Kort resumé

 • Få inspiration til at indrette affaldssortering i hjemmet, også når pladsen er trang.
 • Lær hvordan du nemt kan adskille tørt og vådt affald og integrere sorteringen i din dagligdag.
 • Gør affaldssorteringen til en naturlig del af hverdagen ved at vælge lettilgængelige og pæne beholdere.

Plast i den ene boks, pap i den anden og metal i en tredje. Herudover skal også glas, papir, batterier, pantflasker, organisk affald og restaffald i hver sin pose eller beholder. Og LED-pærer, der skal afleveres som farligt affald.

Vi affaldssorterer som aldrig før, så flere ressourcer kan blive genanvendt og ikke gå til spilde.

Men er det ikke nemt, får man det måske ikke altid gjort. Det er derfor en god ide at tænke nøje over din indretning af affaldssorteringen i din bolig. Vi hjælper dig på vej i denne guide.

Tip: Klem affaldet sammen

Tøm al emballage, inden du smider det ud, og klem det godt sammen, så det fylder mindst muligt. Fx fylder en mælkekarton langt mindre, når luften er taget ud af den, og den er klemt sammen.

På samme måde kan det mindske kravet til størrelsen på dine affaldsbeholdere, hvis du er flittig til at gå ud med affaldet.

Find plads til affaldssorteringen

Plads er en af de vigtigste faktorer for, at din affaldssortering fungerer. Du behøver dog ikke at droppe din grønne velvilje, fordi du bor småt eller ikke på forhånd har et affaldssystem indbygget i dit køkken. Det gælder nemlig om at tænke kreativt og få overblik over dine muligheder, når pladsen er trang. 

Pladsen under vasken er selvfølgelig oplagt at udnytte, for her er opsamlingen tæt på der, hvor affaldet opstår, og skabet er ofte indrettet til, at det kan blive lidt beskidt. Desuden findes der mange smarte løsninger hertil.

Men er der ikke plads til alle beholdere i skabet under vasken, må du finde andre steder.

Se 23 smarte ideer til din affaldssortering

Rigtig mange firmaer udvikler løsninger til affaldssortering, og der kommer flere og flere til i takt med det voksende fokus på vigtigheden af at sortere og genanvende vores ressourcer. Du har derfor god mulighed for at finde en løsning, der passer til netop dine behov.

Vi har samlet 23 gode løsninger nedenfor.

7 steder du kan finde plads til at sortere affald 

 1. Tænk ikke kun i kvadratmeter, men også kubikmeter, og brug væggen til at hænge dit sorteringssystem på. Det kan se fint ud med et par farverige kasser, muleposer eller kurve under hinanden på væggen. Hæng fx en smuk knagerække op, de kan hænge på.
 2. Udnyt, at døren er en flade, der sjældent bliver brugt, og hæng dine beholdere på den. Brug evt. bagsiden af en dør, eller benyt indersiden af skabslågen i kosteskabet eller et højt skab i køkkenet.
 3. Stabel kasser oven på hinanden, og lav på den måde et rummeligt og pladsbesparende sorteringstårn. Vælg kasser, du stadig kan komme til, selvom de ikke står øverst.
 4. Udnyt, at store dele af affaldet er tørt – fx papir, pap, glas og flasker – og derfor kan opsamles i andre dele af boligen. Fx i kasser under en bænk i entreen. Så er de også altid klar til at blive taget med ned i affaldsrummet i gården.
 5. Hæng flere små poser frem for en stor på skabslågen under vasken. Som bonus undgår du overfyldte poser, der ikke kan lukkes.
 6. Opsæt kroge i loftet, der kan hænge beholdere ned fra. Fx stofposer eller kurve.
 7. Læg to typer affald i én beholder, fx papir med glas og pantflasker. Har du ikke plads til flere opbevaringssteder, kan de tørre affaldstyper godt dele plads og først siden sorteres.

Gør affaldssorteringen nem

Du laver ofte andre ting, mens du sorterer: hakker grøntsager til aftensmaden, ser tv, hører radio, taler med gæster eller holder øje med børnene. Udover at finde en fri plads til affaldssorteringen, er det derfor også afgørende, at dit affaldssystem kræver så lidt energi som muligt, så det fungerer i hverdagen. Det højner nemlig sandsynligheden for, at du rent faktisk får sorteret dit affald.

For at et affaldssystem fungerer, skal det:

 • Være lettilgængeligt
  Det skal være nemt at gå til beholderne og smide affaldet i dem. Undgå at skulle løfte fem kasser eller grave langt ind i et skab for at komme af med dit affald. Et eventuelt låg skal være nemt at løfte – også med fedtede fingre eller en håndfuld kartoffelskræller i hånden.
 • Rumme en beholder til hver affaldstype
  Tjek, hvilke affaldstyper du skal sortere i din kommune, og hav en beholder til hver slags. På den måde undgår du at skulle sortere på ny senere, ligesom det skaber et klart system og større sandsynlighed for orden, at alt har sin plads. Er pladsen sparsom, kan du dog overveje at kombinere opbevaring af to tørre typer affald i samme beholder, fx papir og glas.
 • Være den rigtige størrelse
  Er beholderen for lille, vil affaldet hurtigt kigge op og se grimt ud og måske lugte. Desuden vil du lettere blive irriteret og være tilbøjelig til at smide det ned i en anden bøtte, hvor der er plads. Tænk over, hvilken type affald du har mest af, samt hvad der fylder mest. Plastik fylder typisk meget, hvorfor du bør overveje at placere opsamleren hertil der hvor posen til restaffald normalt sidder.
 • Være tydeligt inddelt
  Skal du først kigge de andre spande igennem, før du ved, hvilken der er den rigtige, vil du være tilbøjelig til at smide skraldet i den første og bedste i ren frustration. Vælg eventuelt beholdere i forskellige farver eller sæt klistermærker med piktogrammer på. Så ved hele familien og gæster også, hvad der er til hvad.
 • Være let at tømme 
  Beholderne skal tømmes på et tidspunkt. Her er det en fordel, at beholderne vejer mindst muligt og er lette at tage fat i og bære ud. Her kan en hank være en fordel.
 • Være placeret rigtigt
  Affaldssystemet skal placeres tæt på, hvor affaldet opstår. Da det oftest er i køkkenet, er det en god ide at placere det her. Da du også genererer affald på fx badeværelset og kontoret, kan det være smart med såkaldte satellitopsamlere her, som du senere kan tømme i dit større affaldssystem. Det kan fx være et glas til kontaktlinser på badeværelset og en papirkurv og måske en krukke til batterier på kontoret.

Udseendet tæller også, når du skal sortere affald

Har du ikke plads til at gemme din affaldssortering i et skab eller i en skuffe, er det vigtigt, at du gør noget ud af udseendet på din løsning. Opbevaret affald kan hurtigt blive trist at se på og i sidste ende påvirke din motivation til at sortere.

 • Vælg beholdere i pæne farver og materialer, der passer til indretningen i dit køkken. 
 • Integrer opbevaringen i indbyggede møbler. Lav fx en lille slagbænk, hvor pap, flasker og dåser kan opbevares. Det kan også være en gammel ølkasse, du samtidig kan sidde på, eller en kommode, du har bygget om til affaldssortering. Kun fantasien sætter grænser.
 • Gør beholderne personlige med piktogrammer, håndskrevne klistermærker eller tegninger på, der viser, hvilken type affald der skal i. Lad eventuelt dine børn stå for illustrationerne. 
 • Vælg beholdere, der ikke oprindeligt er beregnet til affald. Det kan gøre dem mindre plastikagtige og industrielle at se på, så de passer bedre ind i boligindretningen, hvis de skal være synlige.
 • Brug beholdere, der er nemme at rengøre, så de holder sig pæne og ikke lugter.

Indret dit hjem til tørt og vådt affald

Der er forskel på, hvordan du bør opbevare affald, alt efter om det er vådt eller tørt. Mens vådt affald tæller organisk affald og restaffald, består den tørre gruppe af plastik, glas, metal, papir og pap.

Vådt affald

Da organisk affald hovedsageligt består af madvarer, kan det nemt risikere at lugte og væske, og det kan tiltrække fluer og bananfluer. Det er derfor vigtigt, at du opbevarer denne type affald i lukkede beholdere og prioriterer pladsen bag lågen under vasken til det.

Tørt affald

Metal og glas skal i de fleste kommuner skylles med koldt vand, inden det kommer i genbrugscontainerne, hvis det er beskidt eller indeholder madrester. Det kan derfor være lidt vådt, når du sorterer det i hjemmet. Desuden kan tomme konservesdåser, syltetøjsglas og vinflasker fylde relativt meget. Du kan derfor med fordel vælge en kasse til opbevaring af dem. 

Plastik er en større og større del af vores affald. Der er nemlig plastik om rigtig mange ting, vi køber. Det kan derfor være en god ide med en stor beholder til det. Plastik kan både være blødt og hårdt. Og i nogle kommuner skal du skelne mellem disse typer, når du sorterer. Især det bløde plast som fx tomme fryseposer og cellofan om frugt og grønt kan fylde forholdsvis meget i forhold til, hvad det reelt burde på grund af luft. Det kan derfor være en god ide at mase dem sammen i et rør, så fylder de minimalt – du kan evt. skubbe det ud, når det er fyldt, med et mindre rør eller lignende. Du kan selv lave et af et gammelt nedløbsrør. 

Den hårde plastik kan du samle i en mulepose på væggen eller anden beholder. Brug evt. beholderen på køkkenlågen i stedet for eller ved siden af den til restaffald, da du ofte skal af med plast.

Papir og pap skal være helt tørt og rent for at kunne genanvendes, og vådt eller beskidt pap og papir skal derfor sorteres som restaffald. En klassisk mulepose på væggen eller en kasse kan være fine løsninger til det tørre papir og pap, du sorterer.