Hvad er skadedyrsbekæmpelse med lyd?

Der er talrige elektroniske produkter på markedet, der angiveligt kan skræmme forskellige typer skadedyr bort ved at udsende lyde. 

Nogle apparater fungerer ved at udsende ultralyd, dvs. lyd med en frekvens på over 20.000 Hz). Lyde med så høj frekvens kan ikke opfattes af det menneskelige øre, men  nogle dyr er i stand til at høre højfrekvente lyde. Ideen er, at støjen vil irritere dyrene så meget, at de flytter til mindre støjende omgivelser. Andre apparater udsender kontinuerligt eller med mellemrum lyde, der minder om de advarselslyde, som de pågældende dyr udsender, når der er fare på færde. Her er ideen, at dyrene vil flygte og holde sig væk fra det område, hvor lyden kan høres. 

Endelig findes der apparater, der udsender lavfrekvent støj, der fx har en lang rækkevidde gennem jord. 

Hvis produkterne virker efter hensigten, er der ikke tale om bekæmpelse i traditionel forstand, hvor dyrene slås ihjel. Der vil være tale om en bekæmpelsesform, der får dyrene til at flytte fra det område, hvor de irriterer eller gør skade. Hvis det lykkedes, risikerer man ikke, at skadedyrene fx dør inde i en bygnings konstruktioner, hvor de kan lugte meget kraftigt, når de går i forrådnelse.

Hvilke dyrearter forsøger man at bekæmpe med lyd?

I Danmark sælges elektroniske produkter, der angiveligt kan skræmme/irritere:

  • Rotter
  • Mus
  • Muldvarp
  • Mosegris
  • Mår
  • Myg

Kan du bekæmpe mus og rotter med lyd?

Nej.

Ifølge kontrollerede forsøg foretaget af bl.a. Skadedyrslaboratoriet under Aarhus Universitet, har de lydgivende produkter ganske vist i første omgang den effekt, at mus og rotter flygter fra lyden, uanset om den udsender ultralyd eller artsspecifikke advarselslyde.

De første mus og rotter vender dog hurtigt tilbage til området, hvor lyden bliver udsendt fra.  Ofte allerede i løbet af en times tid. Efter 1 døgn kan der ikke påvises nogen målbar effekt på antallet af mus/rotter i det pågældende område. I nogle tilfælde har man endda set mus sætte sig oven på en aktiv lydkilde og gnave elledningen over i jagten på noget spiseligt. 

I øvrigt konstaterede forskerne, at en radio tunet ind på P3 havde præcis samme skræmmeeffekt over for mus og rotter, som de testede lydprodukter.

Kan du bekæmpe muldvarpe og mosegrise med lyd?

Nej. 

Nogle apparater udsender ultralyd, der i praksis har så  kort rækkevidde under jorden, at effekten - såfremt den eksisterede - i bedste fald ville være afgrænset til området lige ved siden af apparatet. 

Andre apparater udsender lavfrekvent støj, der har lang rækkevidde under jorden. Men hvis dette har en skræmmende effekt på længere sigt, burde der fx ikke være muldvarpeskud i områder nær motorveje, hvilket der ofte er. 

Ifølge Skadedyrslaboratoriet har grundige tyske undersøgelser kategorisk afvist, at de lydgivende skræmmeprodukter har en effekt på muldvarpe og mosegrise. Derfor har man i Danmark besluttet ikke at bruge penge på tilsvarende undersøgelser.

Kan du bekæmpe husmår med lyd?

Intet tyder på, at udsendelse af lyd er en effektiv måde at bekæmpe husmår på. Der er ganske vist ikke foretaget danske undersøgelser, som kan be- eller afkræfte effekten af de produkter, der er på markedet, og hverken Skadedyrslaboratoriet eller Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) kender til udenlandske undersøgelser af lydprodukternes effekt på mårer. 

På den anden side er der ifølge Danmarks Miljøundersøgelser intet, der tyder på, at bekæmpelse af mårer med lyd har andet end en kortvarig effekt svarende til den, man oplever ved tilsvarende forsøg med mus og rotter. 

Ligeledes har ingen producenter indtil videre forelagt uvildig dokumentation for, at produkterne har en langtidseffekt på mårer.

Det er dog kendt, at husmåren ikke bryder sig om for megen uro. Nogle har god erfaring med at stille en ganske almindelig transistorradio op på loftet, hvor den bedste effekt opnås, hvis lyden kombineres med andre skræmmemidler, såsom lys. Metoden virker bedst, hvis man kan tænde og slukke for lys og lyd nede fra sin bolig, når du kan høre, at husmåren er aktiv på loftet. Formålet er, at husmåren ikke skal vænne sig til chikanen, hvorfor det også er en god idé at flytte skræmmemidlerne rundt på loftet med jævne mellemrum.

Kan du bekæmpe myg med lyd?

Nej.

I det omfang produkterne overhovedet udsender lyd, hvilket kan være svært at påvise, da mennesker ikke altid kan høre de pågældende lyde, har de ingen målbar effekt af betydning på antallet af myg i forsøgsområdet.

En teknisk evaluering af syv elektroniske "myggeskræmmere" foretaget af det biologiske fakultet på Universidade Estadual de Campinas i São Paulo, Brasilien, viser således, at enkelte af de testede produkter havde en decideret, om end svag, tiltrækkende effekt på myg.

Er det en god idé at investere i produkter, der skræmmer skadedyr med lyd?

Der er ingen videnskabelige beviser for, at lyd virker skræmmende på dyr i mere end korte perioder.Hvis der er en effekt af kendte, lydgivende produkter til bekæmpelse af små pattedyr, kan den i bedste fald kun måles i timer.

Derfor kan det frarådes at investere i denne type produkter.