Indhold i denne artikel

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe trives godt på fugtige steder i din bolig. Opdager du skimmelsvamp, bør du fjerne det, da det kan gøre mennesker syge. Læs mere om skimmelsvamp her.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vores huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter (organisk materiale). I huse kan det fx være:

skimmelsvamp angreb i loftet
Her bliver der testet for skimmelsvamp. Foto: Stefan Kai Nielsen
 • Træ
 • Spånplader
 • Krydsfinérplader
 • Papiret på bagsiden af gipsplader
 • Tapet
 • Lim
 • Kokostæpper
 • Støv

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, en slags frø, som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Sporene findes overalt og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp?

SE OGSÅ FILMEN: Sådan undgår du skimmelsvamp

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent.

Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed?

Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
 • Hæshed
 • Gentagen bihulebetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær

LÆS OGSÅ: Sundhedsfaren ved skimmelsvamp

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt, hvis man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig forgiftning.

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som for eksempel ægte hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan bryde sammen. Men de er dog heller ikke helt uskadelige for dit hus. De kan fx give grimme og ildelugtende misfarvninger på væggene, som ikke er lige er til at fjerne.

Hvor i boligen vokser skimmelsvampe typisk?

Du finder typisk skimmelsvampene i baderum, som ikke bliver udluftet godt nok. De sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg eller på vægge og lofter.

I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter eller bag ved møbler, fx bag skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg. Skimmelsvampene kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader og lignende beklædninger. Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp, hvis der er fugt til stede. Det kan fx være i filtrene i ventilationsanlæg.

I kældre og på lofter kan skimmelsvampene findes på træværk og vægge, hvor der er fugtigt.

Hvad er årsagen til, at der er skimmelsvamp i boligen?

Ældre, kolde boliger

I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens, da luften er varmere end de kolde ydervægge.

Nyere, tætte boliger

Også i nyere, tætte boliger kan der være skimmelsvamp. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra beboernes aktiviteter, f.eks. badning, madlavning og tørring af tøj, give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning, f.eks. mekanisk ventilator i badeværelset og en emhætte i køkkenet.

Helt nye boliger

I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud senere. Det kan give skimmelsvampe - selv i et nybygget, velisoleret hus.

Kældre

Kældre kan være fugtige, fordi vand trænger ind udefra, fx gennem utætte vægge eller gulve. Det kan medføre skimmelsvampe på overflader i kælderen.

Hvis fugtproblemerne i kælderen typisk viser sig om sommeren som fugtige vægge og gulvoverflader, er der sandsynligvis tale om sommerkondens. Det vil sige, at varm, fugtig sommerluft trænger ind i kælderen og her sætter sig på de kølige vægge under jordhøjde.

LÆS OGSÅ: Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

Sådan finder du årsagen til skimmelsvampen

Fugtproblemerne skal fjernes først

Før du går i gang med at fjerne skimmelsvampe fra lofter og vægge, er det vigtigt, at du først fjerner årsagen til, at skimmelsvampene er der - nemlig fugtproblemerne i boligen.

Du kan bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvor fugten kommer fra:

 • Er taget tæt. Er der løse tagsten eller utætheder omkring tagsten, tagvinduer, skorstene og kviste?
 • Er der revner i facaden eller ødelagte fuger mellem mursten, så fugten kan komme ind igennem muren?
 • Fungerer kloakker, afløb og eventuelle dræn omkring huset ordentligt? Spørg evt. en kloakmester til råds.
 • Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte?
 • Trænger udsugningen til at blive renset eller skiftet? Er der f.eks. fnuller fra tørretumbleren i udsugningskanalen? Du kan undersøge udsugningen ved at holde et stykke tyndt papir eller en plastpose ind mod den. Suget er kraftigt nok, hvis det kan holde papiret/posen oppe.
 • Er der utætte vandrør, som vand siver ud af? Hvis jeres vandforbrug er meget højt eller pludselig er steget, kan det være tegn på, at der er utætheder. Du kan også tjekke om dine vandrør er tætte ved at lukke alle vandhaner, sørge for at vaskemaskine eller opvaskemaskine ikke kører, samt at wc-et ikke løber. Når alt er lukket kigger du på din vandmåler, og hvis den stadig kører kan der være noget galt.
 • Er der utætheder omkring gulvafløb, vaske eller i badet?

I ældre, uisolerede boliger er det måske ikke muligt helt at undgå kolde, fugtige steder i boligen. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for at lufte ud, for at holde boligen tør.

I nybyggede boliger, hvor fugt er blevet bygget ind med byggematerialerne, kan det være nødvendigt at åbne konstruktionerne for at tørre dem ud.

Er der blot tale om angreb af skimmelsvamp på et mindre område, kan angrebet fjernes ved at vaske med et egnet desinfektionsmiddel. Foto: Tommy Verting

Sådan fjerner du skimmelsvamp

Når du har fjernet årsagen til fugten, kan du gå til angreb på selve skimmelsvampevæksten.

Mindre angreb af skimmelsvamp på vaskbare overflader kan fjernes ved at vaske med desinfektionsmidler som Rodalon og Minus Mug eller anvende et bekæmpelsesmiddel som Protox. Den metode kan du bruge på bl.a. malede vægge, fliser/klinker, murværk, plast malet glasvæv. Sørg for at følge produkternes anvisning nøje, da midlerne er hårde mod miljøet.

Angrebne materialer, der ikke kan vaskes, må kasseres. Det gælder fx tapet, bløde vægplader, isoleringsmaterialer, gipsplader samt puds, der skal bankes af.

Det kan være vanskeligt at fjerne skimmelsvampeangreb inde i bygningens konstruktioner, eksempelvis inde i væggene bag spånplader og lign. Men det er vigtigt, at skimmelsvampene bliver fjernet helt, da der ellers er risiko for, at svampene breder sig igen.

Hvis du har store områder, der er angrebet med skimmelsvampe, bør du overlade opgaven til professionelle. Firmaer, der har specialiseret sig i at renovere bygninger med skimmelsvamp, bruger f.eks. dampafrensning, afrensning med is eller anden mekanisk afrensning af overflader.

LÆS OGSÅ: Sådan fjerner du skimmelsvamp i din bolig

Hvordan undgår du skimmelsvamp?

Sørg for, at huset er så tørt, at skimmelsvamp ikke kan vokse der. Skimmelsvamp kan vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80 procent. Du kan måle den relative fugt med en fugtmåler.

I eksisterende bygninger

For at holde huset tørt skal du bl.a. sørge for at:

 • Holde taget tæt.
 • Reparere vandskader hurtigt.
 • Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 • Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt.
 • Reparere fuger og revner i facader og fundamenter.
 • Sørge for, at fuger omkring vinduerne er tætte.
 • Rense emhætten og udsugningen i badeværelset og tjekke, at de virker ordentligt.
 • Lufte ud jævnligt.

I nybyggeri

For at undgå fugt og skimmelsvamp i nybyggeri er det vigtigt, at du som bygherre sørger for, at byggematerialer bliver opbevaret, så de ikke bliver udsat for fugt. Hvis materialerne er blevet fugtige, må de ikke bygges ind i konstruktioner, før de er tørret ud.

I kældre

Om vinteren kan det hjælpe på skimmelproblemer, hvis du sørger for god udluftning af en fugtig kælder. Om sommeren kan udluftning derimod medvirke til, at kælderen bliver mere fugtig, fordi varm fugtig sommerluft sætter sig på de kølige kældervægge under jordhøjde.

Din adfærd har betydning

Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder. Det kan også skyldes fugt, der kommer indefra, f.eks. fra badning, madlavning, tørring af tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser
 • Tænd emhætten, når du laver mad.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter.

Dækker husforsikringen skader på grund af skimmelsvamp?

Husforsikringen dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp. Forsikringen vil dog dække, hvis skimmelsvampeangrebet er en følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, fx en vandskade eller en stormskade.

Hvis du har haft en vandskade, er det en god idé at få forsikringsselskabets taksator til at tage prøver for skimmelsvamp i de konstruktioner, der har været våde. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at der er skimmelsvamp, og det kan senere være svært at bevise, at skimmelproblemerne har sammenhæng med vandskaden.

Ejerskifteforsikringen dækker i flere tilfælde skimmelsvamp. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om der er dækning

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kommentarer (17)

 1. Allan
  Besøg www.RadonFri.dk og få Danmarks billigste skimmelsvamptests
  (0)Svar og se andres svar


 2. Jan
  Hvem kontakter man hvis man er nervøs for om man er forgiftet? Min læge ved det ikke.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Steen
  Ja problemet er bare ikke så let når boligselskabet ikke få fjernet skimmelsvamp og ikke ville gøre noget, så bliver vi andre syge af det vi er en hel familie der er plaget af det og er blivet syg af skimmelsvamp og jeg har atopisk eksem astma allergi det gør min sygdom værre steen
  (0)Svar og se andres svar


 4. Karl Kristian Dall
  Hej. Et godt råd, efter udluftning af rummet også soveværelset så skal der varme på. De flester skruer ned for varmen i et soveværelse om natten, det er okay hvis bare der luftes ud om morgenen og der kommer varme på om dagen, så undgår man fuftige vægge, har selv haft det.
  mvh. Karl.
  (0)Svar og se andres svar


 5. jørgen hansen jørgensen
  Kære Bolius jeg har taget en skimmelsvamp selv test og den udviser høj lilla farve, dvs. vi har et problem med dette. Jeg vil kontakte jer mandag morgen for en drøftelse mvh jørgen hansen jørgensen frugthegnet 74 2830 virum tlf 21428302
  (0)Svar og se andres svar


 6. Niels Winther
  Kan der dannes skimmelsvampe mellem flamingo plader puds, som med tiden vil trække gennem pudslaget til ydersiden af pudset, det er opstået på grund af en utæthed taget, det har givet en masse vand ned i værelset. Huset er bygget i flamingo og beton.
  (0)Svar og se andres svar


 7. Hanne Nielsen
  Anbefaling: DNA skimmelsvamp test

  Vi har i vores familie længe haft problemer med en tung og dårlig indeluft og indeklima - vi har på den baggrund haft forskellige eksperter ude og kigge både en byggesagkyndig og tømmermester - begge uden at de kunne finde kilden til den dårlige luft! Begge konkluderede bare at vi skulle lufte mere ud, hvilket vi generelt er gode til . Siden har min nabo som sidder på teknisk forvaltning anbefalet os en dna skimmelsvamp test fra ingeniørfirmaet OBH-Gruppen og med det værktøj har vi kunne finde frem til kilden en gammel vandskade under gulvet i badeværelset.

  Vi kan derfor med succes anbefale OBH-Gruppens dna skimmmelsvamp test. Det har været en succes for os!

  Hanne og Steen Nielsen, Farum
  (0)Svar og se andres svar


 8. Stinne Mølgård
  Hej Ann Catrine og andre
  Køb evt. en affugter.
  Jeg ved godt, den fylder, men den er meget effektiv.
  Affugtere kan fås i mange prislejer. Jeg har desværre brændt to af de billige af, og det var vist, fordi jeg glemte at rense støvfiltrene. Nu har jeg fået bedre udluftning på badeværelset og nøjes med en affugter i vores uopvarmede bryggers. Og nu er det en dyrere model, som er købt brugt fra Den blå avis.
  Venlig hilsen Stinne Mølgård
  (0)Svar og se andres svar


 9. Stinne Mølgård
  Hej Ann Catrine og andre
  Køb en affugter.
  Jeg ved godt, den fylder, og det kan være svært i en lejlighed, men hvis der er fugtproblemer i badeværelse, kælder eller andre steder er den meget effektiv.
  Affugtere kan fås i mange prislejer. Jeg har tidligere haft to billige, som begge er brudt sammen. Jeg tror dog ikke kun, det var fordi, de var billige, for muligvis var det også fordi, jeg glemte at rense støvfilteret. Nu har jeg en dyrere én, som jeg har købt på Den blå avis.
  Venlig hilsen Stinne Mølgård
  (0)Svar og se andres svar


 10. Rikke
  Hej Anders
  Du kan spørge Bolius eksperter vedrørende lufttest her:
  http://www.bolius.dk/raadgivning/spoerg-eksperten/
  - det er gratis :-)
  (0)Svar og se andres svar


 11. Anders K.
  hvordan får man lavet en budgetvenlig test af luftkvalitetens i sin bolig? Der er et eller andet i vejen og jeg ved ikke om det er skimmel, støvmider eller andre giftige kemikalier. Jeg bor i en lejlighed fra 1895, som er i god stand og der er ingen synlige skimmelaflejringer. Jeg har fritlagte mursten og bindingsværk flere steder i lejligheden. Jeg ved ikke om dette skaber afgasning af en art? Jeg vil derfor gerne have lavet en lufttests, men ved ikke helt hvem der kan hjælpe?
  (0)Svar og se andres svar


 12. Gitte A. Jensen
  Hej : ) Jeg har set to store svampe på en væg i et kælderrum, de var på størrelse med en udsprunget rose lignede "ørkenroser",at der er skimmensvamp er der ikke tvivl om,men kan det også udvikle svampe på den størrelse ?
  (0)Svar og se andres svar


 13. Ann Catrine Nielsson
  Ville meget gerne kunne se billederne i størrer format, de er lidt for små. Det kunne også være rart med lidt flere oplysninger om hvordan man skal løse problemet hvis man bor i lejlighed uden mulighed for at ændre på bygningskonstruktionen. Syntes problemet ofte forekommer i lejede boliger. Artiklen er dog meget oplysnende. Hvor klager man hvis ens udlejer ikke vil gøre noget ved problemet, og kan man affugte i vådrum uden vinduer? Er der nogle andre praktiske ting man kan gøre for at minske luftfugtighedn i boligen, hvis det ikke er nok med regelmæssig udluftning osv. ?
  (0)Svar og se andres svar


 14. Michael Nielsen
  Vi havde gennem længere tid haft mistanke om skimmelsvamp i vores hus. Vores 2 børn en dreng på 3 år og en pige på 5 år har begge haft løbende problemer med hovedpine og forkølelse. Vi havde til vores held stor succes med anvendelse af en dna test fra det rådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppen. DNA testen gav et tydeligt udslag på at vi havde en skjult vandskade i soveværelset og deraf skimmelsvamp problem i vores hus. Man kan læse mere om testen her http://www.obh-gruppen.dk/Erhverv/Indeklima/Skimmelsvamp_test_dna-test.aspx - vi fik efterfølgende en god rådgivning til at få udbedret skaden fra Lene Mølholm fra firmaet. Hermed en anbefaling fra vores familie!
  (0)Svar og se andres svar


 15. Sebastian
  Rigtig god artikel. Der er jo massere som man skal passe på med skimmelsvamp, og derfor vil jeg da også sige at det gælder om at få fat i et professionelt firma.
  http://www.pro-skadeservice.dk/bekaempelse-af-skimmelsvamp/

  Mange af de tips du lige skriver kendte jeg ikke til.
  (0)Svar og se andres svar


 16. Michael Webersen
  Jeg faldt over denne artikel, da det med husforsikring og skimmelsvamp er et noget omdiskuteret emne, og jeg har selv brugt meget tid med at sætte mig ind i det. Med min fynske baggrund har jeg kontaktet flere med viden omkring dette. Specielt firmaet Midtfyns Totalservice har været gode til at forklare om mine muligheder ved skimmelsvamp rengøring eller sanering, som det vist hedder. Specielt mit hus med lav krybekælder er særdeles svær at rengøre, og her er firmaet eksperter på området. Så er der nogle som har lyst kan man læse mere om dem på deres hjemmeside her http://www.fynstotalservice.dk/ . De var i hvert fald rigtig gode til at vejlede mig, og min problemer blev udbedret meget professionelt. Så er det tip givet videre ;0)!
  (0)Svar og se andres svar


 17. Bjarne
  Jeg synes, artiklen er god og oplysende. Dog synes jeg, at der bør være mulighed for at forstørre billederne, eftersom det er lidt svært at se, i den størrelse, de har.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab