Hvad kendetegner en sparepære?

Som navnet antyder, er sparepæren en pæretype, der bruger mindre strøm end de traditionelle pæretyper. Den går også under navnet "A-pære". Betegnelsen "A-pære" stammer fra EU's energiklassificering (såkaldte Quality Charter) af hårde hvidevarer og elpærer. Energiklassificeringen går fra klasse A++ (mest energieffektiv) til klasse G (mindst energieffektiv). På grund af sparepærens gode forhold mellem energiforbrug og afgivet lysmængde tilhører den klasse A. Til sammenligning er de gamle almindelige glædepærer energiklasse E – G, mens LED pærer er A+ - A++.

Alene belysningen står for 15 procent af energiforbruget i en gennemsnitlig dansk husholdning, og der er derfor en betydelig (energi)økonomisk besparelse i at skifte til lyskilder, der bruger mindre strøm end traditionelle glødepærer eller halogenspots (energimærke C – D).

I mange tilfælde vil et godt bud på en alternativ lyskilde være en sparepære. I forhold til den traditionelle glødelampe afgiver sparepæren 4-5 gange så meget lys pr. anvendt kilowatttime og holder 15 gange længere. En sparepære holder typisk 10.000 timer.

Hvordan fungerer en sparepære?

I princippet fungerer en sparepære på samme måde som et lysstofrør. Et fluorescerende lyspulver på indersiden af pærens glaskolbe rammes af elektriske udladninger, hvilket får pulveret til at udsende synligt lys.

Sparepærer produceres i mange forskellige former. De mest almindelige har form som stave, pærer eller spiraler. Der findes endvidere sparepærer, der har fået lagt en mælkehvid plast- eller glaskappe uden om minilysstofrøret for i videst muligt omfang at ligne en almindelig traditionel glødepære.

Da sparepæren fungerer som et minilysstofrør, har den også behov for lysstofrørets elektronik for at tænde og afgive lys. Elektronikken er indbygget i soklen.

Er sparepærens lyskvalitet lige så god som glødepærens?

Sparepærer har længe været udskældt for at give et dårligt og koldt lys.

I dag fremstilles sparepærer dog med en farvetemperatur i området 2.500-3.000 Kelvin, hvor traditionelle glødetrådspærer ligger på omkring 2.700 Kelvin. Jo højere kelvin-temperaturen er, des koldere er lyset.

Vi skal helt op på 4.500-5.000 Kelvin, før der er tale om "koldt" lys, så du kan derfor godt lade en sparepære stå for hyggebelysningen.

Sparepærer anbefales ikke til steder, hvor det er vigtigt at kunne gengive farver korrekt, som fx ved badeværelsespejlet eller ved arbejdspladsen i køkkenet. Det skyldes, at sparepærer (endnu) ikke er gode til at gengive farver.

Farvegengivelse måles på et farvegengivelsesindeks, også kaldet for Ra-indekset, der går fra 0 til 100 (100 svarer til dagslys). På det index kan sparepærer kun præstere en Ra-værdi på 80-85 – til sammenligning har en glødepære en Ra-værdi på 98-99, mens fx LED-pærer, som også er strømbesparende, kan fås med Ra-værdier mellem 80-95.

En anden ulempe ved sparepæren er, at den bruger lidt tid til at komme op på fuldt blus, hvorimod både halogen-, LED- og glødepærer lyser maksimalt med det samme. Desuden er det ikke alle typer sparepærer, der kan tilsluttes en strømforsyning med dæmper. Af emballagen vil det fremgå, om det er muligt at anvende pæren sammen med en dæmper.

Hvor meget kan du spare med sparepærer?

Da en sparepærer er 4-5 gange mere energieffektiv end en almindelig glødepære, er der store besparelser at hente ved at udskifte dine glødepærer med sparepærer.  I det privatøkonomiske regnestykke bør også indgå det faktum, at en sparepære holder 6-8 gange længere end en glødepære og derfor ikke skal udskiftes så ofte.

Energistyrelsen har regnet ud, at du spare ca. 900 kroner i løbet af en pæres levetid, hvis du udskifter en 60 watts halogenglødepære med en sparepære.

Må du smide en sparepære i skraldespanden?

Sparepærer indeholder kviksølv (1-5 milligram eller 0,001-0,005 gram) og må derfor ikke smides væk sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at aflevere dine brugte pærer på genbrugsstationen eller i de kommunale indsamlingsordninger for miljøaffald. Op imod 98 procent af A-pærerne bliver genanvendt til produktion af nye A-pærer.