Har du et olie- eller gasfyr, bør du få en professionel til at efterse det hvert eller hvert andet år – afhængigt af fyret. Sådan lyder rådet samstemmende fra Energitjenesten, Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

Siden 1. juni 2013 er et årligt eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger ikke længere lovpligtigt. Det gælder fx oliefyr.

Ikke længere lovpligtigt at få efterset oliefyr

- Formålet med årlige energimålinger og det efterfølgende eftersyn, som tidligere var lovpligtigt for oliefyr, var især at give boligejere information om potentielle energibesparelser. Men som et led i energiaftalen blev der afsat en pulje på 42 millioner kr., som bl.a. er udmøntet til at rådgive oliefyrsejere om bedre energiformer.

- Det betyder bl.a., at boligejere nu kan få gratis og uvildig rådgivning hos Energitjenesten. Vurderingen var, at der var overlap mellem de 2 ordninger, og bl.a. derfor blev eftersynsordningen nedlagt, siger Emilie Svensdatter Mehlsen, fuldmægtig i Energistyrelsen.

Få en fagmand til at tjekke oliefyret

I mange serviceaftaler på oliefyr er der indbygget årlige eftersyn. Et lille eftersyn med en energimåling, hvor det måles, hvor effektivt fyret er, koster 300-500 kr. Det lidt større serviceeftersyn (inklusive energimåling), hvor alle dele af oliefyret tjekkes, koster ca. 1.500 kr.

Men disse eftersyn behøver du altså ikke længere ifølge loven. Energitjenesten anbefaler dog stadig, at du hvert år betaler for et eftersyn.

- Selv om det ikke er lovpligtigt, kan man med fordel få sit fyr efterset. For selv om man kan få god og gratis rådgivning om udskiftning af varmekilden, er det stadig noget andet at få en fagmand ud og se på selve driften af fyret, så han bl.a. kan se, om kedlerne er tilsodede og bør renses, eller om brænderen bør justeres. Ellers kan man risikere, at fyret kører ineffektivt, og det koster på varmeregningen, siger Emilie Svensdatter Mehlsen.

Rådgivning fra Energitjenesten erstatter ikke eftersyn af fyr

Samme råd kommer fra Energitjenesten, der står for den gratis og uvildige rådgivning, du kan få om dit fyr.

- Hos os kan man få rådgivning om, hvad man kan gøre, hvis man oplever, at varmeregningen er meget stor. Hvis man har et oliefyr, taler vi med folk om mulighederne for at skifte til en anden opvarmningsmodel. Men dette erstatter jo ikke et eftersyn af selve fyret. Det vil vi kraftigt anbefale folk fortsat at gøre, siger Peter Larsen, energivejleder i Energitjenesten Nordjylland.

Manglende eftersyn af oliefyr kan blive dyrt

Har du et oliefyr, kan der nemlig være mange ulemper, hvis du dropper et årligt eftersyn. Dyssen i brænderen kan med fordel skiftes hvert år, for ellers er der en tendens til en ophobning af sod i oliefyret. Det betyder både et større partikeludslip, en dårligere forbrænding og dermed en dårligere olieøkonomi.

- Det er dårligt for miljøet. Og det er dårligt for ens egen økonomi. Derfor er pengene til et eftersyn altså godt givet ud, mener Peter Larsen.

Regler for gasfyr er ikke ændret

Når det kommer til naturgasfyr, er Gasreglementet afsnit A stadig gældende. Det betyder, at der på flere typer gasfyr er et lovpligtigt krav om service og eftersyn hvert andet år. Det gælder bl.a. gennemstrømningsvandvarmere med åbent forbrændingskammer og gaskedler med atmosfæriske brændere.

Helt generelt anbefaler Sikkerhedsstyrelsen eftersyn af alle typer gasfyr hvert andet eller tredje år.

Gasfyr kan være farlige

- Gasfyr er særligt, potentielt farlige. Dels fordi, der er risiko for, at utætheder kan udgøre en eksplosionsrisiko, men endnu værre fordi, at røggassen ikke er synlig.

- Hvis ikke gasfyret er korrekt serviceret, kan det indeholde farligt kulilte. Derfor er gasreglementet stadig gældende, og vi har ikke ændret vores anbefalinger om jævnlige eftersyn. Ved gasfyr er der ikke krav om, at skorstensfejeren kommer forbi med jævne mellemrum, men i forbindelse med serviceeftersyn kontrollerer servicefirmaet også, at skorstenen er i orden, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Pas på kulilte

Kulilteforgiftning er også en risiko ved alle olie- og fastbrændselskedler. Udover, at det kan opstå ved en stoppet skorsten, kan det også opstå, hvis fyret er tilsodet eller tilstoppet. Derfor har Energistyrelsen udviklet en pjece, der forklarer, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med kulilteforgiftning, og hvordan du forebygger det.

Det vigtigste råd er, at du sørger for at få efterset dit fyr og renset din skorsten. Derudover kan du bl.a. anskaffe dig en kuliltealarm.

Servicefrekvenser for dit naturgasfyr

ApparatkategoriAnbefalet servicefrekvensLovpligtig servicefrekvens
ifølge Gasreglementet
Gasradiatorer, kakkelovne, forrådsvandvarmere med åbent forbrændingskammerHvert andet eller
tredje år
 
Gennemstrømningsvandvarmere med åbent forbrændingskammer Hvert andet år
Gennemstrømningsvandvarmere med balanceret aftrækHvert tredje år 
Kombivandvarmere, centralgasvarmere med balanceret aftræk og splitaftrækHvert tredje år 
Kombivandvarmere, centralgasvandvarmere med åbent forbrændingskammer Hvert andet år
Gaskedler med atmosfæriske brændere Hvert andet år
Gasblæseluftbrændere Hvert andet år

Kilde: Gasreglementet, afsnit A, Sikkerhedsstyrelsen