Med den nedenstående tjekliste kan du finde ud af, om dit solcelleanlæg er blevet installeret korrekt.

Hvis du finder fejl eller er usikker på, om dit solcelleanlæg er i orden, anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at du kontakter din leverandør af solcelleanlægget eller en autoriseret elinstallatør. Hvis du ikke selv har adgang til at kontrollere alle steder i solcelleanlægget, kan du få en autoriseret elinstallatør til at gøre det.

1. Er kablerne mellem solcellerne og inverteren (DC-kablerne) anbragt korrekt?

Kablerne:

  • Skal være fastgjort sikkert, så de kan tåle påvirkninger udefra.
  • Må ikke hænge frit under taget, og der må ikke være løse kabler under panelerne.
  • Skal fastgøres til et fast underlag mellem solcellerne og inverteren. De kan fx fastgøres med strips eller lægges i rør eller kabelkanaler.

2. Er samlingerne på jævnstrømskablerne fra solcellepanelerne i orden?

Evt. samlinger af kabler mellem solcellerne og inverteren skal være foretaget i egnet materiel, som sikrer mod berøring af spændingsførende dele. Samlingerne skal endvidere være fastgjort til et underlag.

3. Er installationen beskyttet mod fugt, varme eller andre påvirkninger udefra?

Inverteren skal placeres efter fabrikantens anvisning. Hvis den placeres i et uopvarmet loftsrum, skal den være bygget, så den kan modstå varme og fugt. Hvis inverteren sidder udendørs, skal den være af en type, der er egnet til det.

4. Er der en afbryder på jævnstrømssiden (DC-siden) og en afbryder på vekselstrømssiden (AC-siden) af solcelle-inverteren?

Det er et krav, at inverteren kan kobles fra, hvis der skal laves elarbejde på den. Gruppeafbryderen i tavlen kan anvendes som afbryder på AC-siden.

5. Har inverteren en effektiv jordforbindelse?

Der kan være et selvstændigt jordkabel (gul/grønt) tilsluttet inverteren. Vær opmærksom på, at jordkablet kan være indkapslet eller skjult i installationen, så du ikke selv kan tjekke, at det er i orden.

6. Er solcelleanlæggets vekselstrømsside (AC-side) tilsluttet til en eltavle?

Det er et krav, at inverteren tilsluttes til en eltavle for at sikre, at instllationen er korrekt beskyttet.

7. Er vekselstrømskablerne (AC-kablerne) placeret forsvarligt?

Kablerne skal være fastgjort sikkert til underlaget, så de kan modstå påvirkninger udefra.

8. Er solcelleanlægget sikret ved kortslutning?

Der skal være monteret en gruppeafbryder, der beskytter solcelleinstallationen ved kortslutning i solcelleanlæggets forsyningsledning (AC-kabel). Den svarer til gruppeafbrydere i andre elinstallationer, men skal være mærket med 'Solceller'.

9. Er der installeret den rigtige fejlstrømsafbryder?

Hvis inverteren er bygget, så den ved en fejl kan levere jævnstrøm til installationen, skal der anvendes en særlig fejlstrømsafbryder, type B. Hvis inverteren ikke kan levere jævnstrøm ved fejl, kan der anvendes en almindelig fejlstrømsafbryder, type A.

Bed leverandøren af dit solcelleanlæg om installationsanvisninger, så du ved, at elektrikeren har valgt den rigtige afbryder.

10. Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt?

Fejlstrømsafbryderen bør afprøves ved hjælp af testknappen (mærket T eller test) mindst to gange om året. Er du i tvivl, kan du kontakte en elinstallatør, som har måleudstyr til at kontrollere, om fejlstrømsafbryderen er i orden.

11. Er eltavlen forsynet med advarsel om dobbelt forsyning?

Det skal være markeret, at eltavlen kan have spænding både fra solcelleanlæg og fra elnettet. Markeringen kan fx være et advarselssymbol med tekst eller et piktogram med bogstaverne PV, som angiver et tilsluttet solcelleanlæg.

12. Har du fået dokumentation fra leverandøren på dit solcelleanlæg?

Det skal du bl.a. bruge ved vedligeholdelse af anlægget.