Det er bestemt ikke noget pjat, hvis du lader vandet løbe, til det bliver koldt, før du drikker det.

Hvorfor skal du lade vandet løbe?

Vand skal betragtes som et levnedsmiddel på linje med fx mælk, hvis kvalitet og holdbarhed er afhængig af, hvordan du behandler det.

Der er bakterier i alle levnedsmidler – også i vand. Disse bakterier får optimale forhold at udvikle sig i, hvis vandet er for varmt og samtidig står stille i vandrørene.

Når du ikke lader vandet løbe først, er der også en risiko for, at:

  • Vandet indeholder metaller, som selve vandhanen afgiver – bl.a. i form af bly, krom, nikkel og kobber.
  • Der er flere bakterier i vandet, fordi vandet både ligger stille i rørene og udsættes for højere temperatur, når det først er kommet indenfor i dit hus.

Du bør derfor lade det kolde vand fra din vandhane løbe mindst 2-3 deciliter, før du bruger det til te, kaffe eller som drikkevand.

Brug ikke vand fra den varme hane til mad eller drikke

Du bør aldrig drikke vand fra den varme hane eller bruge det til kaffebrygning og madlavning. Det varme vand i din vandhane har nemlig været igennem en opvarmning i en varmeveksler, hvor det ofte står i længere tid.

Det øger risikoen for afgivelse af en betydelig mængde metal. Endvidere har sygdomsfremkaldende bakterier som fx legionella optimale vækstbetingelser i stillestående vand på 25-45 °C.

Der forekommer desuden også mange steder mindre lækager fra fjernvarmesystemet til det varme vand, som dermed kommer til at indeholde de mange kemikalier, som fjernvarmevand er tilsat.

Bakterier kan vokse hurtigt ved høje temperaturer, og derfor er der ofte flere bakterier i varmt vand end i koldt vand. Det behøver dog ikke i sig selv at være et problem, da disse bakterier næsten altid er harmløse. Koges det varme vand, før det evt. anvendes til madlavning, bliver bakterierne slået ihjel og udgør ikke nogen risiko.

Kilder: Henrik L. Hansen, kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, og Statens Seruminstitut

Bakterier trives i varmt, stillestående vand

Når vandet bliver leveret fra vandværket til forbrugerne, har det en temperatur på 7-16 grader. Om vinteren leveres vandet typisk med en temperatur på 7-10 grader og om sommeren på 14-16 grader.

Problemer med vandkvaliteten starter som regel først, når vandet kommer ind i forbrugernes ledningssystem, fordi vandet her både kan komme til at ligge mere stille i vandrørene og få en højere temperatur – enten på grund af dårlig isolering, eller fordi koldtvandsrørene ligger for tæt på varmtvandsrørene. I begge tilfælde bliver vandet opvarmet af omgivelserne.

Brug 'spildvandet' til fx blomstervanding

Det er især vigtigt at få det stillestående vand ud af dine koldtvandsrør om morgenen, da det har ligget stille i rørene det meste af natten. Fyld evt. blomsterkanden op, hvis du lader vandet løbe – så undgår du også vandspild.

Er det sundhedsfarligt at drikke vand fra hanen, når det ikke har løbet først?

Der er fundet bly i nogle af de billige vandhaner, som ikke har godkendte armaturer, og som forbrugere selv installerer. Bly påvirker nervesystemet selv i små doser, så hvis din vandhane afgiver bly til vandet, kan det være skadeligt især for børn, gravide og ammende. Børn er særligt følsomme over for bly, fordi deres nervesystem er under udvikling og derfor kan få skadet deres indlæringsevne og intelligens.

Du skal derfor sørge for at lade vandet løbe, så det er godt koldt, inden du drikker det, så er blyet væk.

Kobber og andre metaller som nikkel og krom kan også have en negativ betydning for din sundhed, men er ikke lige så skadeligt som bly.

Hvad angår en forøget bakterievækst i det kolde vand som følge af stillestående vand og stigende temperatur i vandrørene inde i huset, er menneskers tolerancetærskel meget individuel, men som oftest vil en forøget bakterievækst højst forringe kvaliteten – smagsoplevelsen – af drikkevandet.

Vand fra hanen er bedre end flaskevand

Det er vigtigt at huske, at vand fra hanen i flere undersøgelser slår flaskevand på kvaliteten. For selvom flaskevand kan være op til 500 gange dyrere, rummer det flere bakterier end vand direkte fra hanen, hvilket formentlig skyldes, at vandet i flaskerne står og bliver hengemt.

Dog indeholder flaskevand ikke bakterier i et omfang, der kan gøre os syge.

Hvordan får du godt vand året rundt?

Den højere temperatur om sommeren smitter helt naturligt af på vandrørene i jorden. Derfor kan du opleve, at vandet fra den kolde hane aldrig bliver rigtig koldt, også selvom du lader det løbe længe.

Hvis du gerne vil have adgang til koldt vand hele døgnet, kan du fylde vand på kander eller flasker og stille dem i køleskabet. Det er bedst at bruge glas – da visse plasttyper er mistænkt for at afgive forskellige stoffer til vandet – bl.a. hormonlignede stoffer, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

Umiddelbart kan du godt bruge flasker af PET-plast (polyethylene terephthalate), som sodavands- og kildevandsflasker er lavet af.

Husk også at rense din personlige drikkeflaske

Mange drikker vand ved at genopfylde og bruge den samme plastflaske hele dagen. Som regel genbruger vi en sodavands- eller kildevandsflaske – de såkaldte PET-flasker.

Af både sundhedsmæssige og hygiejnemæssige årsager er det vigtigt grundigt at rengøre den slags flasker mindst en gang om dagen. Udvikling af biofilm har nemlig gode betingelser i sådan en vandflaske, fordi vandet står/ligger stille og temperaturen ofte kommer op på stuetemperatur.

Hvis din flaske er belagt med biofilm, vil indersiden af flasken føles slimet.

Kilde: Søren Lind, chefkonsulent i HOFOR

Undgå biofilm i din vandflaske

Selvom din vandflaske det meste af tiden står i et køleskab, vil en lang opholdstid alligevel påvirke bakterievæksten i vandet – sådan at der efterhånden vil dannes såkaldt biofilm, der en slimet/fedtet hinde af bakterier, som aflejrer sig på indersiden af flasken/kanden.

Du kender sikkert biofilm fra blomsterkanden, hvor der kan være et grønligt lag i bunden, og indersiden føles fedtet.

Derfor er det en god ide hver dag grundigt at rengøre de beholdere, du bruger til drikkevand – fx ved at sætte dem i opvaskemaskinen. Hvis du foretrækker at gøre dem rene med håndkraft, brug da en flaskerenser, hvis opvaskebørsten ikke kan komme ned flasken.

Uanset om du drikker vand fra en glas- eller plastbeholder, skal du hver dag sørge for grundigt at gøre den ren og så fylde den op med frisk vand, der har løbet så længe, at temperaturen er blevet koldere.

Genopfyld ikke oven på gammelt vand.