Skimmelsvamp

Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Læs mere om skimmelsvamp her.

skimmelsvamp angreb i loftet
Her bliver der testet for skimmelsvamp. Foto: Stefan Kai Nielsen

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vores huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter (organisk materiale). I huse kan det fx være:

 • Træ
 • Spånplader
 • Krydsfinérplader
 • Papiret på bagsiden af gipsplader
 • Tapet
 • Lim
 • Kokostæpper
 • Støv

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, en slags frø, som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Sporene findes overalt og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp?

SE OGSÅ FILMEN: Sådan undgår du skimmelsvamp

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent.

Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed?

Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
 • Hæshed
 • Gentagen bihulebetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær

LÆS OGSÅ: Sundhedsfaren ved skimmelsvamp

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som for eksempel ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. Men de er dog heller ikke helt uskadelige for dit hus. De kan fx give grimme og ildelugtende misfarvninger på væggene, som ikke er lige er til at fjerne.

Hvor i boligen vokser skimmelsvampe typisk?

Du finder typisk skimmelsvampene i baderum, som ikke bliver udluftet godt nok. De sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg eller på vægge og lofter.

I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter eller bag ved møbler, fx bag skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg. Skimmelsvampene kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader og lignende beklædninger. Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp, hvis der er fugt til stede. Det kan fx være i filtrene i ventilationsanlæg.

I kældre og på lofter kan skimmelsvampene findes på træværk og vægge, hvor der er fugtigt.


Få styr på de vigtigste opgaver i dit hus og have

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke opgaver du skal lave i hus og have, så du undgår besvær og store ekstra-regninger. Med Bolius’ app Husets Kalender kan du nemt holde overblikket.

Hver måned har vores fageksperter udvalgt 3-6 vigtige opgaver. Vi viser dig, hvordan du løser dem, og hvor vigtige de er – og så er appen endda gratis og reklamefri.

Download appen i dag, og gør dit liv som boligejer nemmere.

Hvad er årsagen til, at der er skimmelsvamp i boligen?

Ældre, kolde boliger

I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens, da luften er varmere end de kolde ydervægge.

Nyere, tætte boliger

Også i nyere, tætte boliger kan der være skimmelsvamp. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra beboernes aktiviteter, f.eks. badning, madlavning og tørring af tøj, give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning, f.eks. mekanisk ventilator i badeværelset og en emhætte i køkkenet.

Helt nye boliger

I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud senere. Det kan give skimmelsvampe - selv i et nybygget, velisoleret hus.

Kældre

Kældre kan være fugtige, fordi vand trænger ind udefra, fx gennem utætte vægge eller gulve. Det kan medføre skimmelsvampe på overflader i kælderen.

Hvis fugtproblemerne i kælderen typisk viser sig om sommeren som fugtige vægge og gulvoverflader, er der sandsynligvis tale om sommerkondens. Det vil sige, at varm, fugtig sommerluft trænger ind i kælderen og her sætter sig på de kølige vægge under jordhøjde.

LÆS OGSÅ: Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

Sådan finder du årsagen til skimmelsvampen

Fugtproblemerne skal fjernes først

Før du går i gang med at fjerne skimmelsvampe fra lofter og vægge, er det vigtigt, at du først fjerner årsagen til, at skimmelsvampene er der - nemlig fugtproblemerne i boligen.

Du kan bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvor fugten kommer fra:

 • Er taget tæt. Er der løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste?
 • Er der revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten, så fugten kan komme ind igennem muren?
 • Fungerer kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset ordentligt? Spørg evt. en kloakmester til råds.
 • Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte?
 • Trænger udsugningen til at blive renset eller skiftet? Er der f.eks. fnuller fra tørretumbleren i udsugningskanalen? Du kan undersøge udsugningen ved at holde et stykke tyndt papir eller en plastpose ind mod den. Suget er kraftigt nok, hvis det kan holde papiret/posen oppe.
 • Er der utætte vandrør, som vand siver ud af? Hvis jeres vandforbrug er meget højt eller pludselig er steget, kan det være tegn på, at der er utætheder. Du kan også tjekke om dine vandrør er tætte ved at lukke alle vandhaner, sørge for at vaskemaskine eller opvaskemaskine ikke kører, samt at wc-et ikke løber. Når alt er lukket kigger du på din vandmåler, og hvis den stadig kører kan der være noget galt.
 • Er der utætheder omkring gulvafløb, vaske eller i badet?

I ældre, uisolerede boliger er det måske ikke muligt helt at undgå kolde, fugtige steder i boligen. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud, for at holde boligen tør.

I nybyggede boliger, hvor fugt er blevet bygget ind med byggematerialerne, kan det være nødvendigt at åbne konstruktionerne for at tørre dem ud.

Er der blot tale om angreb af skimmelsvamp på et mindre område, kan angrebet fjernes ved at vaske med et egnet desinfektionsmiddel. Foto: Tommy Verting

Sådan fjerner du skimmelsvamp

Når du har fjernet årsagen til fugten, kan du gå til angreb på selve skimmelsvampevæksten.

Mindre angreb af skimmelsvamp på vaskbare overflader kan fjernes ved at vaske med desinfektionsmidler som Rodalon og Minus Mug eller anvende et bekæmpelsesmiddel som Protox. Den metode kan du bruge på bl.a. malede vægge, fliser/klinker, murværk, plast malet glasvæv. Sørg for at følge produkternes anvisning nøje, da midlerne er hårde mod miljøet.

Angrebne materialer, der ikke kan vaskes, må kasseres. Det gælder fx tapet, bløde vægplader, isoleringsmaterialer, gipsplader samt puds, der skal bankes af.

Det kan være vanskeligt at fjerne skimmelsvampeangreb inde i bygningens konstruktioner, eksempelvis inde i væggene bag spånplader og lign. Men det er vigtigt, at skimmelsvampene bliver fjernet helt, da der ellers er risiko for, at svampene breder sig igen.

Hvis du har store områder, der er angrebet med skimmelsvampe, bør du overlade opgaven til professionelle. Firmaer, der har specialiseret sig i at renovere bygninger med skimmelsvamp, bruger f.eks. dampafrensning, afrensning med is eller anden mekanisk afrensning af overflader.

LÆS OGSÅ: Sådan fjerner du skimmelsvamp i din bolig

Hvordan undgår du skimmelsvamp?

Sørg for, at huset er så tørt, at skimmelsvamp ikke kan vokse der. Skimmelsvamp kan vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80 procent. Du kan måle den relative fugt med en fugtmåler.

I eksisterende bygninger

For at holde huset tørt skal du bl.a. sørge for at:

 • Holde taget tæt.
 • Reparere vandskader hurtigt.
 • Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 • Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt.
 • Reparere fuger og revner i facader og fundamenter.
 • Sørge for, at fuger omkring vinduerne er tætte.
 • Rense emhætten og udsugningen i badeværelset og tjekke, at de virker ordentligt.
 • Lufte ud jævnligt.

I nybyggeri

For at undgå fugt og skimmelsvamp i nybyggeri er det vigtigt, at du som bygherre sørger for, at byggematerialer bliver opbevaret, så de ikke bliver udsat for fugt. Hvis materialerne er blevet fugtige, må de ikke bygges ind i konstruktioner, før de er tørret ud.

I kældre

Om vinteren kan det hjælpe på skimmelproblemer, hvis du sørger for god udluftning af en fugtig kælder. Om sommeren kan udluftning derimod medvirke til, at kælderen bliver mere fugtig, fordi varm fugtig sommerluft sætter sig på de kølige kældervægge under jordhøjde.

Din adfærd har betydning

Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder. Det kan også skyldes fugt, der kommer indefra, f.eks. fra badning, madlavning, tørring af tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser
 • Tænd emhætten, når du laver mad.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.

Dækker husforsikringen skader på grund af skimmelsvamp?

Husforsikringen dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp. Forsikringen vil dog dække, hvis skimmelsvampeangrebet er en følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, fx en vandskade eller en stormskade.

Hvis du har haft en vandskade, er det en god idé at få forsikringsselskabets taksator til at tage prøver for skimmelsvamp i de konstruktioner, der har været våde. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at der er skimmelsvamp, og det kan senere være svært at bevise, at skimmelproblemerne har sammenhæng med vandskaden.

Ejerskifteforsikringen dækker i flere tilfælde skimmelsvamp. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om der er dækning

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Kilder og henvisninger

Kilder:

Fonden Byg-Erfa Byggeteknisk Erfaringsformidling Statens Byggeforskningsinstitut, SBI Bøgh og Vogensen, Bygnings Biologisk Rådgivning Teknologisk Institut Goritas Bygningsundersøgelser Sundhedsstyrelsen Astma-Allergi Forbundet


Henvisninger:

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab