Overalt i Danmark har mange i de seneste år oplevet at få deres bolig oversvømmet efter voldsom regn. Især er det gået ud over kældre.

Oversvømmelse i kælderen kan skyldes to ting:

 1. At grundvandet stiger og siver ind.
 2. At kloakken ikke kan aftage mængden af regnvand hurtigt nok fx ved skybrud. Dermed trænger det beskidte vand ind i boligen via afløbet eller toilettet.

For at sikre både værdier og bygningsdele er det vigtigt at komme i gang hurtigst muligt med at tømme kælderen for vand og gøre den ren.

Pas på med at tømme kælderen selv

Før du går i gang med at tømme og rengøre din kælder selv, skal du nøje overveje, om du vil udsætte dig selv for den helbredsrisiko, der kan være.

Så farligt er kloakvand

Hvis vandet i din kælder indeholder spildevand, kan det medføre sygdomme som:

 • Smitsom leverbetændelse (hepatitis)
 • Roskildesyge
 • Stivkrampe
 • Salmonellose (sygdom forårsaget af salmonellabakterier)
 • Weils syge, som i værste fald kan være dødelig.

Vandet i kælderen kan nemlig indeholde kloakvand, hvilket især gør sig gældende i områder, hvor både regnvand og kloakvand løber i samme kloakledning. Det er det, man kalder 'fælleskloakering', i modsætning til 'separat kloakering', hvor regnvand og afløb fra boliger og virksomheder løber i adskilte rør.

Når det regner stærkt, kan især de fælles kloakker komme under så voldsomt pres, at kloakvandet løber baglæns i rørene. Hvis kælderen ligger lavt i forhold til kloakken ude i vejen, kan det resultere i oversvømmelse af kælderen.

9 trin: Sådan tømmer du selv din kælder for vand

Som udgangspunkt bør du tilkalde professionelle rengøringsfolk til at tømme og rengøre din oversvømmede kælder, hvis der er fare for, at vandet er forurenet med spildevand og slam.

Hvis du alligevel vil gøre arbejdet selv, skal du gøre følgende:

 1. Brug langskaftede gummihandsker og gummistøvler. Hold dig væk, hvis vandet er højere end dine gummistøvler og vent i stedet på, at professionelle kan pumpe vandet væk.
 2. Brug arbejdstøj, der ikke suger vand, og som dækker hele kroppen, samt øjenværn og åndedrætsværn.
 3. Vask dig hurtigst muligt, hvis du kommer i berøring med spildevand, og vær især påpasselig ved sår på huden.
 4. Fjern alt synligt snavs, før du begynder at desinficere kælderen. Brug Rodalon frem for klorin, da Rodalon også tager lugten. Brug en forstøver eller en håndspray med Rodalon-blanding til at komme helt ind i hjørnerne.
 5. Brug en dykpumpe, hvis vandet står højere end en halv cm. Du kan købe en dykpumpe i byggemarkeder fra 500 kr. og op til flere tusinde kr. Dykpumpen skal kunne pumpe vand op med smuds i. Vandet fra dykpumpen skal ledes hen i kloakken uden for dit hus.
 6. Fjern resten af vandet med klude og mopper, inden du går i gang med selve desinficeringen. Smid klude og mopper væk bagefter og brug nye og rene til desinficeringen med Rodalon.
 7. Vask og desinficér dine hænder og gå i bad, når du er færdig.
 8. Vask tøj, sko og andre tekstiler, du har brugt, ved mindst 60 grader.
 9. Afrens gulv, vægge og alle ting/møbler, der kan aftørres, med desinficerende midler. Smid alt, der ikke kan afrenses, ud.

Undgå oversvømmelser med højvandslukke

For at mindske risikoen for en oversvømmet kælder kan et højvandslukke være en simpel løsning. Højvandslukket er en stump kloakrør med to indbyggede klapper, der fungerer som en slags sluse.

Den åbner, når spildevandet løber ud af huset, og lukker hvis kloakvandet presser på udefra.

Video: Sådan sikrer du boligen lige inden et skybrud