Hvad er eternitskifer?

Eternitskifer er lavet af fibercement og findes i flere størrelser og farver. Det anvendes til tagdækning, gavl- og facadebeklædning både i nybyggeri og ved renovering.

For ikke fagfolk kan det være svært at skelne mellem eternitskifer og naturskifer. Eternitskifer er som regel helt glat i overfladen og har sjældent flere nuancer, hvilket naturskifer har. Eternitskiferpladerne har oftest afskårne hjørner (afstudsede). Naturskifter er rektangulære plader, er lidt tykkere og har som oftest hele hjørner.

Hvilke typer eternitskifer findes der?

Der findes som udgangspunkt 2 udformninger af eternitskifer. 

  • Diagonale (som en slags harlekinmønster i 40 x 40 cm og 60 x 60 cm)
  • Rektangulære skiferplader (30 x 60 cm) 

De rektangulære fås både med skarpe hjørner (fuldkantet) og med skårede. Eternitskifer kan ligesom naturskifer både anvendes til tage og facader.

I hvilke farver og overflader fås eternitskifer?

Eternitskifer fås i sortblå eller lysgrå og med to forskellige overflader - helt glat eller med struktur. Den mest anvendte eternitskifer er den glatte, fordi den bedst afviser alger og mos.

Hvad koster et eternitskifertag?

Prisen for et eternitskifertag med undertag inklusiv arbejdsløn og moms ligger på omkring 1.300 kr. pr. kvadratmeter.

Diagonalskifer er lidt dyrere, omkring 1.400 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms, arbejdsløn og undertag.

Prisen varierer dog noget afhængigt af tagets kompleksitet, fx om der er skotrender eller kviste.

Priserne er fra 2023.

Tjek, om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit skifereternittag eller bølgeeternittag.

  • Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper: Numre med otte cifre og numre med fem eller seks cifre. Numre med otte cifre starter altid med enten 4 eller 5 – disse plader er fremstillet uden asbest. Numre med fem eller seks cifre kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7 – disse plader er fremstillet med asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Cembrit (tidligere Dansk Eternit).

Hvor længe holder et tag med eternitskifer?

Et tag med eternitskifer (uden asbest) bør kunne holde ca. 30 år og i mange tilfælde også længere. Men det hænger meget sammen med tagkonstruktionen, og hvordan tagbelægningen er udført. Hvis huset fx har en godt ventileret tagkonstruktion, er risikoen for fugt ikke stor, og konstruktionen vil holde længere. 

En del af de skifertage der blev lagt i 60’erne og 70’erne er udført med eternitskifer med asbest, men er efterhånden så slidt, at de bør udskiftes. Nogle forsøger at redde de gamle eternitskifertage ved at male dem eller lægge tagpap ovenpå. 

Det kan vi dog ikke anbefale, at du gør. Skifer er ikke optimalt underlag for tagpap, og en nedslidt eternit forlænges som sådan ikke ved at blive overfladebehandlet. Det gør dog at overfladen bliver mere modstandsdygtig og jævn.

Kræver et nyt tag med eternitskifer undertag?

Om der skal lægges undertag under eternitskiferen eller ej, afhænger af tagets hældning. Hvis taget har en hældning:

  • Over 34 grader skal der ikke være undertag.
  • Under 34 grader og ned til 18 grader skal der være undertag.

De fleste eternitskifertage fra 1960'erne og 70'erne har dog ikke undertag uanset tagets hældning, og mange af dem holder stadig. En del er efterhånden så slidte, at de bør udskiftes. Mange forsøger at redde de gamle eternitskifertage ved at male dem eller lægge tagpap ovenpå. Det kan vi dog ikke anbefale, at du gør, da det i langt de fleste tilfælde giver problemer med skimmelsvamp inde på loftet, da tagfladen ikke kan ånde.

Eternitskifer fastgøres med søm i hver side, og med en stormklamme nederst på hver skifer som bukkes nedad for at fastholde skiferpladen.

Kan eternitskifer lægges på alle hustyper?

Som udgangspunkt kan eternitskifer lægges på alle hustyper. Dog er der forhold, du bør tjekke, inden du går i gang.

  • Er der lokalplaner for området eller servitutter på grunden, der har bestemmelser for tagmaterialer?
  • Vil et nyt eternitskifertag klæde huset? Kontakt evt. en arkitekt, som kan vejlede dig om valg af tagbelægning til huset.

Æstetik er vigtig, når vi vedligeholder og renoverer vores boliger. Eternitskifer er en meget diskret tagbelægning. Den er mere afdæmpet i farven og er i mange tilfælde langt mere oplagt end teglsten.

Hvor kan du se tage med eternitskifer?

I parcelhuskvarterer fra 1960'erne i forstæderne og provinsen er der mange huse med eternitskifer på taget, hvoraf mange er udskiftningsmodne nu.

Hvilke love og regler gælder for tage med eternitskifer?

Tagkonstruktioner med eternitskifer skal som alle øvrige konstruktioner overholde de generelle krav i Bygningsreglementet, men der stilles ikke specifikke krav til tage med eternitskifer.

Tjek lokalplanen for området. I nogle kommuner er der restriktioner på valg af tagbelægning.

Undersøg desuden om huset er fredet eller bevaringsværdigt, da det også kan betyde, at der er særlige regler for tagbelægning.

Må og kan du selv lægge et tag med eternitskifer?

Der er ingen regler, der forhindrer dig i selv at lægge eternitskifer på taget af dit hus. Men det er svært. Det er som regel en tagdækker eller en tømrer, som lægger tage med eternitskifer.