Prisstigninger på fjernvarme

  • 140.000 husstande bliver ramt. 1.713.499 husstande blev i 2017 forsynet med fjernvarme.
  • Ca. 14.000 husstande vil få en årlig prisstigning på 500-1.000 kr. på varmeregningen.
  • Ca. 70.000 vil få en årlig prisstigning på 2.000-4.000 kr. på varmeregningen.
  • Ca. 8.000 husstande risikerer at få en årlig prisstigning på 8.000-10.000 kr.
  • En række fjernvarmeværker forventer ikke prisstigninger. 

Kilde: Dansk Fjernvarme, oktober 2018

Bliver din bolig opvarmet med fjernvarme, risikerer du, at din varmeregning kommer til at stige flere tusinde kroner. 

Prisen på fjernvarme kommer nemlig til at stige ganske betydeligt. Et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh kan forvente en ekstraregning på mellem 3.500 kr. og 3.850, viser en analyse fra Grøn Energi, der er fjernvarmens tænketank, fra 2016. Tallet er et gennemsnit, og de mindste varmeværker står over for de støre prisstigninger. 

Nogle steder er prisen på fjernvarme steget allerede i år, mens det andre steder sker i løbet af næste år. 140.000 husstande står til at blive ramt, hvilket svarer til 8 procent af de husstande, der modtager fjernvarme. 

Prisstigningerne skyldes, at et tilskud fra staten til fjernvarmeværkerne forsvinder ved årsskiftet. Størstedelen af de selskaber, der bliver ramt, leverer varme til landdistrikterne. 

Store prisforskelle på fjernvarme

En række fjernvarmeselskaber har allerede hævet prisen i 2018, men prisstigningerne kommer i kølvandet af, at priserne på fjernvarme i gennemsnit er faldet de seneste år, og i 2018 var prisen på fjernvarme på et historisk lavt niveau. Siden 2014 er prisen samlet set faldet med 15 procent, viser statistik fra Forsyningstilsynet. 

Vi har tidligere vist en tabel med priserne hos 396 fjernvarmeselskaber baseret på den halvårlige prisstatistik fra Forsyningstilsynet. Der er sidenhen fundet fejl i statistikken, og Forsyningstilsynet har på den baggrund valgt at lukke statistikken og er i gang med at rette fejlene. Vi offentliggør tallene igen, når de er rettet. Du kan se tidligere statistikker på Forsyningstilsynets hjemmeside.

I den oprindelige statistik fra august 2018 fremgik det blandt andet, at Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. havde hævet prisen med 26,4 % fra 2017-2018 - Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. oplyser, at der ikke har været prisstigninger i år, og at der ikke kommer det næste år. Kunderne hos andre fjernvarmeværker kan dog stadig forvente højere priser, når grundbeløbet bortfalder. Tjek evt. priserne på dit varmeselskabs hjemmeside. 

Derfor forsvinder grundbeløbet

Årsagen til de forestående prisstigninger skyldes det tilskud – også kendt som grundbeløbet – der forsvinder 1. januar 2019. Det tidsbegrænsede grundbeløb blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet, og det kan ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler.  

Grundbeløbet var et tilskud, der skulle sikre, at kraftvarmeværkerne – der både leverer varme og el – kunne stå standby og hjælpe med at sikre el til alle, hvis der ikke blev produceret el nok herhjemme fra vindmøller eller solenergi. 

I 2015 blev varmeværkerne varslet om, at tilskuddet forsvinder, og nogle værker melder nu ud, at de undgår store prisstigninger, fordi de har sat penge til side eller har sørget for at gennemføre afskrivninger, investeringer i vedligehold og effektiviseringer. 

Svært at undgå prisstigninger

Selvom du står over for en stor stigning på fjernvarmeregningen, er der ikke så meget, du kan gøre. 

– Når du først er tilsluttet fjernvarme, skal du betale en afgift for at være tilsluttet. Du kan så godt vælge at lade være med at forbruge fjernvarme, men vælge en anden opvarmningsform, men der er ikke nogen systemer, der er så billige, at det kan betale sig, forklarer Tue Patursson, fagekspert hos Videncentret Bolius

En ny aftale er netop indgået i Folketinget, der fjerner en binding for de små naturgasfyrede fjernvarmeværker fra 1. januar 2019. Herefter får værkerne mulighed for at erstatte naturgas med varmepumper og/eller biomasse, og hvis de gør det, kan det give besparelser på 1.500-3.000 kr. pr. husstand ifølge Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet.