Hvorfor sikre sig mod brand med røgalarmer?

En røgalarm går i gang med at hyle allerede ved ganske små koncentrationer af røg. Derfor vil den kunne advare dig inden røgudvikling og brand bliver for stor.

Hvis branden opstår, mens du ligger og sover, kan en røgalarm være forskellen på liv og død. I løbet af de seneste 10 år er der i gennemsnit 64  personer døde i brandulykker.

Hvilke love og regler er der for røgalarmer?

Siden 2004 har det i Bygningsreglementet været et krav at alle nybyggede parcelhuse og etagebyggerier har installeret mindst én røgalarm, der er tilsluttet boligens faste strømforsyning og samtidigt har et indbygget backup-batteri.

Kravet gælder også, hvis du bygger til eller om, samt ved andre forhold, der kræver en byggetilladelse. Selv om du ikke bygger til, om eller udvider din bolig, er det dog altid en rigtig god idé at montere røgalarmer i dit hjem.

Hvilke typer røgalarmer findes der?

Der er forskel på røgalarmer. Energikilden til røgalarmer kan enten være boligens strømforsyning, eller røgalarmen kan få støm fra et indbygget batteri.

Røgalarmer, der er monteret på boligens strømkilde, har også  monteret et backup-batteri. Hvis der opstår strømsvigt i en længere periode, tager et backupbatteri over, så røgalarmen stadig virker.

En rigtig god løsning, når du installerer røgalarmer, der er koblet til strømforsyningen, er at koble alle boligens røgalarmer sammen. Hvis der opstår brand et sted i boligen, går alle alarmer i gang, og du vil derfor have længere tid til at reagere.

En batteridrevet røgalarm skal løbende tjekkes, så du er sikker på, at den er drift. Fordelen ved en batteridreven røgalarm er, at du ikke skal trække ledninger til den. Den skal blot monteres. Dog skal du huske jævnligt at skifte batterier i røgalarmerne.

Ud over strømforsyningen er der også andre forskelle på røgalarmerne. I princippet er der to måder, hvorpå røgalarmerne opdager røg. Det er røgalarmer, der ”mærker” røgen – som kaldes ioniske røgalarmer – og der er røgalarmer der ”ser” røgen – som kaldes optiske røgalarmer.  

De ioniske røgalarmer er bedst til at opdage brande, hvor der er synlig ild. De optiske er bedst til ulmende brande.

Begge typer kan anvendes i boligen. Husk, at de skal være CE-mærkede.

Hvor skal røgalarmerne sidde?

Det er en god idé at investere i mere end én røgalarm. Det er godt at placere dem i følgende rum i boligen:

  • Entré og bryggers
  • Trapper og reposer
  • Stue
  • Soveværelset
  • Evt. Teknikrum

Røgalarmerne skal placeres på det højeste sted i de enkelte rum.

Der er til gengæld også nogle steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at sætte røgalarmer op:

  • I nærheden af komfuret i køkkenet - madosen vil sætte alarmen i gang, hver gang du laver mad.
  • I nærheden af  brændeovn/pejs i stuen - lidt røg vil kunne sætte alarmen i gang uden grund.

Tjek dine røgalarmer – men hvor ofte?

Alle typer røgalarmer bør renses, støvsuges og vaskes for snavs og andet skidt, der ikke bør være der. Støv kan være årsag til, at røgalarmen ikke virker optimalt.

Du bør tjekke alarmerne en gang om måneden. Især de batteridrevne, da batteriet kan blive fladt.
Alarmen vil som regel udsende biplyde, når batteriet skal skiftes.

Batteriet skal minimum udskiftes en gang om året. Det er en god idé at gøre det til en fast rutine at skifte batteri samme dag hvert år.

Backupbatteriet på den eldrevne røgalarm skal også tjekkes og skiftes efter behov.