Spørg Bolius

Skal vi algebehandle vores tag?

I vores lille ejerforening, på i alt 12 lejligheder og med lejligheder på 2. sal, er vi kommet i tvivl, om det er tilrådeligt at foretage algebehandling hver 2. eller 3. år af tegltaget med hældning.

Er det derfor korrekt opfattet, at jeres holdning, også for tegltag på etagebyggeri, er, at algebehandling er en ren kosmetik, og at man risikerer både at skade miljøet og taget?

Med venlig hilsen Knud 

Hej

Mange tak for jeres spørgsmål.

Algebehandling af tage er udelukkende kosmetik. Der er ingen data/beviser/evidens på, at algebehandling forlænger levetiden på taget. Tværtimod. Hvis der anvendes spuling med vand under tryk, vil overfladen på taget blive mere ru og porøs.

Behandlingen kan medføre, at der trænger vand ind under tagstenene og lave fugtskader. Belastningen på taget kan medføre revner eller sten, der bliver skæve.

En algebehandling kan påføre miljøet unødvendige miljøgifte.

Der er de senere år sket en stigning i lavvækst. Lav er det, som også vokser på klipper, eller det som nogle kalder flisepest. Dette er, fordi luftforureningen fra olie og kul afbrænding er faldet, og luften er blevet langt mindre syreholdig. Syreregnen, som man kendte fra 1970érne og frem til 1990érne er nærmest helt forsvundet. Dette forhold gør, at lav vil vokse i langt større grad end tidligere. Men det gør ingen skade. Det er et kosmetisk problem.

Så jeg mener, I skal undlade at give taget algeafrensning.

Læs mere: Tagrensning og maling af eternittage

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden