På dette interaktive Danmarkskort kan du se, hvordan huspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig i de sidste 20 år i forhold til landsgennemsnittet. Under kortet kan du se, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de parcel- og rækkehuse, der er blevet solgt i kommunen i et kvartal. På grund af en teknisk fejl er landspriserne desværre ikke helt korrekte.

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre huse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan huspriserne blive påvirket af enkelte salg - fx kan huspriserne stige meget, hvis der er kommet et nyt boligkvarter i kommunen, og de nye og ofte dyre huse bliver solgt, mens der tilsvarende vil være et fald året efter, hvis det samme ikke sker der.

Sådan bruger du kortet

 1. Klik på en kommune (i nogle få tilfælde kan navnet på kommunen gå lidt ind over en anden kommune, her skal du kiikke på omridset af kommunen og ikke navnet for at finde den rigtige kommune).
 2. Før musen hen over grafikken og se huspriserne kvartal for kvartal.
 3. Under kortet kan du læse mere om, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.
 4. Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.
Laveste pris i 1. kvartal 2020
Højeste pris i 1. kvartal 2020

Corona-epidemi får boligpriserne til at falde i 2020

De nyeste tal fra 1. kvartal 2020 viser, at huspriserne på landsplan er steget med 4,1 procent siden samme tidspunkt året før. 1. kvartal dækker januar, februar og marts, og det er således begrænset, hvor meget indflydelse corona-epidemien, der for alvor fik fart på midt i marts, har haft på priserne.

Det kommer den dog til, men formentlig ikke så slemt som frygtet. De Økonomiske Råd forventede i første omgang, at boligpriserne ville falde 8,2-11,1 procent i 2020, men i juni blev det forventede prisfald justeret til 1,8 procent. Nationalbanken mener, at boligpriserne vil falde med 2,3 procent i 2020. Til gengæld forventer både de økonomiske vismænd og Nationalbanken, at boligpriserne vil stige pænt i 2021. 

Sommerhuspriser og ejerlejlighedspriser stiger mere end huspriser

Efter at være steget mere end lejlighedspriserne i halvandet år, har lejlighedspriserne igen fået overtaget. De steg således med 5,6 procent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 mod husprisstigningen på 4,1 procent.

Ingen af de to kan dog hamle op med stigningen i sommerhuspriserne, der er gået op med 7 procent det seneste år.

Højeste huspriser nogensinde - næsten

Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 14.170 i 1. kvartal 2020 er huspriserne på det højeste niveau nogensinde - også højere end de var lige før finanskrisen i 2007.

Fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne justeret for inflation stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 2007.

- Siden medio 2007 har inflationen udgjort ca. 18 procent, så selv om huspriserne i dag ligger lidt over niveauet i 2007, er der stadig tale om et realt prisfald på cirka 16 procent, fastslår han.

Stor forskel på stigninger i huspriser siden 2007

Jørgen Munksgaard Rasmussen understreger, at der er tale om meget store forskelle i prisudviklingen siden 2. kvartal 2007. 

- Flere områder i landet halter rigtig meget bagefter. Mens huspriserne i København er steget med 36 procent siden 2. kvartal 2007, ligger priserne i Lolland Kommune i dag 34 procent under prisniveauet i 2007, siger han.

Jørgen Munksgaard Rasmussen peger dog på, at boligstatistikken ikke er helt retvisende ved sammenligning af kvadratmeterpriserne.

- Vi ved, at der er store kvalitetsforskelle mellem husene i de enkelte kommuner. Typisk er de solgte huse i landets lavprisområder væsentligt ældre end i højprisområderne. En kvadratmeter bolig i Lolland Kommune til 4.000 kr. kan derfor ikke sammenlignes med en tilsvarende kvadratmeter bolig i København til 38.000 kr., forklarer han.

Huse dyrest på Frederiksberg og billigst i Lolland Kommune

Huspriserne i 1. kvartal 2020 er højst i hovedstaden og i området omkring København. Aarhus er den eneste kommune uden for dette område, der er på top 30-listen over kommuner med de højeste kvadratmeterpriser. Aarhus Kommune ligger på en 24. plads på listen, mens Odense er nr. 34 og Skanderborg nr. 36.

Listen toppes af Frederiksberg og Gentofte Kommuner, hvor et gennemsnitshus koster henholdsvis 49.058 og 46.229 kr. pr. kvadratmeter i 1. kvartal 2020. Gennemsnitsprisen på landsplan er 14.170 kr.

I Frederiksberg er huspriserne 12 gange højere end i Lolland Kommune, der er landets billigste kommune at købe hus i, mens huspriserne er næst lavest i Langeland Kommune. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus i Lolland og i Langeland Kommuner er henholdsvis 3.953 og 4.356 kr.

Et gennemsnitligt hus på 145 m2 i Frederiksberg Kommune koster 7,1 millioner kr., mens prisen for samme størrelse hus i Lolland Kommune er 573.000 kr.

Huspriser går op i hele landet

Over hele landet er der en opadgående tendens for huspriser. Samtlige landsdele og regioner har haft stigende huspriser i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal 2019.

76 kommuner har en positiv prisudvikling, mens 21 kommuner har haft et fald i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på de huse, der er blevet solgt.

Tønder, Ærø, Lemvig og Frederikshavn Kommuner har haft de største husprisstigninger det seneste år. De største stigninger ligger spredt ud over landet.

Huspriserne er faldet mest i de tre ø-kommuner, Langeland, Fanø og Samsø samt i Sønderborg Kommune.

At det netop er disse kommuner, der ligger i top og bund kan skyldes, at nogle få dyre huse er blevet solgt i et kvartal, men ikke i et andet.

Huspriser stiger mest på Sjælland

Østsjælland og Vest- og Sydsjælland er med henholdsvis 6,1 % og 5,6 %  højdespringerne blandt landsdele, når det kommer til prisstigninger, mens priserne stiger mindst i Vestjylland med 1,9 %.  

 1. Østsjælland  6,1 %
 2. Vest- og Sydsjælland: 5,6 %
 3. Bornholm:  5,5 %
 4. Nordjylland:  5,0 %
 5. Københavns Omegn:  4,9 %
 6. Østjylland:  3,9 %
 7. København By:  3,7 %
 8. Nordsjælland: 3,2 %
 9. Fyn:  3,2 %
 10. Sydjylland  2,9 %
 11. Vestjylland:  1,9 %