Om sommeren er det ikke det store problem, hvis husets varmeforsyning forsvinder i en periode. Men om vinteren kan det være en særdeles kold fornøjelse, hvis der opstår en krise i Danmark. 

Eksempelvis hvis varmen på grund af ekstreme vejrhændelser, cyberangreb, sabotage eller større ulykker svigter i en længere periode

Her giver fagekspert fra Videncentret Bolius, Tine R. Sode, sine bedste råd til, hvordan du kan forberede dig, og hvad du ellers bør tænke over i forhold til din bolig, hvis varmen ryger i en periode.

Tre døgn

Myndighedernes anbefaling er, at du som privatperson kan klare dig i tre døgn, selvom vigtige forsyninger som vand, strøm eller varme bliver afbrudt.

Formålet er at myndighederne kan koncentrere indsatsen om at hjælpe udsatte og genoprette normalen.

Videncentret Bolius har samlet en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du forholder dig, hvis du må undvære strøm, vand eller varme:

Sådan klarer du dig gennem strømsvigt

Sådan klarer du dig, hvis vandforsyningen svigter

Sådan holder du varmen, hvis varmeforsyningen svigter

Du kan finde mere indfo om myndighedernes generelle anbefalinger her:

Beredskabsstyrelsens anbefalinger

Sådan forbereder du dig

Du bør tænke i en kortsigtet og langsigtet forberedelse.

På den korte bane:

 • Tjekke op på lageret af dyner og tæpper i boligen, som kan bruges til at holde varmen med og tætne utætheder. Sørg for at indkøbe ekstra tæpper, hvis det er nødvendigt.
 • Du kan eventuelt investere i el-ovne, som kan give varme. 
 • Har du brændeovn, så sørg for at have brænde på lager.

På den lange bane:

 • Få energirenoveret dit hus, så det er så tæt som muligt. Det kan fx være at få gennemgået og eventuelt repareret tætningslisterne ved vinduerne eller få efterisoleret huset.

Sådan sparer du på varmen her og nu

Hvis der opstår en krisesituation, der går ud over boligens varmeforsyning, kan du følge disse gode råd for at holde på varmen.

 • Det er vigtigt at undgå træk for at holde på varmen. Læg fx tæpper eller håndklæder foran døre og vinduer, der er utætte.
 • Hvis du bor i hus, vil der være varmt vand i rørene og radiatoren i lang tid, så brug det så lang tid som muligt.
 • Brug gardiner for vinduerne til at holde på varmen, men sørg stadig for at lufte regelmæssigt ud – den brugte luft skal ud, så CO2-niveauet i boligen ikke er for høj, og frisk. Desuden er tør luft er også nemmere at varme op. 
 • Træk også gardinerne fra, når solen skinner, så der kan komme varme ind i boligen.
 • Brug tæpper, dyner og ekstra trøjer til at holde varmen.
 • Hvis der ikke er mere varme tilbage i fx radiatorer eller i gulvet, kan I overveje at lukke nogle rum af og samle jer i færre rum. Husk at lufte ud i de aflukkede rum engang imellem. Ellers kan der opstå skimmelsvamp.
 • Hvis du bruger gasovn, petroleumsovn eller lignende, skal du være sikker på, at de må benyttes indendøre. Det skal være i velventilerede rum, så brug dem ikke i soveværelse om natten.
 • Brug aldrig grill indendørs.

Sådan begrænser du dit varmeforbrug

Hvis energiressourcerne er begrænsede i en periode, og vi alle skal udvise samfundssind for at spare på varmen, kan du følge disse anbefalinger.

 • Hold temperaturen på mellem 18 og 20 grader – for hver grad, du sænker temperaturen, kan du ifølge SparEnergi.dk spare fem procent på varmeregningen. Du bør dog ikke sænke temperaturen til under 18 grader, ellers kan der opstå skimmelsvamp.
 • Skru lige højt for alle radiatorerne, så bliver varmen fordelt bedre.
 • Sluk for radiatorerne, når du lufter kortvarigt ud.
 • Træk gardinerne for om aftenen.

Når varmen kommer tilbage

Du bør tjekke din bolig igennem, når varmen vender tilbage.

 • Sørg for at rummene bliver luftet godt igennem.
 • Radiatorerne skal også luftes ud ved at dreje på den lille studs på radiatoren. Når der kommer vand ud, så lukker du studsen igen.
 • ’Motionér’ eventuelt termostaterne lidt.
 •  Tjek alle rør. Der kan være sket frostsprængninger. Vær fx opmærksom på, om fyret taber vand nogler steder. Det kan betyde, at der er en utæthed et sted.

Få flere råd til at spare på varmen hos Spar Energi.