Uisolerede aftræksrør og ventilationsrør giver fugt og dårligt indeklima

Aftræksrør eller ventilationsrør er de rør, der fører luften indefra og ud til det fri. De kan være udført i metal, i cementbaserede (firkantede) rør eller i plastrør.  

Aftræksrør, som går fra fx badeværelsets ventilator eller naturlige aftræk op til tagets overside, går ofte gennem et koldt og uopvarmet loftsrum. 

Hvis aftræksrøret er uisoleret, bliver den varme dampmættede luft inde i røret nedkølet og dermed skabes kondens på indersiden af røret. 

Skader som følge af uisoleret aftræksrør i loftrum 

Hvis aftræksrøret ikke er isoleret,på den del, hvor det er i et koldt loftsrum el. lign, vil den varme fugtige luft blive nedkølet, når den passerer gennem det kolde rum. 

Nedkølingen medfører, at den fugt, som er i luften, fortættes til vanddråber, som så løber på rørets inderside. 

Kondens ses som fugtskjolder på loftet eller som dryppende vand fra aftræksventilen eller ventilatoren.

Udsættes loftet over en længere periode for fugt, vil fugten kunne resultere i råd og svamp, så loftet og loftkonstruktionerne bliver nedbrudt med risiko for større følgeskader. 

Løsning på uisolerede aftræksrør

For at undgå, at der kommer kondens i aftræksrørene, skal rørene isoleres.

Det udføres effektivt ved at isolere aftræksrøret på strækninger, hvor det udsættes for kulde. Det vil typisk betyde, at aftræksrørene skal isoleres i kolde loftrum eller skunkrum. 

Inden du begiver dig ud i en efterisolering af aftræksrør, kan det være en god idé at overveje om de gamle rør skal erstattes med nogle nye. I ældre bygninger er aftræksrørene ofte lavet af metal eller fibercement, hvor det i nyere bygninger er præisoleret plast eller flexlange. 

Aftræksrøret isoleres med særlige isoleringsmåtter, som kan købes på enhver trælasthandel. Måtterne er beklædt med papir eller alu-folie og benævnes typisk ”lamelmåtte”. Eller med rørskåle i mineraluld eller skum.  

Isoleringen sættes fast med galvaniseret ståltråd og/eller med kraftigt tape - gerne aluminiumsbelagt tape. 

Sådan isolerer du bedst dine aftræksrør og ventilationsrør

For at undgå kuldebroer er det vigtigt at udføre arbejdet med præcision.

Der skal være isolering hele vejen rundt om røret. Isoleringen skal gå helt ned til ventilen i loftet – eller til den vandrette loftisolering – og helt op til tagbelægningens underside.

Det anbefales, at røret isoleres med minimum 80 mm isolering.

Ved nybyggeri, eller hvor der skal udføres et nyt aftræksrør, anbefales præisolerede rør, hvor isoleringen har den rette tykkelse. Præisolerede rør vil typisk bestå af polystyren i modsætning til efterisoleringen som udføres med mineraluld.