Skimmelsvamp

Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Bliv klogere her.

skimmelsvamp test
Her bliver der testet for skimmelsvamp. Foto: Stefan Kai Nielsen

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord- og plantedele i naturen. Skimmelsvamp kræver 3 ting for at kunne vokse: Ilt, organisk materiale og fugt. Derfor kan skimmelsvampe vokse i stort set alle huse, når blot der er fugtigt. Skimmelsvampe lever af organisk materiale. I huse kan det fx være:

 • Træ
 • Spånplader
 • Krydsfinérplader
 • Papiret på bagsiden af gipsplader
 • Tapet
 • Lim
 • Kokostæpper
 • Støv

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Sporene findes overalt og når de rette betingelser er til stede - altså ilt, organisk materiale og fugt - begynder de at vokse og sprede nye sporer.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp?

skimmelsvampe bekæmpelse
Skimmelsvamp i et hjørne, hvor der har været en kuldebro og ikke til tilstrækkeligt ventileret. Foto Morten Mathiasen

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp kan ses som en misfarvning med forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Det kan også være en lodden belægning i de forskellige farver. Skimmelsvamp lugter ofte muggent, som jordslået stof eller gammelt sommerhus.

Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed?

Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftvej
 • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
 • Hæshed
 • Gentagen bihulebetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som andre svampe kan gøre, fx ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. De er helt uskadelige for konstruktionerne i din bolig.

Hvor i boligen vokser skimmelsvampe typisk?

Du finder typisk skimmelsvampene i baderum, som ikke bliver udluftet godt nok. De sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg eller på vægge og lofter.

I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter eller bag ved møbler, fx bag skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg. Skimmelsvampene kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader og lignende beklædninger.

I kældre og på lofter kan skimmelsvampene findes på træværk og vægge, hvor der er fugtigt.

Kan der være skimmelsvamp i nye boliger?

Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp, hvis der er fugt til stede. Det kan fx være i filtrene i ventilationsanlæg.

Hvad er årsagen til, at der er skimmelsvamp i boligen?

Skimmelsvamp i ældre, kolde boliger

I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel vandskade. Det kan fx være et utæt tag eller vandrør. Der opstår også fugt i dårligt isolerede huse. Den fugtmættede varme indeluft kondenserer på kolde ydervægge. Der dannes simpelthen dug på indersiden af væggene.

Skimmelsvamp i nyere, tætte boliger

Også i nyere, tætte boliger kan der være skimmelsvamp. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra beboernes aktiviteter, fx badning, madlavning og tørring af tøj, give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning, fx mekanisk ventilator i badeværelset og en emhætte i køkkenet. Eller et varmegenvindingssystem.

Skimmelsvamp i helt nye boliger

I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Der afgives en masse fugt fra materialerne i nye huse - fugt i mørtel, fugt i spartelmasse, fugt i maling, mv. Denne fugt skal udtørres og det kan tage månedsvis, før huset er tørt. Det kan give skimmelsvampe - selv i et nybygget, velisoleret hus.

Skimmelsvamp i kældre

Kældre er mere fugtige, fordi vand trænger ind udefra, fx gennem utætte vægge eller gulve. Selv helt tætte vægge vil være lidt mere fugtige, fordi de ikke bliver udtørret i det fri, som ydervæggene over jorden gør. Det kan medføre skimmelsvampe på overfladerne i kælderen.

Hvis fugtproblemerne i kælderen typisk viser sig om sommeren som fugtige gulve og vægge, er der sandsynligvis tale om sommerkondens. Det vil sige, at varm, fugtig sommerluft trænger ind i kælderen og her sætter sig på de kølige gulve og vægge, der er under jordhøjde.

fjern skimmelsvamp
Er der blot tale om angreb af skimmelsvamp på et mindre område, kan angrebet fjernes ved at vaske med et egnet desinfektionsmiddel. Foto: Tommy Verting

Sådan fjerner du skimmelsvamp

Mindre angreb af skimmelsvamp på vaskbare overflader kan du fjerne ved at vaske med rengøringsmidlet Rodalon, Minus Mug eller anvende et bekæmpelsesmiddel som Protox eller Hysan. Den metode kan du bruge på bl.a. malede vægge, fliser/klinker, murværk, plastmalet glasvæv. Sørg for at følge produkternes anvisning nøje. Angrebne materialer der ikke kan vaskes, må kasseres. Det kan fx være tapet, bløde vægplader, isoleringsmaterialer, gipsplader samt puds, der skal bankes af.

Det kan være vanskeligt at fjerne skimmelsvampeangreb inde i bygningens konstruktioner, eksempelvis inde i væggene bag spånplader og lign. Men det er vigtigt, at skimmelsvampene bliver fjernet helt, da der ellers er risiko for, at svampene breder sig igen.

Hvis du har store områder, der er angrebet med skimmelsvampe, skal du overlade opgaven til professionelle. Firmaer, der har specialiseret sig i at skimmelsanere, bruger fx dampafrensning, afrensning med is eller anden mekanisk afrensning af overflader.

Sådan finder du årsagen til skimmelsvampen

Fugtproblemerne skal findes og fjernes. Det er vigtigt at du får elimineret årsagen til skimmelsvampvæksten. Ellers vil problemerne opstå igen i løbet af meget kort tid. Du kan få skimmelvækst i løbet af blot en uge, hvis betingelserne er til stede.

Du kan bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvor fugten kommer fra:

 • Er taget tæt. Er der løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste?
 • Er der revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten, så fugten kan komme ind igennem muren?
 • Er der revner i fugerne om vinduerne og/eller dørene.
 • Fungerer kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset ordentligt? Spørg evt. en kloakmester til råds.
 • Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte?
 • Trænger udsugningen til at blive renset eller skiftet? Er emhættens filter rent?
 • Er der utætte vandrør, som vand siver ud af? Hvis jeres vandforbrug er meget højt eller pludselig er steget, kan det være tegn på, at der er utætheder. Du kan også tjekke om dine vandrør er tætte ved at lukke alle vandhaner, sørge for at vaskemaskine eller opvaskemaskine ikke kører, samt at wc-et ikke løber. Når alt er lukket, kigger du på din vandmåler, og hvis den stadig kører, kan der være noget galt.
 • Fylder du ofte vand på fyret? Man bør ikke fylde vand på fyret mere end 2-3 gange årligt.
 • Er der utætheder omkring gulvafløb, vaske eller i badet?
 • Er fugerne på badeværelset intakte? Selv mindre revner og huller kan give store vandskader.

I ældre, uisolerede boliger er det måske ikke muligt helt at undgå kolde, fugtige områder i boligen. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud, så den fugtmættede inde luft bliver udskiftet med en tørrere luft udefra. Husk man bør lufte ud med gennemtræk 3 gange dagligt af 5-10 minutters varighed. 

Kan man få skimmelsvamp af manglende ventilation?
Skimmelsvamp i en niche, hvor der har stået et skab. Der har ikke været tilstrækkelig ventilation. Foto: Morten Mathiasen

Hvordan undgår du skimmelsvamp?

Sørg for, at luften inden døre ikke er for fugtig så luft ud ofte så at den fugtige luft ikke kondenseres på fx kølige vægge. Sørg for at eliminerer kuldebroer.

Du skal også sikre dig at de enkelte konstruktioner er tætte mod regn og andre fugtpåvirkninger

I eksisterende bygninger

For at undgå fugt i boligen skal du bl.a. sørge for at:

 • Holde taget tæt.
 • Reparere vandskader hurtigt.
 • Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 • Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt.
 • Reparere fuger og revner i facader og fundamenter.
 • Sørge for, at fuger omkring vinduerne er tætte.
 • Rense emhætten og udsugningen i badeværelset og tjekke, at de virker ordentligt.
 • Lufte ud jævnligt, 3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter.

I nybyggeri

For at undgå fugt og skimmelsvamp i nybyggeri er det vigtigt, at byggematerialer bliver opbevaret, så de ikke bliver udsat for fugt. Hvis materialerne er blevet fugtige, må de ikke bygges ind i konstruktioner, før de er tørret ud.

Det er også vigtigt, at det i byggeperioden sikres, at alt den fugt som der er ved nybyggeri, bliver udtørret. Der kommer en masse fugt ved fx opmuring af vægge, spartling, maling, mv.

Din adfærd har betydning for udviklingen af skimmelsvamp

Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder. Det kan i høj grad også skyldes fugt, der kommer indefra, fx når du bader, laver mad, tørrer tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser. Udluft med gennemtræk.
 • Tænd emhætten, når du laver mad, start gerne 5 minutter inden og lad den køre i 5 min efter du har taget maden af blusset.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad og tænd for ventilatoren, hvis du har en. Eller åbn vinduet.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.
Forsikringen skimmelsvamp
Opstigende grundfugt har givet denne skimmelsvamp, som er lyserød. Foto: Morten Mathiasen

Dækker husforsikringen skader på grund af skimmelsvamp?

Husforsikringen dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp, idet husforsikring dækker skader på huset. Skimmelsvamp nedbryder ikke konstruktionerne og forsikringen dækker derfor ikke. Men forsikringen vil dog dække, hvis skimmelsvampeangrebet er en følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, fx hvis du har haft en stormskade, hvor der er kommet meget vand ind i boligen, som har bevirket, at der opstår vækst af skimmelsvamp.

Ejerskifteforsikringen kan dække skimmelsvamp. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om der er dækning


Få styr på de vigtigste opgaver i dit hus og have

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke opgaver du skal lave i hus og have, så du undgår besvær og store ekstra-regninger. Med Bolius’ app Husets Kalender kan du nemt holde overblikket.

Hver måned har vores fageksperter udvalgt 3-6 vigtige opgaver. Vi viser dig, hvordan du løser dem, og hvor vigtige de er – og så er appen endda gratis og reklamefri.

Download appen i dag, og gør dit liv som boligejer nemmere.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab