Skimmelsvamp

Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Læs mere om skimmelsvamp her.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp?

SE OGSÅ: Sådan undgår du skimmelsvamp

LÆS OGSÅ: Sundhedsfaren ved skimmelsvamp

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som andre svampe kan gøre, fx ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. De er helt uskadelige for konstruktionerne i din bolig.

LÆS OGSÅ: Ægte hussvamp - en af husets store fjender

LÆS OGSÅ: Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

LÆS OGSÅ: Sådan fjerner du skimmelsvamp i din bolig

Sådan finder du årsagen til skimmelsvampen

Fugtproblemerne skal findes og fjernes. Det er vigtigt at du får elimineret årsagen til skimmelsvampvæksten. Ellers vil problemerne opstå igen i løbet af meget kort tid. Du kan få skimmelvækst i løbet af blot en uge, hvis betingelserne er til stede.

Du kan bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvor fugten kommer fra:

 • Er taget tæt. Er der løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste?
 • Er der revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten, så fugten kan komme ind igennem muren?
 • Er der revner i fugerne om vinduerne og/eller dørene.
 • Fungerer kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset ordentligt? Spørg evt. en kloakmester til råds.
 • Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte?
 • Trænger udsugningen til at blive renset eller skiftet? Er emhættens filter rent?
 • Er der utætte vandrør, som vand siver ud af? Hvis jeres vandforbrug er meget højt eller pludselig er steget, kan det være tegn på, at der er utætheder. Du kan også tjekke om dine vandrør er tætte ved at lukke alle vandhaner, sørge for at vaskemaskine eller opvaskemaskine ikke kører, samt at wc-et ikke løber. Når alt er lukket, kigger du på din vandmåler, og hvis den stadig kører, kan der være noget galt.
 • Fylder du ofte vand på fyret? Man bør ikke fylde vand på fyret mere end 2-3 gange årligt.
 • Er der utætheder omkring gulvafløb, vaske eller i badet?
 • Er fugerne på badeværelset intakte? Selv mindre revner og huller kan give store vandskader.

I ældre, uisolerede boliger er det måske ikke muligt helt at undgå kolde, fugtige områder i boligen. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud, så den fugtmættede inde luft bliver udskiftet med en tørrere luft udefra. Husk man bør lufte ud med gennemtræk 3 gange dagligt af 5-10 minutters varighed. 

Hvordan undgår du skimmelsvamp?

Sørg for, at luften inden døre ikke er for fugtig så luft ud ofte så at den fugtige luft ikke kondenseres på fx kølige vægge. Sørg for at eliminerer kuldebroer.

Du skal også sikre dig at de enkelte konstruktioner er tætte mod regn og andre fugtpåvirkninger

I eksisterende bygninger

For at undgå fugt i boligen skal du bl.a. sørge for at:

 • Holde taget tæt.
 • Reparere vandskader hurtigt.
 • Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 • Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt.
 • Reparere fuger og revner i facader og fundamenter.
 • Sørge for, at fuger omkring vinduerne er tætte.
 • Rense emhætten og udsugningen i badeværelset og tjekke, at de virker ordentligt.
 • Lufte ud jævnligt, 3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter.

I nybyggeri

For at undgå fugt og skimmelsvamp i nybyggeri er det vigtigt, at byggematerialer bliver opbevaret, så de ikke bliver udsat for fugt. Hvis materialerne er blevet fugtige, må de ikke bygges ind i konstruktioner, før de er tørret ud.

Det er også vigtigt, at det i byggeperioden sikres, at alt den fugt som der er ved nybyggeri, bliver udtørret. Der kommer en masse fugt ved fx opmuring af vægge, spartling, maling, mv.

LÆS OGSÅ: Undgå fugtproblemer, når du bygger

Din adfærd har betydning for udviklingen af skimmelsvamp

Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder. Det kan i høj grad også skyldes fugt, der kommer indefra, fx når du bader, laver mad, tørrer tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser. Udluft med gennemtræk.
 • Tænd emhætten, når du laver mad, start gerne 5 minutter inden og lad den køre i 5 min efter du har taget maden af blusset.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad og tænd for ventilatoren, hvis du har en. Eller åbn vinduet.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.

LÆS OGSÅ: Luft ud, luft ud, luft ud

Dækker husforsikringen skader på grund af skimmelsvamp? Husforsikringen dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp, idet husforsikring dækker skader på huset. Skimmelsvamp nedbryder ikke konstruktionerne og forsikringen dækker derfor ikke. Men forsikringen vil dog dække, hvis skimmelsvampeangrebet er en følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, fx hvis du har haft en stormskade, hvor der er kommet meget vand ind i boligen, som har bevirket, at der opstår vækst af skimmelsvamp.

Ejerskifteforsikringen kan dække skimmelsvamp. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om der er dækning

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab