Regeringen og Dansk Folkeparti er i finanslovsaftalen for 2019 blevet enige om at genindføre skrotpræmien for gamle brændeovne. Det sker fra 4. februar 2019, og skrotningsordningen gælder frem til og med 31. december 2020, fremgår det af "Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse", eller Skrotningsbekendtgørelsen, som den også kaldes.

Skrotningsordningen indeholder i korte træk følgende:

  • Skrotpræmien gives til brændeovne eller pejseindsatse produceret i 1994 eller før.
  • Brændeovnen eller pejseindsatsen skal have været lovligt tilsluttet i ansøgerens bolig pr. den 1. december 2018.
  • Skrotningsordningen gælder for beboelser, fx huse, rækkehuse, lejligheder og sommerhuse.
  • Skrotpræmien kan kun gives en gang til en person og en gang til en bolig.
  • Skrotpræmien er på 2.215 kr. (den lokale skorstensfejer skal dog have 215 kr. for at bekræfte skrotningen, og derfor får du reelt 2.000 kr. i hånden).

Skrotningsordning for brændeovne skal mindske luftforurening

Den genindførte skrotningsordning skal sætte mere gang i udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne og mindske den sundhedsskadelige del af luftforureningen og de gener, det kan give andre, hvis naboen ikke fyrer godt nok.

Der er afsat 30 millioner kr. i 2019 og 16 millioner kr. i 2020 til skrotningsordningen. 

Tidligere i 2018 foreslog regeringen også, at visse typer brændeovne, fx kakkelovne og antikke ovne, undtages fra skrotningsordningen, og at brændeovne fra før 2000 skal lukkes eller udskiftes, når et hus, en lejlighed eller et sommerhus handles fra 2020. Disse forslag er dog ikke en del af bekendtgørelsen.

 De seneste år er der ifølge Boligsiden.dk handlet omkring 70.000 boliger årligt. Da hver fjerde bolig i gennemsnit har installeret brændeovn, vil det være omkring 17.500 boliger årligt, som skal dokumentere, at brændeovnen er fra 2000 eller senere, hvis den altså ikke skal skrottes og udskiftes med en ny brændeovn eller helt droppes. Regeringen foreslår, at visse typer brændeovne, fx kakkelovne og antikke ovne, undtages fra ordningen.

20.000 brændeovne udskiftet i 2015 og 2016

Det er ikke første gang, at boligejerne har fået økonomisk hjælp til udskiftning af ældre brændeovne. Fra november 2015 og frem til udgangen af 2016 fik boligejere på samme måde 2.000 kr. ved at udskifte en gammel brændeovn til en ny svanemærket type. Dengang blev ca. 20.000 brændeovne skiftet, hvilket ifølge Teknologisk Institut resulterer i en reduktion af udledte partikler på 400 ton om året. 

Energistyrelsens rapport om brændeforbrug fra 2015 viser, at der fortsat er 150.000 brændeovne tilbage fra før 1990.

Skrotpræmie møder skepsis

Da regeringens forslag blev offentliggjort, mødte det skepsis fra Kaare Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske råd. Han frygter, at udskiftningen bliver for langsom og for dyr i forhold til effekten. Regeringen burde have sat barren højere og trukket grænsen ved brændeovne fra 2010, sagde han til DR.

Tue Patursson, fagekspert inden for energi i Videncentret Bolius, tvivler også på, at skrotpræmien kommer til at have den store effekt.

- Tilskuddet på 2.215 kr. lyder, som om det er i underkanten til at have en effekt i forhold til investeringen af en ny brændeovn. Det kommer formentlig primært til at være for dem, som alligevel ville have udskiftet brændeovnen eller var klar til helt at droppe den.

- Men intentionen er jo god nok. Der er en væsentlig reduktion i partikeludledningen at hente ved udskiftning til en nyere og mere miljøvenlig brændeovn. De nye ovne giver en væsentligt bedre effekt, og udleder langt færre partikler, siger Tue Patursson.