Når du får din elregning fra dit elselskab, kan du ikke umiddelbart se, om selskabet har beregnet alt korrekt – fx, hvor mange kWh du har brugt mellem kl. 18 og 21, hvor strøm oftest er dyrest.  

Hvis du er i tvivl, om din elregning passer til punkt og prikke, kan du selv kontrollere det. Desværre er det ikke nogen helt enkel affære, men på den anden side er det ikke helt umuligt, hvis du har regnearket Excel og en pc.

Sæt god tid af til tjek af din elregning

Første gang du foretager øvelsen, bør du afsætte et par timer til arbejdet, men når først du har lært at hente data i det rigtige format hos Energinet, kan du klare dig med en halv time bag skærmen.  

Udgangspunktet er Energinets store database over forbrugernes elforbrug, hvor du finder alle de relevante data på to forskellige hjemmesider. Derudover har du også brug for at kende transporttarifferne hos dit net-selskab, hvilket du finder på selskabets hjemmeside.

Men lad os nu komme i gang og hold nu tungen lige i munden. Ingen af de to hjemmesider hos Energinet er specielt intuitive, så måske skal du prøve dig frem nogle gange.

Brug evt. det excel-ark, som Videncentret Bolius har oprettet til at tjekke elregning, som hjælp.

Find dine forbrugsdata på eloverblik.dk

1) Gå ind på hjemmesiden Eloverblik. 

2) Klik på cirklen oven over ”Privat” og log på med dit ”MitID”.

3) Dernæst præsenteres du for en oversigt over dine målepunkter (elmålere) – normalt er der en elmåler for hver boligenhed. Markér den elmåler, du vil have data på ved at klikke på den lille firkant i højre side ud for det relevante målepunkts-ID.

4) Klik på ”hent data”, som er placeret øverst til enten venstre eller højre.

5) Vælg ”Måledata” i det nye vindue, hvorefter boksen udvider sig, og du kan vælge en periode nederst i boksen.

6) Vælg et outputformat, som enten kan være Excel eller CSV. Her er det mest naturligt at vælge Excel.

7) Vælg ”tidsopløsning på måledata” og afmærk ”time”.

8) Når du har afmærket den sidste valgmulighed, bliver downloadfeltet nederst i boksen grønt. Klik derefter på ”download”, hvorefter filen bliver hentet ned på din PC.

9) Når filen er hentet, kan du se den i et lille vindue øverst til højre i browseren.

10) Hvis vinduet ikke dukker op, kan du finde filen i en mappe i din browser. Find mappen med ”downloads” og hent filen ”Meterdata” ned på skrivebordet eller et andet sted. Alternativt kan du søge efter ”Meterdata” i Windows, hvorefter filen gerne skulle dukke op.

11) Træk filen over på skrivebordet, eller et andet sted, så du har nem adgang til den.

Find periodens elpriser på elspotprices

Vi skal nu i gang med andet trin i processen og have indhentet de relevante elspotpriser i det valgte tidsrum. Dem finder du på energidataservice.

12) Vælg hhv. en startdato og en slutdato i de to øverste bokse. Bemærk, at slutdatoen skal ligge en dag længere fremme end den ønskede periode. Ønsker du fx en opgørelse over forbruget i december, skal du indtaste fra 1/12-23 til 1/1-23.

13) Klik dernæst på ”Add a rule” nedenfor valget af periode.

14) Vælg ”Price area” i boksen til højre, hvis det ikke står der i forvejen.

15) I den næste boks, ”Enter value”, indtaster du ”DK1” for Vestdanmark eller ”DK2” for Østdanmark.

16) I den sidste indtastningsmulighed vælger du ”Hour DK” i boksen til venstre og ”Ascending”. Dermed sikrer du, at tabellen starter med første dag i perioden i lighed med det første regneark,

17) Tryk nu på ”submit”, hvilket sender dine instrukser afsted til serveren,

18) Klik nu på ”Download”. Vælg excel-format i rullegardinet.

19) Et lille vindue åbner sig øverst i skærmbilledet. Træk filen i vinduet ud på skrivebordet eller et andet sted.

20) Hvis vinduet ikke skulle dukke frem, kan du finde filen ”Elspotpriser” i mappen ”Downloads” i din browser. Søg alternativt efter filnavnet på din pc.

Kombinér de to Excel-filer

Du har nu to Excel-filer, der skal parres. Vi vælger at bruge filen ”meterdata” som grundark.

21) Kopiér nu de fem kolonner i filen, ”Elspotprices” over i filen, ”Meterdata”. Kontrollér nøje, at tidspunkter og dato passer til hinanden i de to datasæt. Hvis ikke tidspunkterne stemmer overens, kan du slette de overflødige rækker i Excel.

22) Det kan være en fordel af ændre dato-formatet, så det også viser klokkeslæt. Brug formater-funktionen til dette formål.

23) Da el-spotprisen er opgivet i kr. pr. mWh, skal vi have den omregnet til kr. pr. kWh. Det foregår ved, at du opretter en ny kolonne, hvor spotprisen divideres med 1.000. Navngiv kolonnen, ”Spotpris i kr. pr. kWh”.

24) Find tarifferne fra dit net-selskab. Gå ind på dit net-selskabs hjemmeside og find tarifferne. Søg eksempelvis efter ”radius nettarif 2023” i Google. Hvis du er i tvivl om, hvilket net-selskab du har, kan du finde det her hos Green Power Denmark.

25) For januar 2023 ser du fx følgende priser i vinterhalvåret:

  • Lavlast: 24-06: 17,016 øre
  • Højlast: 06-17 + 21-24: 51,032 øre
  • Spidslast: 152,08 øre

26) Opret en ny kolonne i regnearket og navngiv den ”Net-selskab”

27) Indtast nu satserne ud for de respektive timer. Husk at anføre beløbet i kroner og behold alle decimaler. Husk endvidere, at alle beløb skal være ekskl. moms.

28) Når du har indtastet tarifferne for det første døgn, kan du kopiere tarifferne ned gennem resten af kolonnen.

29) Opret en kolonne til en foreløbig sum, hvor du adderer indholdet af kolonnerne: ”Spotpris pr. kWh” og ”Afgift til netselskabet”. Navngiv kolonnen som ”sum pr. kWh”. 

30) Opret en ny kolonne til beløbet pr. kWh inkl. moms. I kolonnen ganger du beløbet uden moms med 1,25. Navngiv kolonnen som ”sum pr. kWh inkl. moms”

31) Opret en ny kolonne, som angiver dit forbrug i kroner for hver enkelt time. I cellen skal du gange forbruget i kW i den enkelte time med prisen pr. kWh inkl. moms. Navngiv kolonnen ”forbrug i kr. time”

32) Addér resultatet af de relevante kolonner, så, du får et samlet forbrug i kWh og et samlet forbrug i kr. I vedlagte regneark udgør forbruget 78,5 kWh, mens summen af de tidsafhængige afgifter og strømpris udgør 140,23 kr.

33) Vi har nu et overblik over de variable elementer i prisen pr. kWh. Men der kommer derudover også en række faste (og dermed tidsuafhængige) tillæg pr. kWh, som vi beregner nederst i regnearket.

  • Grøn el: 3,75 øre – hvis du køber 100 % ”grøn strøm”.
  • Elafgift: 1,0 øre
  • Afgift til Energinet: 14,036 øre
  • Eventuelt spottillæg – elselskabets fortjeneste

34) Gang alle de relevante ørebeløb op med antallet af forbrugte kWh i månedens løb og læg beløbet til den ovenfor angivne sum på 140,24 kr. Uden spottillæg bliver den samlede regning på 154,99 kr.

Kontrol af din elregning er mulig – men tag hensyn til spottillægget

Hvis du har nogenlunde styr på Excel og følger ovenstående fremgangsmåde, er det faktisk muligt at kontrollere elregningen fra din leverandør. 

Hvis beløbet ikke stemmer med regningen, kan forklaringen være, at leverandøren beregner sig et skjult tillæg til spotprisen. Ikke alle selskaber nævner nemlig spottillægget på deres hjemmeside.

I ovennævnte eksempel med de aktuelle tariffer og afgifter har det ikke været muligt at tjekke med el-leverandørens regning, da regningen ikke var udskrevet på indeværende tidspunkt.

At beløbet ikke er helt skævt ses ved, at beløbet kun ligger to kroner lavere end på appen ”min Strøm''.

Som en ekstra kontrol har vi foretaget en beregning på forbruget i december, hvilket stemte på øre med opgivelsen fra elselskabet. Så det er altså muligt at nå frem til præcis det samme resultat, som der er opgivet på regningen.