Med en forhøjelse af det årlige bundfradrag fra 21.900 kr. til 40.000 kr. ved udlejning af sommerhus, er der flere penge at hente efter skat for landets udlejere. Betingelsen er fortsat, at udlejningen finder sted gennem et udlejningsbureau eller en platform på internettet, hvor udlejers indtægter automatisk indberettes til skat.

Sker der ingen automatisk indberetning af lejeindtægterne til SKAT, træder de almindelige regler i kraft. Det betyder, at udlejer må nøjes med et fradrag på 11.000 kr. årligt. Udlejer skal samtidig angive sin lejeindtægt på årets selvangivelse.

Beskeden økonomisk gevinst

Selv om der er tale om næsten en fordobling af fradraget fra de nævnte 21.900 kr. til 40.000 kr., vil den skattemæssige besparelse være yderst beskeden for langt de fleste udlejere.

Et typisk udlejningshus på 70 – 80 m2 med en god beliggenhed og de nødvendige faciliteter kan ifølge flere udlejningsbureauer lejes ud til en gennemsnitspris på 4.500 kr. ugentligt i 12 uger. Den samlede lejeindtægt summer sig hermed op på 54.000 kr. årligt.

Efter fradrag af provision til udlejningsbureauet på 35 procent vil udlejer med et fradrag på 21.900 kr. få udbetalt 32.439 kr. årligt efter skat. På årsbasis svarer det til en ekstra gevinst på 2.661 kr. eller 222 kr. om måneden.

Lempelige skatteregler

I forvejen er udlejere begunstiget af nogle lempelige skatteregler, hvilket forklarer den beskedne effekt af det forhøjede fradrag.

Sagen er nemlig den, at udlejer kun skal betale skat af 60 procent af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Dertil kommer, at lejeindtægten beskattes som kapitalindkomst, hvilket typisk giver en skattesats på omkring 33 procent.

Som en lille krølle på halen kommer, at lejerindtægten fratrækkes udgiften til provision, hvilket for et almindeligt sommerhus indebærer, at udlejer ikke udnytter hele fradraget på 40.000 kr.

Styr på skatteindtægterne

Med kravet om, at det forhøjede skattefradrag kun er gældende ved udlejning gennem bureauer, der automatisk indberetter lejeindtægten til skat, får SKAT større sikkerhed for korrekt udfyldte selvangivelser, mens udlejerne slipper for at huske at opgive lejeindtægten på selvangivelsen. Det hele foregår nemlig helt automatisk.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er derfor også glad for regeringens aftale, der omfatter et bredt udvalg af Folketingets partier.

- Regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Derfor er jeg også glad for, at danskerne fremover kan tjene lidt ekstra skillinger på at udleje fx bilen eller sommerhuset. Det bliver en god forretning – både for udlejere og brugere – at bruge deleøkonomiske tjenester, der aktivt samarbejder med myndighederne, siger skatteministeren.

Det nødvendige lovforslag fremsættes umiddelbart efter åbning af folketinget i oktober og ventes vedtaget inden årets udgang. De ændrede fradrag får effekt for hele 2018.