Spørg Bolius

Skader på hæk - kan grundejer forlange hegnssag mod grundejerforening og Hegnssyn?

Hej Bolius

Vi er en grundejerforening med stier liggende rundt om og igennem hele grundejerforeningens parceller. Stierne er gennem de sidste 40 år mere eller mindre blevet inddraget i haverne. Dette har flere generalforsamlinger gjort lovligt ved, at parcelhusejerne kunne bruge det ekstra store stykke have ved også at passe eventuelle hække og lign. Man må også gerne plante blomsterbuske o.lign. på stistykket. Stierne må ikke fjernes, idet der ligger TDC-kabler nedgravet.

Det er ikke alle nuværende parcelhusejere, som har passet det lige godt, men der har ikke været de store problemer hidtil, indtil nu.

En af parcelhusejerne har ikke passet sit område, som bl.a. ligger ind mod en andelsforening, som vi (grundejerforeningen) deler en stor tjørnehæk med. Andelsforeningen har hidtil gjort et pænt arbejde med at vedligeholde deres del/side af hækken. De henvendte sig til os, fordi en af vores parcelhusejere ikke passede sin side af hækken. Efter fælles indsats hjalp de os igen, og vi fik klippet hækken til ca. 180 cm uden vederlag.

Da hækken ikke havde været passet særlig godt, var der naturligvis nogle gamle grene, som var svære at klippe, og der kom et enkelt sted, som blev mere åbent. Parcelhusejeren blev tilbudt at vi plantede nye planter, hvor det var nødvendigt, men ville ikke tage imod dette tilbud.

Parcelhusejeren har nu truet med at anlægge en hegnssag mod grundejerforeningen, hvis vi ikke sørger for, at der etableres et "uigennemsigtigt" hegn i 180 cm højde. Grundejerforeningen har meddelt, at vi i samarbejde med andelsforeningen naturligvis vil sørge for, at hækken bliver renoveret, hvor det er nødvendigt, så tjørnehækken igen bliver 180 c. høj, men at det naturligvis vil tage lidt tid. Parcelhusejeren har haft inddraget et stistykke i sin have på 4 x 30 meter ca. hidtil.

Kan dette virkelig blive til en hegnssag?

Venlig hilsen

Formanden

Hej Formand

Som jeg læser din beskrivelse, kan det ikke blive en hegnssag, fordi parcelhusejeren selv skal stå for hegn og hæk, der vender mod offentligt tilgængeligt område som fx sti - hækken skal holdes på egen grund og vedligeholdes af grundejeren - det samme gælder for andelsforeningen og den hæk, der er mellem andelsforeningen og stien/det offentligt tilgængelige område.

Som jeg læser det, er der ingen fælles hæk - og generelt skal grundejerforeninger ikke deltage i vedligeholdelse af hegn og hæk mellem de enkelte grundejere og foreningens fælles arealer - dog med mindre det står i jeres vedtægter eller på anden måde er aftalt.

Du kan læse mere om Hegnsloven og Hegnssyn her: Hegnsloven og hegnsyn Blandt andet, hvilke forhold der reguleres af Hegnsloven og derfor kan afgøres ved Hegnssyn. At hegnsmændene vurderer forholdene på stedet, og så med udgangspunkt i Hegnsloven forsøger at opnå enighed mellem parterne og ellers træffer en afgørelse som begge parter skal følge. Det er også Hegnssynet, der træffer en afgørelse om, hvilken part der skal stå for udgiften, uanset hvilken nabo der har rekvireret Hegnssynet

Jeg vil anbefale, I får styr på skel mellem de enkelte grundejere og stierne, da der ellers fremover kan opstå andre uforudsete problemer, fx ved adgang til nedgravede forsyningskabler, skader, uenighed om hegn og hæk  eller strid om arealer mellem de enkelte grundejere, bebyggelsesprocent, grundens afgrænsning efter salg m.v..

Se mere her: Sådan finder du skellet på din grund
og her: Uenig med nabo - hvad gælder når hegnet ikke står i skel og skelpæle mangler - hævd?
og her: Skal sælger sikre at skel mod nabo, og dermed grundens størrelse er korrekt afsat?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden