Skimmelsvamp

Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Bliv klogere her.

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker.

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i forvejen lider af allergi. Selvom du er allergisk over for skimmelsvamp, er det ikke sikkert, at du reagerer på alle slags skimmelsvampe. Måske reagerer du kun på nogle få typer. Hvis du er allergisk over for skimmelsvampe, kan det derfor være en god idé at finde ud af præcis, hvilke arter af skimmelsvampe du ikke kan tåle. Det kan gøre det lettere at finde ud af, hvor de skimmelsvampe, du ikke kan tåle, vokser i huset.

Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Skimmelsvampenes muglugt kan være generende, men regnes ikke i sig selv for at være skadelig.

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som andre svampe kan gøre, fx ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. De er helt uskadelige for konstruktionerne i din bolig.

Sådan finder du årsagen til skimmelsvampen

Fugtproblemerne skal findes og fjernes. Det er vigtigt at du får elimineret årsagen til skimmelsvampvæksten. Ellers vil problemerne opstå igen i løbet af meget kort tid. Du kan få skimmelvækst i løbet af blot en uge, hvis betingelserne er til stede.

Du kan bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvor fugten kommer fra:

 • Er taget tæt. Er der løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste?
 • Er der revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten, så fugten kan komme ind igennem muren?
 • Er der revner i fugerne om vinduerne og/eller dørene.
 • Fungerer kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset ordentligt? Spørg evt. en kloakmester til råds.
 • Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte?
 • Trænger udsugningen til at blive renset eller skiftet? Er emhættens filter rent?
 • Er der utætte vandrør, som vand siver ud af? Hvis jeres vandforbrug er meget højt eller pludselig er steget, kan det være tegn på, at der er utætheder. Du kan også tjekke om dine vandrør er tætte ved at lukke alle vandhaner, sørge for at vaskemaskine eller opvaskemaskine ikke kører, samt at wc-et ikke løber. Når alt er lukket, kigger du på din vandmåler, og hvis den stadig kører, kan der være noget galt.
 • Fylder du ofte vand på fyret? Man bør ikke fylde vand på fyret mere end 2-3 gange årligt.
 • Er der utætheder omkring gulvafløb, vaske eller i badet?
 • Er fugerne på badeværelset intakte? Selv mindre revner og huller kan give store vandskader.

I ældre, uisolerede boliger er det måske ikke muligt helt at undgå kolde, fugtige områder i boligen. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud, så den fugtmættede indeluft bliver udskiftet med en tørrere luft udefra. Husk man bør lufte ud med gennemtræk 3 gange dagligt af 5-10 minutters varighed. 

Din adfærd har betydning for udviklingen af skimmelsvamp

Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder. Det kan i høj grad også skyldes fugt, der kommer indefra, fx når du bader, laver mad, tørrer tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser. Sørg for at skabe gennemtræk, når du lufter ud.
 • Tænd emhætten, når du laver mad. Start gerne 5 minutter før, og lad den køre i 5 min, efter at du har taget maden af blusset.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Tænd for ventilatoren, hvis du har en. Eller åbn vinduet.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab