Med tjeklisten nedenfor kan du finde ud af, om dit solcelleanlæg opfylder de gældende krav.

Hvis du finder fejl eller er usikker på, om dit solcelleanlæg er i orden, anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at du kontakter leverandøren af solcelleanlægget eller en autoriseret elinstallatør.

1. Er dit solcelleanlæg tilsluttet korrekt i eltavlen?

Solcelleanlægget må ikke bare tilsluttes på en tilfældig gruppe. Som udgangspunkt skal solcelleanlægget tilsluttes på forsyningssiden af det beskyttelsesudstyr, der beskytter grupperne i installationen.

Et solcelleanlæg må ikke forbindes til en gruppe ved hjælp af en stikprop og stikkontakt.

2. Skal ledninger i systemet beskyttes mod gnavere?

Hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme gnavere, skal kabler beskyttes mod gennembidning. Det kan gøres ved korrekt placering, ved mekanisk beskyttelse eller ved kablets egne egenskaber.

3. Hvilken type fejlstrømsafbryder/sikkerhedsafbryder (RCD-relæ) skal anvendes til beskyttelse af inverteren?

Der skal anvendes en RCD type B.

Type B fejlstrømsafbrydere giver all-round sikkerhed og fungerer dermed også som DC afbryder til solceller. Strømomformere i solcelle-installationer og batterier til energilagring kan generere DC-fejlstrømme (jævnstrøm), som en standard beskyttelsesenhed muligvis ikke registrerer.

RCD’en skal beskytte AC-kredsen (vekselstrøm) fra gruppeafbryderen og frem til og med inverteren.

Såfremt fabrikanten af inverteren klart dokumenterer, at inverteren ikke kræver en RCD af type B, fordi inverteren ved sin konstruktion er sikret imod at levere fejlstrømme med et jævnstrømsindhold over 6 mA, kan installatøren vælge en RCD af fx type A i stedet.

4. Skal solcelleinverteren være tilgængelig?

Ja, invertere skal være tilgængelige så betjening, eftersyn, servicering, vedligeholdelse og adgang til forbindelserne kan foregå så let som muligt. Dette gælder i øvrigt for både inverter og eltavle.

5. Skal der være særlig mærkning på min eltavle?

Din eltavle skal have en passende advarselsmærkning, hvor det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Desuden skal der opsættes et skilt med et symbol, som viser, at der er tilsluttet et solcelleanlæg (PV, photovoltage).