"Teknisk levetid" kontra "brugslevetid"

Når man taler om levetider på hvidevarer og elektronik. skelnes der mellem ”teknisk levetid” og ”brugslevetid”.

  • Teknisk levetid beskriver, hvor mange år produktet kan holde, indtil det er slidt ned og går i stykker.
  • Brugslevetid er den tid, som produktet faktisk er i brug.

Rigtig mange produkter bliver således skiftet ud mange år før, deres tekniske levetid er udløbet. Det kan fx være det ældre tv, der bliver skiftet ud til et fladskærmts.tv. Eller at man køber nye hvidevarer, når køkkenet renoveres, selvom de ”gamle” i praksis fungerer.

De fleste forbrugere har nok en fornemmelse af, at en lav indkøbspris ikke nødvendigvis er et godt køb på den lange bane, hverken for en selv eller for klimaet. Et noget dyrere produkt kan sagtens vise sig at være billigere i det lange løb, simpelthen fordi det bruger mindre energi og el.

Men hvordan finder man lige ud af, om det nu også gælder for netop den konkrete vaskemaskine eller det specifikke tv?

Det kan kort sagt være ret svært at gennemskue udgifterne ved et givent produkt i hele dets levetid, da de færreste har forstand på, fx hvor længe et givent produkt typisk holder.

"Hele Prisen" tjekker totaløkonomien

Produkters levetid ved man til gengæld meget om i Energistyrelsen, som via mange års undersøgelser og dataindsamling har kortlagt de gennemsnitlige brugslevetider på en lang række hvidevarer, TV og elektroniske skærme.

Den viden gør det nu muligt at overskue udgifterne til både indkøb og brug af et produkt i hele dets levetid – den såkaldte totaløkonomi. I praksis betyder det også, at det er muligt at sammenligne udgifterne mellem konkurrerende produkter.

Helt konkret kan sammenligningstjenesten fx lynhurtigt tjekke to vaskemaskiner og finde ud af, hvilken der er billigst, når man beregner både indkøbspris og el- og vandforbruget i vaskemaskinens forventede levetid.

Prøv "Hele Prisen" her.

Over 45.000 forskellige produkter

Lige nu dækker ”Hele Prisen” over 45.000 modeller af køleskabe, vinkøleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, TV og andre digitale skærme. Man kan sammenligne modeller inden for produktkategorierne, der markedsføres i EU. Ligesom du kan søge efter bestemte modeller eller finde alle modellerne i en serie, så du kan får et overblik over, hvor effektivt et produkt er i forhold til andre.

 - Hvis du fx ser på et tv med energimærke C, kan du tænke, at det lyder dårligt. Men for mange produktkategorier findes der endnu ikke A-mærkede modeller. Vi anbefaler faktisk at gå efter B- eller C-mærkede TV. Med ”Hele Prisen” kan du på en skala se, hvor dit produkt ligger i forhold til de andre på markedet, og det kan give nogle vigtige ahaoplevelser, fortæller fuldmægtig Thore Stenfeldt fra Energistyrelsen, der sammen med EU-projektet Label2020 står bag ”Hele Prisen”.

Scan QR-koden på energimærket

Når du står i en butik, kan du sammenligne produkter ved at scanne QR-koden direkte fra produkternes energimærke. Men du kan også nemt benytte ”Hele Prisen” via en tablet eller en computer, når du sidder derhjemme. I de tilfælde indtaster du bare varemærket og modelnavnet i stedet for at scanne QR-koden.

De fleste mobiltelefoner kan i dag kende en QR-kode via kameraet i telefonen, så den letteste fremgangsmåde er at slå kamerafunktionen til – pege på QR-koden på energimærket, og derfra går det af sig selv. Din smartphone vil modtage produktdata fra energimærket og et udsnit af data fra EU Produktinformationsblad fra databasen.

Nem sammenligning

Du vil straks blive præsenteret for en klassificering af produktets effektivitet sammenlignet med udbuddet på markedet. Du får altså her svar på, hvor økonomisk produktet reelt er.

De estimerede levetidsomkostninger oplyses også. Og du kan tilpasse de forslåede værdier for anvendelseshyppighed og levetid ud fra dine egne forventninger. Hvis du også indtaster produktets pris, får du et estimat på produktets totale driftsomkostninger i levetiden. Herefter kan du se hvilket produkt, der samlet set vil være det mest fordelagtige for dig.

I værktøjet er der ligeledes flere muligheder for at lave din personlige overvågningsliste og oversigt over sammenligninger. Du kan sammenligne flere produkter med hinanden – i hver enkelt produktkategori.

Du kan omorganisere, slette og tilføje flere produkter senere. De data du lægger ind under ”Mine Produkter” forbliver gemte, også selvom du lukker appen eller slukker for din computer.

Smart overblik – som kan gøre en forskel

Set ud fra et forbrugersynspunkt er ”Hele Prisen” på mange måder godt nyt for pengepungen. Ifølge Henrik Bisp, fagekspert inden for energibesparelser i Videncentret Bolius, har værktøjet dog også en interessant klima-vinkel, da brugeren nemt får syn for sagn i forhold til fx et meget stort energiforbrug for et givent produkt.

- Værktøjet synliggør sammenhængen mellem kvalitet og forbrug. Og det kan måske være med til at sikre, at de dårligste produkter kan blive valgt fra, simpelthen fordi deres strømforbrug er alt for højt. Med det her værktøj er det i hvert fald blevet meget lettere at overskue fx de fremtidige udgifter på el- eller vandregningen for helt specifikke produkter. Så man kan da håbe, at folk vil tage det til sig og bruge det aktivt, siger Henrik Bisp.

Produkter i hele EU

”Hele Prisen” er udviklet af EU og nationale myndigheder som en del af EU´s Label 2020-arbejde med de nye energimærker. Værktøjet henter produktdata direkte i EU´s EPREL-database og opdateres automatisk i takt med, at nye produkter introduceres på EU´s indre marked.

Dansk version med danske priser

Når du bruger ”Hele Prisen” på dansk, får du totaløkonomien udregnet med danske energi- og evt. vandpriser og den forventede levetid for produkter i Danmark. Du kan også sætte dine egne indstillinger for energipris og levetid.