Sådan kommer du i gang med solvarme

Overvej at udskifte din nuværende varmekilde, og erstat den med solvarme i kombination med et pillefyr. Læs her, hvornår solvarme er en fordel, og hvordan du kommer i gang.

Kan det betale sig at at etablere et solvarmeanlæg?

Hvornår og hvorfor kan det betale sig at at etablere et solvarmeanlæg? Arkivfoto.

Hvornår skal du overveje solvarme?

Du skal overveje solvarme, hvis du:

 • Skal udskifte dit gamle olie- eller gasfyr.
 • Ønsker en billigere og mere miljøvenlig energiløsning til varmt vand og boligopvarmning. 
 • Skal renovere husets tag.

I dag findes der elegante løsninger, som kan integreres diskret i taget, ved at solfangeren nedfældes i tagbelægningen i stedet for at blive monteret ovenpå. Du kan fx få solfangere, der ligner et tagvindue. Det danske firma Velux har udviklet en sådan løsning.

Det er altid en god idé at få en byggesagkyndig til at kigge på sagen, inden du tager en beslutning. En byggesagkyndig eller energivejleder kan bl.a. hjælpe dig med at finde ud af, hvilken solvarmer der vil passe bedst til netop dit hus. 

Solvarmeanlægget kan sagtens benyttes i kombination med et eksisterende fyr og nedbringe din varmeregning med mange tusind kroner. I dag findes der hybride løsninger som er en kombination af flere varmekilder der supplerer hinanden. De regulerer automatisk hvilken varmekilde, der skal tages i brug som den primære og sekundære afhængig af rentabiliteten. 

På den måde er du også sikker på at have varme nok i mørke og kolde vinterperioder.

Solvarme er et godt alternativ til jordvarme, hvis du ikke har en have, som egner sig til jordvarmeanlæg.

LÆS OGSÅ: Passiv solvarme

Hvad skal du overveje, før du går i gang?

 • Kig på dit hustag eller din grund. Hvor kan solvarmeanlæggets solfanger placeres? Solvarme kan ikke svare sig, hvis solfangeren ikke kan vendes i sydlig retning, eller hvis træer eller bygninger spærrer for sollyset.
 • Hvad er dit tags hældning? Hvis solfangeren monteres på et tag, skal taget have en hældning på 30-60 grader.
 • Kan taget bære en solfanger? Det kommer an på tagkonstruktionen og bæreevnen. Få en fagmand til at kontrollere, om husets tag kan bære en solfanger.
 • Hvor stort er dit vandforbrug? Solvarmeanlægget kan ikke tjene sig hjem, hvis varmtvandsforbruget er under 100 liter dagligt, eller hvis der er tilslutningspligt til fjernvarme.
 • Har du vandbåret centralvarmeanlæg? Et solvarmeanlæg til boligopvarmning kræver, at du har et vandbåret centralvarmeanlæg.
 • Hvilken løsning kan du kombinere med? Et solvarmeanlæg i et helårshus med en familie med børn og voksne skal i de fleste tilfælde kombineres med en anden varmeløsning for at sikre tilstrækkelig varmeenergi om vinteren. Anlægget producerer i løbet af året energi nok til at dække 60-70 procent af dit samlede behov for varmt brugsvand og 15-30 procent af energibehovet til opvarmning af dit hus. I vinterhalvåret skal der suppleres med et pillefyr, en brændeovn eller et eksisterende olie- eller gasfyr.

LÆS OGSÅ: Pillefyr

Hvor lang tid tager det at få installeret solvarme på taget?

Det tager typisk 1-3 dage at få installeret solvarme på dit tag. Foto: Torben Klint

Sådan virker et solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg består af en solfanger, der normalt ligger på husets tag i sydvendt retning. Men solfangeren kan også sidde på et udhus eller stå på jorden.

Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmes en frostsikker væske i varmesystemet, som hverken fordamper ved høje temperaturer eller fryser ved kolde vinteraftener. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og husets varmtvandsbeholder, hvor væsken afgiver sin varme.

Rørene mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen trækkes normalt gennem taget og etageadskillelse(r) til beholderen, som typisk står i et fyrrum eller en kælder.

Derudover består solvarmeanlægget af en styringsenhed. Styringsenheden og cirkulationspumpen placeres som regel tæt på varmtvandsbeholderen.

LÆS OGSÅ: Aktiv solvarme

Hvilke typer solvarmeanlæg findes der?

Der findes teknisk set 2 typer solvarmeanlæg: 

 • Plansolfangeranlægget 
 • Rørsolfangeranlægget

Plansolfanger 

Plansolfangeren er den simple, billigste og mest afprøvede løsning. 

Den har en absorberplade, der optager solens varme og afgiver den til transmissionsvæsken, som løber i rør hen over pladen. 

Ydelsen er som regel 20-30 procent lavere end hos den nyere type, rørsolfangeren, men prisforskellen på de 2 typer er også 20-30 procent. Bemærk dog, at prisen for selve solvarmeanlægget kun er en del af den samlede pris for etablering af et solvarmeanlæg. Der kommer arbejdsløn oveni, hvorved prisforskellen udjævnes. 

Rørsolfanger 

Rørsolfangeren består af et antal adskilte absorbere, som ligger inde i lufttomme glasrør. Den har en lidt højere etableringspris, men yder til gengæld også mere. Fordelen ved rørsolfangerne er bl.a., at de er nemmere at vedligeholde, da rørene let kan udskiftes, hvis disse bliver beskadiget. Rørene kan altså skiftes separat og uafhængigt af hinanden. 

Solvarme på tag

Hvis din familie består af 4 personer, og dit hus er 140 kvadratmeter, bør du etablere mellem 6 til 12 kvadratmeter solfangerplader. Arkivfoto.

Hvor stor solfanger skal du bruge? 

Hvor stor en solfanger du har brug for, skal vurderes af en autoriseret vvs-installatør. Som tommelfingerregel kan du regne med, at en familie på 4 i et hus på 140 kvadratmeter skal have et solfangerareal på mellem 6 og 12 kvadratmeter til opvarmning af vand og bolig.

Hvordan kommer du godt fra start?

Et solvarmeanlæg bør etableres af en autoriseret installatør. Indhent altid 3 tilbud fra forskellige installatører, der har dokumenteret erfaring med solvarmeanlæg. Du kan også vælge en installatør, som er KSO-certificeret

Det er din garanti for, at installatøren har den rette uddannelse og erfaring, og at han benytter produkter med den europæiske Solar Keymark-mærkning. Bag denne mærkningsordning står den europæiske solfangerindustri, og produkter med dette mærke bliver testet efter fastlagte kriterier på udvalgte testlaboratorier rundt om i Europa.

Hvilke faldgruber er der ved solvarme?

Tjek bevoksning eller byggeplaner foran husets sydside - ikke mindst hos naboen. Et solvarmeanlægs tekniske levetid er sat til at være 30 år, men hvis der i mellemtiden vokser store træer op på den anden side af hækken, kan anlæggets ydelse år for år blive ringere. Den reelle levetid vides endnu ikke.

Vær opmærksom på garantien. Mange leverandører lover 10 års garanti. Men det betyder ikke nødvendigvis 10 års garanti mod defekter. Det er næsten altid en ydelsesgaranti. Seriøse leverandører skifter dog uden beregning defekte dele også nogle år efter den gældende minimumsgaranti på 2-5 år.

Undgå for stort eller for lille anlæg. Er solvarmeanlægget for lille eller for stort, bliver det enten dyrere end nødvendigt eller leverer ikke tilstrækkelig varme. Benyt derfor kun en fagmand med den nødvendige viden og erfaring, fx en KSO-certificeret vvs-installatør.

Kontrollér lokalplanen for dit område. Måske er der planer om at bygge en skyggegivende ejendom syd for dit hus.

Tjek, om der er særlige servitutter på din ejendom, som forhindrer eller vanskeliggør opsætningen af en solfanger.

Hvad koster et solvarmeanlæg?

Afhængigt af anlæggets størrelse og ydeevne, kan prisen variere en del. Som udgangspunkt koster et solvarmeanlæg et sted mellem 25.000 til over 65.000 kr., afhængigt af størrelse og type, samt hvorvidt anlægget kun skal levere varme til vand eller både til vand og boligopvarmning (2015). Priseksemplerne herunder inkluderer ny varmtvandsbeholder. 

Der findes også de såkaldte luftsolfangere, som er et soldrevet ventilationsanlæg, der blæser varm luft ind i boligen. De anvendes oftest i kældre eller sommerhuse, hvor der ikke er tilstrækkelig naturlig eller mekanisk ventilation til at holde rummene tørre. Nogle typer kan også varme brugsvand op.

Luftsolfangere er det billige alternativ, hvis du blot skal supplere andre varmekilder på et begrænset areal i boligen. De fås for få tusind kroner og opefter, afhængig af, hvor stort et rum, du skal have varmet op (2015).

LÆS OGSÅ: Luftsolfangere

Hvordan er økonomien med et solvarmeanlæg?

Her er 2 eksempler på, hvad et solvarmeanlæg kan koste. Det ene anlæg skal kun opvarme brugsvand. Det andet anlæg giver varme til både brugsvand og radiatorer.

Eksempel 1: Solvarmeanlæg udelukkende til opvarmning af brugsvand

Hus og behov: Varmt vand til parcelhus med 3-4 personer. Solvarmeanlægget supplerer ældre oliefyr

Installation: 4,4 m2 solfanger

Pris: 53.625 kr. inkl. ny varmtvandsbeholder på 280 liter

Forventet årlig besparelse: 3.400 kr.

Eksempel 2: Solvarmeanlæg til både opvarmning af brugsvand og radiatorer

Hus og behov: Varmt vand og boligopvarmning til parcelhus med 3-4 personer. Solvarmeanlægget supplerer ældre oliefyr

Installation: 7 m2 solfanger

Pris: 65.000 kr. inkl. ny varmtvandsbeholder

Forventet årlig besparelse: 5.500 kr.

Hvordan installeres et solvarmeanlæg?

Installation af et solvarmeanlæg tager typisk 1-3 arbejdsdage.

 • Solfangeren monteres normalt med bøjler og beslag på husets tag.
 • Der laves en rørføring fra solfangeren til vandbeholderen. 
 • Der skal evt. også installeres en ny vandbeholder.

Du behøver ikke undvære varme under etableringen, for at det eksisterende fyr kan fortsætte med at køre. Hvis dit tag alligevel skal skiftes, kan du etablere et solvarmeanlæg, der kan nedfældes i taget.

Det er meget vigtigt, at montagen bliver udført korrekt, hvis du etablerer det på det eksisterende tag. Ved gennembrydninger kan du risikere at taget bliver utæt som følge af ødelagt tagbelægning eller undertag. Alliér dig derfor med en byggesagkyndig som kan besigtige arbejdet og kvalitetssikre, at alt er udført korrekt efter bogen.

Det samme gør sig gældende, hvis du er ved at få lagt nyt tag. Du skal sikre dig at tætningen omkring bøjlerne eller beslagene, er 100 procent udført efter producentens anvisninger. 

Kan du selv opsætte et solvarmeanlæg?

Hvis du er fiks på fingrene, kan du i princippet selv montere et solfangerpanel på taget. Men er du i tvivl om, hvordan du helt præcis skal gøre, så få en fagmand til at udføre arbejdet. Det vil være ærgerligt at ødelægge tagkonstruktionen og underliggende bygningsdele.

Skaderne kan være ret omfattende, hvis der opstår en utæthed - derfor bør du være varsom med at kaste dig ud i sådan en opgave.

Hvilke myndigheder og forsyningsselskaber skal underrettes?

Du skal:

 • Ansøge om tilladelse hos teknisk forvaltning i din kommune, når du skal sætte solvarmeanlægget op. Det skal du, fordi installation af solvarme er en byggesag. 
 • Orientere dit forsikringsselskab. I tilfældet af tyveri, vil din husforsikring ikke dække.
 • Anmelde anlægget til BBR-registret.

Hvad skal du holde øje med, når solvarmeanlægget er installeret? 

Undersøg med det samme, om der er opstået skader på ejendommen i forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget.

Tjek også med det samme, om anlægget rent faktisk kører. Bed om en skitse over anlæg og rørføring. Så har du beviser, hvis der senere opstår tvist. Derudover gør skitser og montagevejledningerne det nemmere for en anden installatør at reparere anlægget.

Hvad gør du, hvis solvarmeanlægget ikke virker?

Mange leverandører har minimum 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl. Hvis anlægget ikke leverer den forventede varme, skal du straks henvende dig til installatøren.

Det er sjældent, der opstår fejl på selve solfangeren. Men efter mange år kan der blive behov for at udskifte cirkulationspumpen. Du bør vælge et anerkendt fabrikat, som har eksisteret i mange år. Så er der størst chance for, at anlægget også eksisterer om 10-20 år.

LÆS OGSÅ: Solceller

Billedgalleri: Få solceller til at se godt ud

Kilder og henvisninger

Kilder:

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab