Tagterrasser

En tagterrasse kan være en mulighed for at udvide boligen. Den tæller nemlig ikke med i bebyggelsesprocenten.

Hvad er en tagterrasse?

En tagterrasse er, som ordet siger, placeret på taget af et hus. Det kan enten være på et hus med fladt tag eller som en del af et hus med hældning på taget. 

Den store fordel ved en tagterrasse er, at man løftes op fra terræn og har sol i mange af døgnets timer. Der kan tilmed være en flot udsigt. Ulempen ved en tagterrasse kan være, at den ligger lidt ubeskyttet, og der kan derfor være meget indkig samt træk og vind.

LÆS OGSÅ: Terrasser af træ

Tagterrasse med havemøbler.

Med en tagterrasse kan du ofte få en flot udsigt og mange timers sol.

Hvilke love og regler gælder for en tagterrasse?

For tagterrasser gælder de samme regler som for hævede terrasser. Reglerne er beskrevet i Bygningsreglementet og omfatter både tagterrasser i et enfamiliehus eller i en etageejendom. 

For tagterrasser på enfamiliehuse er der et krav om afstand til skellet. Tagterrassen må ikke placeres nærmere end 2 ½ m til skel. I sommerhusområder er afstandskravet 5 m. 

Derudover skal tagterrasser sikres med et værn eller rækværk, der er mindst 1 m højt. Lodrette åbninger, f.eks. i sider eller mellem balustre, må maksimalt være 120 mm brede.

Tæller en tagterrasse med i bebyggelsesprocenten?

En tagterrasse tæller ikke med i bebyggelsesprocenten. Dermed kan du altså bygge en tagterrasse, selvom dit hus allerede udnytter den maksimale bebyggelsesprocent ifølge lokalplanen. 

Selvom tagterrassen er overdækket, tæller den heller ikke med i bebyggelsens etageareal, så længe overdækningen ikke overstiger 5 procent af grundens areal. For grunde under 300 m2 er tallet 15 m2. 

En tagterrasse tæller dog med som ekstra etage. Derfor skal du være opmærksom på, at  hvis enfamiliehuset er et  1 ½ etages hus, kan der indbygges tagterrasse i taget, men i begrænset omfang. Og du skal være opmærksom på, at der i de fleste sommerhusområder  kun må bygges i en etage, og derfor er der ikke mulighed for at etablere tagterrasse (da det så vil være en ekstra etage).

Kræver en tagterrasse byggetilladelse fra kommunen?

Det kræver byggetilladelse fra kommunen at bygge en tagterrasse, da det er en væsentlig ændring af huset. Kommunen skal have tegninger af, hvordan tagterrassen og huset kommer til at se ud. Det er særligt indbliksmulighederne til naboer, som kommunen hæfter sig ved. Altså om tagterrassen vil være til gene for dine naboer.

LÆS OGSÅ: Valg af terrasse

Hvilke særlige udfordringer kan en tagterrasse give?

Tagterrasser byder på nogle udfordringer, som kræver ekstra opmærksomhed. 

For det første kræves der en grundig løsning, når det kommer til  vand. Bunden af en tagterrasse bliver i princippet bygget som et fladt tag og giver samme udfordringer som et fladt tag. Når taget har en meget lille eller ingen hældning, er der en større risiko for, at vandet bliver liggende på taget. 

Derudover vil det give nogle udfordringer, at konstruktionerne til at lede vandet ned og væk er skjult. Det gør, at eventuelle lækager og efterfølgende vandskader kan være svære at opdage hurtigt. Det kan betyde større skader og økonomiske konsekvenser. 

Endelig skal konstruktionen mellem det underliggende loft og tagterrassen være udført korrekt i forhold til gældende isoleringskrav. Dækket mellem tagterrasse og boligen nedenunder skal opfylde isoleringskravene for tag.

Særligt om tagterrasser i etageejendomme

Hvis du bor i en etageejendom, er der flere aspekter i etablering af en tagterrasse. 

Tagterrassen kan etableres på fælles initiativ som en terrasse, der skal være brugbar for alle beboere, eller den kan etableres i forbindelse med din lejlighed, hvis du bor oppe under taget. Under alle omstændigheder kan du ikke tage beslutningen om at bygge en tagterrasse egenhændigt. Det er nødvendigt at få ejerforeningens accept. Du bør derfor starte med at tage kontakt til din ejerforening og høre dem om mulighederne, og hvad der skal til for at etablere en tagterrasse. 

Derudover skal lovgivningen selvfølgelig overholdes. Det gælder både de krav, der er formuleret i Bygningsreglementet, kommunen vil kunne stille i forhold til lokalplan, tinglyste servitutter osv. Derfor skal du tale med kommunen så hurtigt som muligt i projektet, hvis du/I ønsker at lave en tagterrasse. 

Nogle af de krav, som bygningsreglementet stiller for tagterrasser i etageejendomme, går på, hvor meget støj det må give, når nogen går på tagterrassen - det kaldes trinstøj. For en tagterrasse, der er større end 2,5 m2, skal gulv og gulvkonstruktion udføres, så trinlydniveauet ikke overstiger 58 dB. For altangange må trinlydniveauet højst være 63 dB. Herved minimerer man støjgenerne for de øvrige beboere.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab