ind og dyrets egen urin og ekskrementer lugter en del.

Skader i isolering og tag

Du kan se, om der er husmår eller har været husmår, ved at lave en termografering af taget. Dette skal forgå om vinteren, hvor der er størst forskel på temperaturerne inde og ude. Måren graver gange i isoleringen, som der oftest kan ses på termograferinger. På den måde er du fri for at skulle pille tagplader af for at undersøge, om der er husmår på dit loft. 

Hvilken skade kan en husmår gøre på dit hus?

Husmåren færdes mellem loft og tag og bevæger sig normalt ikke ned i selve huset eller ind under gulvet. En husmår kan i sjældne tilfælde etablere sig i en hulmur, men det er højst usædvanligt, at den skader husets ydervægge. Hvis du hører gnavelyde eller puslen i hulmuren, er det som regel rotter eller mus.

Det kan i perioder larme meget, når en husmår hygger sig på loftet, for den løber rundt og kradser i isoleringsmateriale. Når den bevæger sig rundt i isoleringsmaterialet, ødelægger den det. Det kan give store skader på isoleringen. Den kan findes både i loftrum, hvor der er lidt mere plads, men også i tage, hvor loft og udvendigt tag er parallelt. Her lever den i isoleringen.

Derudover kan den skrabe huller i dampspærren, som kan give fugtproblemer i taget.

Desuden sviner husmåren ved at forrette sin nødtørft i loftets hjørner. Der kan også ligge madrester, dvs. døde dyr af alle slags, som den har taget med ind på loftet for at spise dem i ro og mag. Du kan derfor få ubehagelige lugtgener fra loftet.

Den almindelige forsikring dækker normalt ikke skader, der kommer fra mår og mus. Man kan i de fleste forsikringsselskaber tilkøbe en udvidelse af forsikringen, som vil dække skader fra gnavere og mår. Er du i tvivl om din forsikring dækker, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Hvad kan du gøre for at holde husmår ude af dit hus?

Hvis du ikke vil have husmår på dit loft, må du sørge for, at den ikke kan komme derind. Du må prøve at finde ud af, hvilke ruter den bruger, og spærre vejen for den.

Selve adgangen til loftet kan du som regel finde oppe på taget, fx ved en vindskede, skotrende, langs tagryggen eller ved en kvist. Hvis en tagsten eller tagplade sidder skævt, kan det også være husmårens indgangshul. Du skal lukke alle huller på størrelse med et hønseæg - når du har sikret dig, at der ikke er en husmår indenfor.

Husmåren kan også bruge et træ, der står tæt på huset, som adgangsvej. Du kan sætte et omvendt ”kræmmerhus" af hønsenet omkring træstammen, så husmåren ikke kan komme op ad stammen og ud på de grene, der kan give den adgang til taget. Hvis nedløbsrøret fungerer som adgangsvej, kan du også sætte en krave om det.

Hvordan får du en husmår ud af dit hus eller have?

Du kan forsøge at skræmme husmåren væk fra loftet med lys, støj eller lugt. Noget tyder på, at du får den bedste effekt, hvis du bruger flere skræmmemidler på samme tid. Det vil sige, at du tænder elektrisk lys og samtidig støjer med en transistorradio eller højttaler. Det er bedst, hvis du kan tænde og slukke nede fra boligen, når husmåren er aktiv på loftet. Så vænner den sig ikke til chikanen. Det er en god idé at flytte lys og støjkilder rundt på loftet så ofte som muligt.

Du kan være heldig, at stærke lugte påvirker husmårens gode lugtesans så meget, at den flytter. Du kan prøve med naftalin, hjortetakolie eller paradiklorbenzol i skåle, gazeposer eller på klude, som du fordeler rundt om på loftet.

Bekæmpelse af husmår med jagt

Hvis en husmår volder skade, må den på bestemte steder skydes eller fanges i fælde året rundt. Derudover må husmåren kun jages i perioden fra 1. september til 31. januar (gældende 1. april 2021). Bruger du skydevåben, skal du naturligvis have gyldigt jagttegn.

Kan menneskehår skræmme måren væk?

Nej, det er en skrøne, at måren kan blive skæmt væk ved, at man lægger en tot menneskehår op på loftet. Hele huset lugter i forvejen af menneske, så menneskelugten fra en enkelt tot hår vil ikke kunne gøre nogen forskel.

Bekæmpelse af husmår med fælder

Lokale Falck-stationer kan have særlige mårfælder, som du kan låne en måneds tid, hvis dit abonnement gælder det hus, hvor husmåren plager. Falcks personale stiller fælden op og henter den - og måren, hvis den er gået i fælden. Nogle jagtforeninger yder den samme hjælp og/eller formidler salg af mårfælder. Af hensyn til den evt. tilfangetagne mår, bør du tjekke dem 2 gange dagligt.

Har du ikke prøvet at fange dyr i fælde før, kan du måske få hjælp af en erfaren jæger, eller du kan forhøre dig hos vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. Inden du stiller en fælde op, bør du tænke over, hvad du vil gøre med dyret, hvis det går i fælden.

Kan du ikke selv aflive husmåren eller få andre til at gøre det med det samme, må du betale dig fra det hos dyrlægen. At køre måren langt væk og slippe den løs er også en mulighed. Den kan dog finde vej over lange afstande og er måske snart tilbage på dit loft igen.

De fleste skadedyrsservicer tilbyder bekæmpelse af husmår. 

Generelle regler for at fange dyr i fælde.

Fælden skal indrettes, så de tilfangetagne dyr ikke dræbes eller lemlæstes, og dyret skal kunne ses inde i fælden, når den er lukket.

Fælden må ikke have større indgangsåbning end 60 x 60 cm, og dens indvendige mål må ingen steder overstige 250 cm.

Fælden stilles op udendørs på et sted, hvor du regner med, at husmåren færdes, fx ved et buskads eller langs en hæk. Som lokkemad kan du bruge hønseæg. Husmåren kan godt lide æg, og de har lang holdbarhed. Desuden interesserer de ikke katte, der ellers let går i fælden, hvis du bruger kød som lokkemad.

Du kan lokke måren til fælden ved at lægge 10-12 æg i nærheden af huset, hvor måren færdes. Læg dem 2 og 2, og lav et hul i det ene på størrelse med en tommelfingernegl. Så kan måren nemmere få færten af æggene og lader sig snart lokke af de æg, du har anbragt i fælden.

Fælden må ikke graves ned, og det er ikke tilladt at bruge levende lokkemad. Du skal efterse fælden morgen og aften. Tilfangetagne dyr skal straks tages ud. Hvis andre dyr end husmår går i fælden, fx et pindsvin, skal du sætte det fri med det samme. Hvis en husmår går i fælden, skal den straks aflives eller sættes fri.

Du må altså ikke holde en indfanget husmår i bur. Fanger du en husmår, der har unger, skal du finde ungerne og aflive dem. Alt andet vil være dyrplageri. Husmåren har normalt unger fra februar til juli.

Bekæmpelse af husmår med gift

Det er forbudt at lægge rottegift eller anden gift for husmår. Bedøvende midler må du heller ikke lægge ud. Der er nemlig stor risiko for, at måren vil slæbe den forgiftede lokkemad med rundt, så husdyr eller mennesker kan komme i berøring med giften.

Ofte stillede spørgsmål

Kan husmår gøre skade på mit hus?

Husmåren kan blandet andet ødelægge isoleringsmateriale og dampspærre. Desuden kan dens madrester, dvs. døde dyr, give meget ubehagelige lugtgener.

Dækker min forsikring skader forårsaget af husmår?

Oftest vil din forsikring ikke dække, medmindre du har tilkøbt en udvidelse af forsikringen, der dækker skader fra gnavere og mår.

Hvordan får jeg husmåren ud af mit hus?

Nogle gange kan man skræmme den væk fra loftet med lys, støj eller lugt. Ellers skal du bruge professionel hjælp.